Skip to content

<

Varbergs charnockit

A cache by Yngve Myrslok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/13/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Charnockit är en mycket ovanlig bergart i Sverige och kan bara hittas på ett fåtal ställen. Just i Varberg finns det relativt gott om den och det har till och med brutits här för att få fram byggmaterial till fästningen.

Charnockit, är en ljusfärgad, medium till grovkornig magmatisk bergart som till största delen innehåller mineralen kvarts och mikroklin, med i minskande ordning delarna oligoklas, fältspat, hypersten, biotit och magnetit. Trots den mindre delen hypersten är det detta mineral som karaktäriserar bergarten (hypersten är ett robiskt kristalliserande pyroxenmineral, innehållande järn och magnesium, av svart till svartbrun färg, med glasglans och tydliga genomgångar. Hypersten förekommer i basiska eruptiva bergarter, såsom hyperstengabbro, norit och hyperit.). Bergarter med charnockitisk sammansättning kan också bildas under metamorfos av kvarts-fältspatsrika bergarter vid en metamorfos, alltså en förvandling.Hallands landskapssten är just charnockit. Den halländska berggrunden har varit nerpressad till stora djup i jordskorpan och allra djupast den i Varberg. Under höga tryck och temperaturer blev gnejsen så upphettad och omkristalliserad att den förlorade sina ursprungliga strukturer och blev en medel- till grovkornigt homogen granitlik bergart. Charnockiten har samma kemiska sammansättning som granit, men innehåller en pyroxen kallad hypersten samt grågrön fältspat som ger den en karaktäristisk grön färg. Den har en ålder på mellan 1200 och 1700 miljoner år.

Granulit är en samlings-beteckning på sura och basiska bergarter som utsatts för höga tryck och temperaturer i de undre delarna av jordskorpan. Mineralet pyroxen (ortopyroxen) är ett karaktäristiskt inslag. Granulit med granit-ursprung kallas charnockit, förekommer i Sverige i Varbergs-trakten.
(en bit charnockit)

En metamorf bergart bildas när en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling - metamorfos. Namnet kommer från de grekiska orden meta och morphe och betyder ändring av form.
Om magmatiska, sedimentära bergarter eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra.
Metamorfa bergarter har genomgått en omvandling av antingen struktur, textur, mineralsammansättning eller en kombination av dessa under kristallina förhållanden, dvs utan att ursprungsmaterialet har smälts ner. En metamorfos kan ofta upptäckas både kemiskt och utseendemässigt.
Metamorfosen en bergart har genomgått kan indelas i en intensitet beroende på den temperatur metamorfosen skett under. Låg metamorfos sker vid temperaturerna 200–320 °C, intermediär vid 320–600 °C och hög metamorfos vid temperaturer över 600 °C.

Charnockitens vackra gröna färg har gjort den till en eftertraktad byggnadssten, särskilt under 1800-talet. Den vittrar dock lätt och förlorar lystern. När charnockiten har börjat att vittra så får den en gulbrun yta. Ändå upphörde inte brytningen förrän på 1940-talet. När ni nu står vid GZ så kan ni blicka ut över Varbergsfästning. Just denna fästning är byggd av charnockit. Det var smidigt att ha ett sådant bra byggmaterial så nära fästningen för just här bröts charnockiten till fästningen.

När du kommer fram till platsen så kommer du se resterna av ett gammalt stenbrott. Vyn nerifrån är nästan lika fantastisk som den uppifrån, skillnaden är att uppifrån så ser du ut över havet och nerifrån ser du raka väggar av sten torna upp sig framför dig.
Uppe på själva stenbrottet finns det numera bostäder som ser ut att hänga över kanten.
När man står nere i själva stenbrottet och tittar upp så är inte bara väggarna imponerande utan även det faktum att all denna sten bröts i slutet av 1500 talet till början av 1600 talet utan massa moderna redskap.
Du kan försöka föreställa dig hur det skulle se ut här om det inte varit ett stenbrott och utifrån det tänka på hur mycket sten som dom bröt här.

Förutom charnockiten som finns här i Varberg så är granit en av de vanligaste bergarterna. Eftersom granit och charnockit är närbesläktade så påminner de om varandra på det sätt det har bildats och även till viss del utseende. Längst bohus och hallandskusten finns även en speciel form av granit, nämligen rödgranit.

Innan du loggar så skicka svar på följande till CO:
1. Ta dig dig till waypoint 1 och ta en titt på de stenar som finns i minnesmärket som finns här, ta dig sedan till waypoint 2 och titta på den bergvägg som är här. Vad är det för skillnader på dessa två bergarter när man tittar på färg och textur? Kan du även identifiera vilken bergart som minnesmärket består av?

2. När du står här framför denna massiva vägg av charnockit så blir man lite förundrad över hur de kunnat bryta all denna sten för alla dessa år sedan. Hur hög skulle du uppskatta att bergväggen är?

3. Charnockiten är speciell, bland annat pågrund av sin färg. Hur får den sin färg?

4. Frivilligt. Ladda gärna upp en bild på dig själv från platsen.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.