Skip to Content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event. The date of this event has passed. In order to reduce confusion from inactive event listings, this event has been automatically archived. Event owners are encouraged to archive their events within 30 days after the event (Mega-/Giga-Events within 60 days). Attendees can still log archived events.

More
<

Skola v prirode - Slovensky raj

A cache by SimonCooper.sk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Friday, May 20, 2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Vážené mamičky, oteckovia, deťúrence a priatelia!

Pozývam vás na druhý ročník eventu určeného pre kešerov, ktorí sa radi zabávajú, miluju prírodu a turistiku, T5kové akcie, radi si zaspomínajú na detské časy a samozrejme pozvánka patrí aj všetkým deťom ;) Pripomeňme si o čom bol predchádzajúci ročník (pozri aj foto medzi textami).  
 
 

Škola v prírode 2015

  Event sa konal v uzatvorenom areáli skutočnej Školy v prírode, a to 3 km od Kysaku (18 km od Košíc) a v termíne 1. - 3.mája 2015. Zúčastnení si mali možnosť vybrať z programu, na ktorom boli rôzne športové aktivity, ako Zumba, Jumping, mohli ste si vyskúšať jazdu na koni, monocykloch či beh na choduliach. Popri tom sa v okolí konali eventy, a to SWG Exchange event, T5 lezecký event, event na Hornáde spolu so žumarovaním na most, nočná hra, CITO event, mohli ste si vyskúšať mystery room s matematickými úlohami, zahrať si stolný futbal, ale taktiež aj ten skutočný, zaskákať si vo vreci a vyhrať množstvo cien v rôznych disciplínach či dvoch tombolách. Nechýbala živá hudba, výstava a ukážka tvorby obrazov v podaní perončíka a iste potešili aj pečené prasiatka či guláš. Nebolo dieťa, ktoré by nezískalo zlatú medialu a všetci mali možnosť zasúťažiť si o veľké, "zlaté" trofeje. Celkovo sa na evente objavilo 180 ľudí vrátane detí, z čoho vzniklo 110 Attended logov, ktoré si viete prečítať (GC5GAJB). Škola v prírode 2015  
 
 
 

Škola v prírode 2016

V roku 2016 sa stretávame predposledný májový víkend na južnej hranici Slovenského raja v obci Dedinky-Mlynky. Dátum je oproti minulému ročníku posunutý z dôvodu otvorenia sezóny pre Dobšinskú ľadovú jaskyňu (15. mája). Nižšie si stručne pripomenieme miesta v našom okolí.
 
 
 

Slovenský raj

  V roku 1964 bol Slovenský raj ako prvý na Slovensku vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. Aj keď je toto výnimočné územie, vyhlásené v roku 1988 za národný park, prísne chránené, môže spoznávanie jeho krás zažiť každý vďaka hustej sieti turistických chodníkov, ktoré sú v nepriechodných úsekoch sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami. Slovenský raj je turistom sprístupnený celoročne. Až 90 % územia Slovenského raja pokrývajú lesy. Prevažujú bukové a zmiešané bukovo-jedľové lesy, v roklinách a okrajových častiach smrekové. Vzácne sú reliktné borovicové a smrekovcové porasty na najextrémnejších skalnatých stanovištiach. Pestrosť dopĺňajú lipovo-javorové sutinové lesy a lužné, predovšetkým jelšové lesy. Členitý krajinný reliéf a jeho zloženie vytvárajú priestor pre pestrú škálu zastúpenia v rámci rastlinnej ríše. Vyskytuje sa tu takmer 1 000 druhov vyšších rastlín, z toho až 35 chránených druhov. V Slovenskom raji bolo doposiaľ zistených viac ako 4 000 druhov bezstavovcov a 200 druhov stavovcov, z ktorých je 130 druhov chránených a 65 ohrozených. Zo šeliem sa tu vzácne vyskytujú medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a mačka divá. Aj na turistických chodníkoch možno stretnúť kamzíka vrchovského alpského, ktorý bol v Slovenskom raji vypustený v roku 1963. Skalnaté bralá sú domovom dravých vtákov, z ohrozených druhov tu žije orol skalný a orol krikľavý. Vzácnym a ohrozeným druhom je hlucháň obyčajný. V jaskyniach našlo domov viacero druhov netopierov, z ktorých k ohrozeným patrí netopier fúzatý a netopier riasnatý. Pri vode žije vzácna vydra riečna, z obojživelníkov mlok karpatský. Z viac ako 2 000 druhov motýľov je chránených takmer 30 druhov vrátane najväčšieho denného motýľa jasoňa červenookého. Pre ochranu vzácnej a krehkej prírody Slovenského raja boli vytvorené tzv. „zóny ticha”, miesta neprístupné turistom, ktorých úlohou je ochrana pôvodného prírodného prostredia a zachovanie chránených a ohrozených druhov.
 
 
 

Zejmarská roklina

  Zejmarská roklina je národná prírodná rezervácia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Zejmarská roklina je jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja. Má dĺžku iba 800 metrov. Nachádza sa neďaleko obce Dedinky, kde budeme ubytovaní. Potok, ktorý ňou preteká, vytvára v tiesňave sústavu vodopádov nazývaných Nálepkove vodopády. Tiesňavu sprístupnili členovia Horskej služby roku 1963. Mám pre vás pripravené túry, ktoré si priblížime v dostatočnom čase pred konaním eventu. Turistika v tejto časti je predbežne pripravená na sobotu 21. mája a k dispozícií budú dve trasy. Jednoduchá trasa vhodná aj pre najmenších je zážitkom s rebríkmi popri vodopáde a návratu späť do obce. Táto nenáročná trasa vám pohodlným tempom spolu s deťmi zaberie približne hodinku. Ako druhá alternatíva určená pre dospelých sa ponúka stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina je výstup zabezpečený rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, prechodu cez planinu Geravy však treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť. Orientačná dĺžka pripravovanej trasy vám zaberie priblizne 4 hodiny.  
 

