Skip to content

Sokolovna Adamov (011) Mystery Cache

Hidden : 02/18/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keš mapuje historii Sokola v Adamově.
 


Sokolovna Adamov


Rozšiřující se zájem o sokolskou činnost v Adamově si vynutil stavbu vlastní základny, kde mohlo být sokolství rozvíjeno. Na podzim 1921 bylo zakoupeno pole nad tzv. "Pankrácem", tj. nad závodními dělnickými domy číslo 102 a 103. V září téhož roku bylo založeno Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokolu v Adamově. 
První práce na stavbě Sokolovny v Adamově započaly 1. června 1924. Stavba byla dokončena 21. prosince téhož roku. Celkový náklad na stavbu činil 180 000 Kč. V Lidových novinách vyšel článek, který samotnou budovu popisoval takto:
"... Budova rozkládá se na pozemku 1900 m2, třetina pozemku byla věnována stavbě, ostatek letnímu cvičišti. Tělocvična má rozměry 15,80x9,80x6 m a je opatřena stálým jevištěm a menší galerií. Pod jevištěm je spolková místnost 11,30x4,85 m pro schůze a pod., jež bude zároveň i šatnou. Vedle toho jsou tam ještě tři jiné místnosti: výborovna, skladiště a místnost pro sprchy. Překrásný je pohled s terasy do údolí a na zalesněné stráně. V podkroví jsou místnosti, jichž bude možno užíti jako turistické noclehárny. Budova má elektrické osvětlení a vodovod, což si zařídilo a zavedlo členstvo, stejně jako vykonalo mnoho jiných prací samo..."Dne 31. května 1925 se konalo oficiální slavnostní otevření nového stánku, které popsal redaktor Lidových novin takto:
"Za veliké účasti Sokolstva i obecenstva otevřel včera Sokol adamovský svoji sokolovnu. Pracoval úporně, překonával podivuhodně všecky překážky a dnes měl radostný den. I tím, že nezbývá ze 180 tisíc Kč, jichž si stavba vyžádala, veliký dluh. Budova, o níž Lidové Noviny již psaly, má také kino a bezdrátovou stanici.
Dopoledne o valné schůzi byla do zdiva vsazena schránka s pamětní listinou a jinými písemnými doklady. Projevy učinil zástupce sokolské župy Krále Jiřího Dostál a Brněnské Viktorin. Bylo vhodně vzpomenuto práce jednoty od založení r. 1906; kroniku tuto sepsal zesnulý Fr. Mlýnek. Odpoledne po průvodu a proslovu župního starosty Ant. Krejčího přijal starosta jednoty Křivohlávek klíče sokolovny, již odevzdal členstvu a mládeži Sokola. Nato byla předvedena řada tělocvičných ukázek pěti jednot sokolské župy Brněnské, jež uspořádaly do Adamova zájezd. Dosti nepřesností zavinil klavírní doprovod, který se přes dobrou vůli doprovázejících ovšem na velikém prostranství za ruchu obecenstva ztrácel, ba zanikal. Vedle pěkně a přesně nacvičených čísel bylo i několik ukázek slabších" 
(Lidové noviny, 1. června 1925)Sokol v Adamově působil do roku 1941, kdy byl rozpuštěn. V zabrané Sokolovně bylo v provozu kino, které sloužilo k promítání německých propagačních filmů. Správcem budovy byl německými úřady určen Vojtěch Herodek. Po roce byla správou Sokolovny pověřeno Kuratorium pro výchovu mládeže. Jmenovitě náčelníku Kuratoria Karlu Bezdíčkovi, jehož po čase vystřídal výpravčí Burian. Toho nakonec nechalo SK Škoda Adamov vystřídat Stanislavem Spiegelem. Správcem kina byl J. Linhar. Na konci války byly v Sokolovně ustájeny koně německých vojáků. Veškeré vnitřní zařízení a podlahy byly značně poškozeny, proto se po válce přistoupilo k jejich opravě, na které pracovali i němečtí zajatci.
V roce 1948 byl veškerý majetek adamovského Sokola převeden pod ROH. Osud Sokolovny byl zpečetěn v roce 1983, kdy byla zbourána kvůli jejímu údajně špatnému technickému stavu. Na jejím pozemku pak začala o rok později vznikat nová sportovní hala, která se měla 31. března 1989 otevřít. Avšak z důvodu průtahů stavebních prací se slavnostní otevření odehrálo 30. června 1989. Nová hala však nebyla uzpůsobena pro rozvíjení Sokola. Ve vybavenosti chybělo například hlediště pro diváky a místnost pro spolkovou činnost. 
Nová sportovní hala byla 1. září 1991 předána Sokolu a je v provozu dodnes.Zdroj informací:
· Kronika obce Adamova, s. 48, 49.
· BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 108.
· http://www.adamovaokoli.cz/stavby/sokolovna.html
· http://www.adamov.cz/sport/tj-sokol-adamovJak najít keš:


Keš nenaleznete na výchozích souřadnicích. Finální souřadnice objevíte vyluštěním jednoduché hádanky, kterou naleznete na níže umístěném obrázku. A protože je hala využívána zejména pro míčové hry, využili jsme pro její vytvoření míče, které řada sportů používá. Věříme, že to nebude nijak složité luštění.
Finálka je kousek dál za městem, ale krátká procházka přece nikomu neuškodí, že? :)V kešce naleznete razítko a samolepky. Ty jsou potřebné pro hru, kterou Sokol v rámci projektu připravil. Zájemci si mohou vzít samolepku (1 kus na hráče) nebo si otisknou razítko do hrací karty. Jako ve všech keškách sokolské série, jsou i zde větší dřevěné placky, které si můžete brát bez výměny. Pro každého pochopitelně zase jenom jeden kus. Razítko prosím neberte, je součástí kešky.
Dále jsou zde tematická CWG. Ta jsou určena k výměně kus za kus.
Z historie keše:
· 23. 2. 2016 – tradiční keš založena Delem a publikována Voyager Reviewer
· 9. 4. 2016 – první log s informací o krádeži keše
· 12. 6. 2016 – adoptováno RSTRST
· 29. 6. 2016 – změna na mystery, uložení na novém místěTato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.


Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018
Additional Hints (Decrypt)Xberal

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)