Skip to Content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Rotuaarin pallo

A cache by [DELETED_USER]
Hidden : 02/29/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[FIN]Tavataan Rotuaarin pallolla!

[ENG]Let’s meet at Rotuaari Ball!


Tämä on EarthCache joten et löydä paikalta kätkölaatikkoa tai logikirjaa tähän kätköön liittyen. Tällä EarthCachella käynti osoitetaan suorittamalla kätkökuvauksessa kerrotut tehtävät. EarthCacheen eli maakätköön kuuluu oleellisena osana kohteen geologiaan liittyvä opetuksellisuus.


This is an EarthCache so you won't find any items, box, physical cache or logbook at this site. You can log your visit by doing given tasks. Each EarthCache provides educational notes about current place geology.


Tehtäväsi

1. Rotuaarin pallo sekä sen jalusta ovat molemmat kiillotettua graniittia. Tehtäväsi on etsiä ja mitata mielestäsi mineraalijuonen levein kohta a) Rotuaarin pallosta sekä b) sen jalustasta. Päättele kätkökuvauksen perusteella mistä mineraaleista juoni muodostuu.

2. Tutustumalla Rotuaarin palloon sekä kätkökuvauksessa annettujen tietojen perusteella, päättele miten kiven muodostuminen on muuttunut mineraalijuonen syntyessä. Kuinka mineraalijuoni poikkeaa muusta kivestä?

Lisäksi voit liittää kuvan itsestäsi tai GPS-laitteestasi Rotuaarilla, mutta pyydämme, että kuvista ei pystyisi katsomaan vastauksia kysymyksiin. Kuvan lisääminen on täysin vapaaehtoista.

Lähetä vastauksesi tehtäviin 1 - 2 Viestikeskuksen kautta ennen kuin loggaat löytösi. Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, vaan tarvittaessa otamme sinuun yhteyttä.


Magmakivet

Magmakivet muodostuvat sulan kiviaineen eli magman jäähtyessä. Magmakivet ovat lähtöisin syvältä maapallon vaipan tai kuoren uumenista. Koska magma on ympäröivää ainesta kuumempaa ja kevyempää, ne tunkeutuvat ylöspäin muodostaen sulan kiviaineksen säiliöitä kilometrien syvyyteen maanpinnasta tai purkautuen tulivuorina maanpinnalle.

Sulan kiviaineen säiliöissä magmasta kiteytyy erilaisia syväkivilajeja, kuten graniittia. Nämä kivimuodostumat voivat olla kilometristä useiden kymmenien kilometrien kokoisia. Magman kiteytyessä maan kuoren rakoihin ja heikkousvyöhykkeisiin muodostuu laattamaisia kapeita intruusioita, jotka koostuvat juonikivistä. Maanpinnalle asti tunkeutunut magma purkautuu (ekstuurio) tulivuorina synnyttäen laavakiviä sekä purkauksen nostattamasta aineesta kerrostuvia tuhkakiviä.

Syväkivet erottaa pintakivistä esimerkiksi mineraalien raekoon perusteella; syväkivissä yksittäisten mineraalirakeiden koko on 1-3mm eli myös paljaalla silmällä erottuva. Syväkivet ovat myös tasalaatuisia, homogeenisia eikä niissä välttämättä erotu selviä rakenteita. Vulkaaniset laavakivet ovat puolestaan usein niin hienorakenteisia ettei yksittäisiä mineraaleja voi paljaalla silmällä nähdä, mutta niistä voi erottua selviä rakenteita ja kerroksia.Graniitti

Graniitti on Suomen tunnetuin ja yleisin kivilaji. Se kuuluu magmakivilajien syväkivilajeihin, eli muodostuessaan se on hitaasti jähmettynyt maan kuoren sisässä kovassa kuumuudessa ja paineessa. Muita vastaavia syväkivilajeja ovat esimerkiksi gneissit, migmatiitit, gabrot ja diabaasit.

Kovuutensa ansiosta graniitti soveltuu erinomaisesti kivirakentamiseen niin ulko- kuin sisätiloissakin. Kovuutensa takia graniitti kiillottuu hyvin sekä säilyttää kiiltonsa myös ulko-olosuhteissa.