Dobšinská ľadová jaskyňa

  V Slovenskom raji je bohato vyvinutý podzemný kras. Spomedzi vyše 450 evidovaných jaskýň, priepastí a závrtov je unikátom lokalita zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO v jaskynnom komplexe Duča, ktorý tvoria Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa a Psie diery s celkovou dĺžkou 21 737 m a hĺbkou 194 m. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m. Vchod do jaskyne je v severnom úbočí vrchu Duča vo výške 969,5 m, dĺžka jaskyne dosahuje 1483 m. Dĺžka prehliadky: 515 m. Priestory jaskyne od vstupného otvoru postupne klesajú, čo spolu so severnou orientáciou umožňuje v zimnom období klesanie studeného vzduchu a celkové podchladenie priestorov. Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica, a Peklo. Teplota vzduchu vo Veľkej sieni je od -3,8 do + 0,5 C. Z usmiateho slnečného dňa návštevník zíde len niekoľko desiatok metrov pod zemský povrch a ocitne sa v ľadovom kráľovstve chladu a dokonalých výtvorov rúk matky prírody. Zaujímavosťou jaskyne je skutočnosť, že do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roku. V 50-tich rokoch v nej ešte trénoval známy a úspešný československý krasokorčuliar a rota vojenských rýchlokorčuliarov. Práve Dobšinskú ľadovú jaskyňu budete mať možnosť navštíviť v rámci eventu (pozri nižšie orientačné náklady). K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji medzi Popradom a Rožňavou. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka. Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.  
 

Palcmanská Maša

  Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom rozšírení údolia pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch vyrástli ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. Pri brehoch vodnej nádrže Palcmanská Maša vznikla v roku 1933 zlúčením obcí Imrichovce a Štefanovce obec Dedinky. Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej elektrárni v Dobšinej, vyrovnanie prietokov Hnilca a rekrečné využitie. Nádrž sa nachádza v údolí rieky Hnilec nad miestnou časťou obce Mlynky, Palcmanskou Mašou. Vznikla vybudovaním betónovej gravitačnej priehrady na Hnilci v rkm 71,350. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny 786,10 m n. m. je v nádrži akumulovaných 11,063 mil. m3 vody a je zatopená plocha o rozlohe 86,5 ha. Dĺžka vzdutia dosahuje 3,9 km. Nádrž je dôležitou súčasťou prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku.  

 

Orientačný program ŠvP 2016

Program sleduj na webe k eventu. Čo nás teda čaká a neminie tento rok (orientačne):
- stretnutie priateľov so spoločnými záľubami v nádhernej prírode - príjemné ubytovanie pod lesom pri Palcmanskej Maši (pozri ubytovanie nižšie)
- turistika cez rebríky v NPR Zejmarská roklina v Slovenskom raji pre deti aj dospelých
- T5 skalolezenie na Stratenskej píle, žumarovanie na stromoch
- T5 program na Palcmanskej Maši
- návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne
- prednášky: stromy, zvieratá, kamene, jaskyne...
- súťaže pre aktívnych aj menej aktívnych bežcov a cyklistov
- možno sa zjaví aj IRON FIST GEOTOURNAMENT
- po celý čas alternatívne programy pre deti
- vedomostný foto a video kvíz o prírode a zaujímavých miestach na Slovensku
- grilovačka, opekačka, možno guláš
- tombola, vyhodnotenie súťaží a hier, odmeny pre všetky deti
- živá hudba v podaní Lujzy a Jožka
- séria nových kešiek v okolí
 
     
 

VSTUPNÉ

 Vstupné sa uhrádza v deň príchodu. Na základe úhrady dostanete identifikačnú pásku na ruku.
Vstupné na program eventu*
Piatok - Sobota
Deti od 6-12 rokov: 5 €
Osoba (nie nick) od 12 rokov: 10 €
*BEZPLATNÉ LOGOVANIE, TJ BEZ ÚČASTI NA PROGRAME JE MOŽNÉ LEN V PIATOK 20. MÁJA 2016 od 14:00 DO 17:00, TJ NA ZAČIATKU EVENTU. Po tomto termíne beží program, preto logovanie a účasť na programe bez vstupného umožnené nebude!  

KEDY, KDE, LOGOVANIE

  STRETÁVAME SA NA SÚRADNICIACH V PIATOK 20. MÁJA OD 14:00 hod. Ukončenie programu eventu je v sobotu o 23:00, odchod v nedeľu 22. mája, ráno po CITO evente. Nástup na ubytovanie je možné 20.5. od 13:00 hod. - STRETNUTIE NA SÚRADNICIACH EVENTU. Tam si preberiete kľúče, doplatíte ubytovanie atď.

Otázky k eventu mi adresuj na skola@simoncooper.sk
Web k eventu, kde získaš ďalšie informácie nájdeš na: www.skolavprirode.info


Informácie k ubytovaniu pozri na webe k eventu.
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

242 Logged Visits

Write note 15     Archive 1     Will Attend 108     Attended 106     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Announcement 10     

View Logbook | View the Image Gallery of 66 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.