Skip to Content

<

Kroppsjön

A cache by forjoi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kroppsjön är en viktig plats för flyttfåglarna, men även för många andra fågelarter. Sjön har varit kraftigt igenvuxen, men på senare år har den börjat restaureras. Man har grävs bort vegetation för att skapa öppna vattenytor. Några små öar har bildats av de överblivna jordmassorna. Kroppsjön är främst fåglarnas sjö. And­fåglar har regelbundet utnyttjat Kroppsjön för rastning och häckning. Häckande arter som är relativt ovanliga för området har haft starka fästen i Kroppsjön, till exempel rödbena, småfläckig sumphöna, vattenrall och sot­höna. Efter det att dämningarna upphörde 1982 minskade antalet sångsvanar och många andra häckande fågelarter försvann helt, till exempel rödbena, skrattmås och grågås. När vårdämningen återupptogs år 2000 och 2001 var responsen hos fågelfaunan omedelbar med bland annat ett ökande antal rastande sångsvanar. Under 2001 och 2014 genomfördes restaureringar i sjön vilket förhoppningsvis leder till att fler fågelarter återvänder.Dominerade växtarter är flaskstarr och jättegröe och i bottenskiktet vitmossor. I zonen närmast sjön förekommer främst klibbal, asp och glasbjörk. Marker som normalt översvämmas vid höga vattenflöden är till största delen beväxta med lövsumpskog (mest björksumpskog), ibland med inslag av gran. På något högre liggande mark växer det främst granskog. Sjön ligger öster om den långsträckta rullstensåsen som går under namnet Getaryggarna. Uppe på åsen går den gamla färdvägen mellan Rydaholm och Ed strax söder om Bor. Vägen är en populär sträcka för motorcyklister.  På sluttningarna upp på Getaryggen växer det hedbokskog, med inslag av hassel, lönn, ek och rönn. Fältskiktet uppvisar typisk våraspekt med bl.a. vitsippor. Ädellövskogen är registrerad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. På de äldre bokstammarna växer bland annat platt fjädermossa, klippfrullania och fällmossa.Det finns en liten parkering intill informationstavlan. Där finns också en utsiktsplattform där man kan studera fåglarna men också äta sin matsäck under tak. Cachen är en liten Lock&Lock med loggbok och från början också en penna.

Additional Hints (Decrypt)

Ertafxlqqnq / Cebgrpgrq sebz enva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

72 Logged Visits

Found it 68     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 33 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.