Graniitin mineraalikoostumus syntyy kvartsista (quartz), maasälpästä (feldspar) sekä mustasta kiilteestä eli biotiitista (hornblende). Graniitin väri määräytyy maasälpän pigmentistä, ja se voi vaihdella punaisesta valkoiseen. Raekoko voi myös vaihdella millimetreistä muutamiin senttimetreihin.Rotuaarin pallo

Oulun keskustan kadut ja kävelykatualue Rotuaari muodostavat yhdessä torinrannan alueen kanssa kaupungin olohuoneen. Risteävät kadun Kauppurienkatu ja Kirkkokatu muodostavat kävelykeskusta Rotuaarin ja yhdessä ympäröivien katujen kanssa alueen pääostosalueen tavarataloineen ja erikoisliikkeineen. Alueella on monipuolinen ja tasokas kahvila- ja ravintolatarjonta. Rotuaarin aukiolla järjestetään kulttuuritapahtumia ympäri vuoden.

Rotuaarin aukiolla sijaitseen Rotuaarin pallona yleisesti tunnettu Seppo Valjuksen (1928-2014) veistos Keskusaukion kaivohuone (1989). Se on graniitista ja värillisestä betonista Oulun kaupungille lahjoitettu veistos, johon kuuluu myös kesäaikaan toimiva vesielementti.

Lähteet GTK, Kaivannaistietoa kaikille, Suomalainen kivi, Polished Stone Blog


Your Tasks

1. Rotuaari Ball and it’s stand are both polished granite. Your mission is to look out and measure mineral vein from it’s widest point a) from Rotuaari Ball and from it’s stand.

2. By examining Rotuaari Ball and on the basis of cache description, figure out what has changed on stone formation as mineral vein has took form. How does mineral vein differ from stone itself?

In addition you can add picture of you or your GPS-device at Rotuaari. But please make sure that you don’t spoil the questions on your photos. Adding pictures is entirely voluntary.

Send your answers for questions 1-2 through Message center . You can log the cache after you have sent the answers. If there's something wrong, we will contact you.


Igneous rocks

Igneous rocks are formed when melted rock, magma, cools down. Igneous rocks come deep from the mantle or crust of the Earth. Becouse magma is hotter and lighter than surrounding rock material, it forces it’s way towards surface forming spaces of magma, intrusions, kilometres below surface or erupting on the surface.

Below surface, spaces of molten rock, eventually crystallize in to felsic rocks, such as granite. These rock formations can be several kilometres long. Sometimes when magma forces it’s way towards surface, it can found cracks in Earth’s crust or other weak spots just below surface. These rocks are called hypabyssal or subvolcanic rocks. When magma erupts on surface as a volcano, it is then called extrusive rock.

Intrusive rocks differ from extrusive rocks for example by grain size of minerals; intrusive rocks have minerals 1-3mm which you can see by bare eye. Intrusive rocks are usually homogeneous without any clear structures. Extrusive rocks in the other hand are so smooth you can’t see minerals from another, but you may be able to see some structures and layers.Granite

Granite is one well known and common rock type in Finland. It belongs to intrusive rock type, which solidifies down slowly deep in Earth’s crust in high temperature and pressure. Other similar kind of rocks are gneisses, migmatite, gabro and diabase.

Thanks to hardness of intrusive rocks, they are ideal for construction both indoor and ourdoor. They also polishe well, and retain their luster even in outdoor conditions.

The mineral composition of granite is consisted from quartz, feldspar and black mica also called as biotite or hornblende. The color of granite is determined by the color of feldspar, which can vary from red to white. Grain size can also vary from millimeters to several centimeters.Rotuaari Ball

The Market Square area along with Rotuaari Promenade and the other streets in downtown Oulu form an urban living room. This zone comprises the intersecting streets Kauppurienkatu and Kirkkokatu, the Rotuaari Promenade and its surrounding streets, and the main shopping district with its department stores and boutiques. There are also a wide variety of high-calibre cafés and restaurants on offer. Cultural events are organised in Rotuaari Square all year round.

In Rotuaari Square stands Keskusaukion kaivohuone sculpture made by Seppo Valjus (1928-2014) commonly known as Rotuaari Ball (1989). Owned by the city of Oulu Rotuaari Ball is made from polished granite and colored concrete. Sculpture includes water element which works only on summer time.

ReferencesGTK, Kaivannaistietoa kaikille, Suomalainen kivi, Polished Stone Blog

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

582 Logged Visits

Found it 578     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 225 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.