Skip to content

Sandskogen 1 Traditional Cache

This cache has been archived.

Toa Norik: #This cache has been archived by a Swedish reviewer#

Hej Joonte!

För ett tag informerade vi dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig då ta reda på hur det stod till, samt åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det, kommer jag nu att arkivera din cache.

Jag ber dig plocka in ev. rester av din cache så att de inte ligger kvar och skräpar ner.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


Besök gärna Sveriges avdelning i Geocachings officiella wiki , där du hittar information för dig som cacheägare.

More
Hidden : 12/14/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sandskogen planterades på 1920-talet för att binda sanden så den inte blåste ut på åkrar och samhälle. Tidigare var det vanligaste trädslaget ek men mycket av det avverkades av kronan för att användas till fartygsbyggen. Alla ekar som inte växte på godsen var kungens träd.

Sanden finns bara under ytan på mossan. Så humos skiktet är mycket tunt. Så var rädd om skogen. tag inte med någon mossa hem. Vit mossan kan vara mycket hal om vintern så ta det försiktet.

Alla cacherna sitter i sk. “joontepinnar”. På alla finns en reflex så man kan cacha även på dygnets mörka timmar. Det skall finnas penna i de flesta burkan men tag med en egen försäkerhets skull. Parkering finns vid starten, där finns även en toalett som har sommar öppet. Stranden är inte långt borta.

 

 

Coastal woods were planted in the 1920s in order to bind the sand so it is not blown out of the fields and society. Previously, the most common tree species oak but much of it was felled by the Crown to be used for shipbuilding. All oaks that were not grown on the estates was the king's tree.

The sand is just below the surface of the moss. As humos layer is very thin. So was afraid of the forest. while not having any moss home. White moss can be very slippery in the winter, so take it försiktet.

All caches located in the so-called. "Joontepinnar". In all there are a reflex so you can cache even in the dark hours. There shall be pen in most burqa but please bring your own försäkerhets sake. Parking is available at the start, there is also a toilet which is open during the summer. The beach is not far away.

Additional Hints (Decrypt)

GNYY/ cvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)