Skip to Content

<

Opevneni mesta Pisku - Fortification of city Pisek

A cache by suaeda Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/14/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jak na keš.

Vaším úkolem bude projít kolem celého bývalého opevnění a zjistit pár údajů pro nalezení výsledné souřadnice. Celou trasu o délce cca 1,7 km lze zvládnout na kole, pěšky i s kočárkem.


  Písek je prastarou osadou, založenou nejdříve na levém břehu Otavy v místě u nynějšího kostela sv. Václava. První potvrzená písemná zmínka o městě Písku je z r. 1243 v listině vydané králem Václavem I. Větší výstavba města proběhla až za doby panování krále Přemysla Otakara II. Název města je pravděpodobně odvozen od rýžovaného zlatonosného písku. Opevnění města Písku se začalo budovat hlavně ve středověku tak jako u většiny jiných měst. Hradby byly původně nižší jen asi do 5 metrů výšky. Postupně během dvou století bylo kolem celého města vybudováno opevnění, které mělo délku asi 1 400 metrů. První součástí byl asi 5 metrů široký vyzděný hradní příkop, který obklopoval město ze tří stran. Na západní straně nahrazoval příkop tok řeky Otavy. Následovala nižší parkánová hradba, na kterou navazoval vlastní parkán. Prostor parkánu mezi hradbami sloužil hlavně obráncům města před dobyvateli. Poslední částí byla hlavní hradba, která byla postupně během let navýšena až do výšky 10 metrů. V hradbách byly tři hlavní brány; Pražská, Putimská a Budějovická. Mimo hlavní brány byly v hradbách vybudovány i menší branky, jako např. Katovská, Smrkovická. Město Písek, ač bylo vcelku dobře opevněno, bylo počátkem 17. století několikrát dobyto. V průběhu 19. století byly hradby z důvodu zbytečnosti a ztráty obranné funkce postupně zbořeny včetně zasypání příkopů.

Plan

1. zastavení N 49° 18.532 E 014° 08.802 – Královský hrad. Stojíte na nádvoří královského hradu, kde začíná Vaše procházka. Hrad byl založen počátkem 13. století současně s městem. Původní hrad byl oddělen od vlastního města příkopem. Byl to čtverhranný objekt, který měl tři obranné věže, které se do současnosti nedochovaly. Dnes zde najdete Prácheňské muzeum. Součástí prohlídky muzea je mimo jiné i zachovaná velká síň vyzdobená malbami na omítce.

 hrad  Vaším úkolem bude zjištění čísla kulturní památky před vstupem do muzea což je jednociferné číslo na šedé tabulce a  získáte tak údaj A.

1. Royal castle - Number of cultural monument in front of the museum entrance (single digit number) on grey table - item A.

   Po zjištění prvního údaje vyjdete průchodem na Velké nám. a dáte se nalevo Karlovou ulicí, až dorazíte ke Starému mostu. V minulosti, by jste prošli pod Pražskou (dolní) branou. Brána měla 4 patra a na vnější i vnitřní straně měla žulové lomené ostění a doplněna nezbytným padacím mostem. Brána byla zbourána v roce 1850.

Prazska brana

 

2. zastavení N 49° 18.589 E 014° 08.793  – Starý most je nejznámější historická památka ve městě. Je to nejstarší kamenný most ve Střední Evropě a je mu věnována jiná prémiová keš. Vaším úkolem bude zjistit kolik má most oblouků a získat tak údaj B.

2. Old bridge - How many arches has Bridge (single digit number) - item B.

   Dále se vydáte proti proudu řeky Otavy. Řeku budete mít po pravé straně a na levé straně budete procházet kolem západní části bývalých kasáren a královského hradu. Průchodem v domě dojdete k dalšímu zajímavému místu.

3. zastavení N 49° 18.456 E 014° 08.784  - Městská elektrárna. Po projití průchodem v domě budete mít po pravé ruce elektrárnu. Ačkoliv tento objekt přímo nesouvisí s opevněním města tak je dobré připomenout, že město Písek mělo jako jedno z prvním sídel na Českém území elektrické osvětlení. Na vybudování se podílel významný vynálezce F. Křižík.  Elektrárna je nejstarší fungující hydroelektrárnou v Čechách. Pro zjištění údaje C Vám bude stačit zjistit číslo kulturní památky z tabulky (dvojciferné číslo) na šedé tabulce umístěné u vchodu do objektu elektrárny.

3. Town power station - Number of cultural monument by the entrance (double digit number) on grey table - item C.

   Vaše další cesta povede kolem dochovaného opevnění až k nejznámější písecké bráně. Na hradbách si můžete všimnout nádherných keramických váz.

Putimska brana

4. zastavení N 49° 18.368 E 014° 08.801 – Putimská brána, která je známá i z lidové písně. Vlastní brána s hranolovou věží, která byla mezi domy č.p. 131 a 132 byla postupně odstraněna. Nejdříve byla v letech 1812 – 1814 zbořena horní část a v letech 1834 – 1836 i dolní část z důvodu lepší průjezdnosti. Kamenný mostek, na kterém stojíte, byl původně dřevěný padací.  Před bránou byla mohutná zeď, která zamezovala útočníkům vniknutí do Parkánu. Do současnosti se dochovalo opevnění západní část mohutné zdi, nárožní bašta a parkán. Parkán je v denní době volně přístupný. Poblíž místa kde stojíte je na zdi umístěna deska s údaji týkající se opravy parkánu. Vaším úkolem je zjistit, kolika procenty se na opravě podílely dotace z Evropské Unie což je údaj D (dvojciferné číslo)

4. Putim gate - Item on table. What was the percentage of EU participation on reparation (double digit number) on grey table - item D.

   Projdete kolem parkánu k dalšímu zastavení, což je největší církevní stavba ve městě.

5. zastavení N 49° 18.368 E 014° 08.902  – kostel Narození P. Marie. Kostel byl pravděpodobně vystavěn hned po založení města někdy ve 13. století. Dominantou je strážní věž kostela založená r. 1489, které je věnovaná jiná keš. Prohlídku věže si lze zajistit v infocentru (N 49° 18.495 E 014° 08.795),  nebo pomocí rezervace na stránkách  http://www.pisek.eu. Kolem kostela byl až do roku 1549 hřbitov. Celý objekt jak vlastního kostela s věží, tak hřbitova byl umístěn za opevněním, které se do současnosti nedochovalo. Vaším úkolem bude spočítat kamenné lavičky představující náhrobky a zjistit tak údaj E. Lavičky počítejte jen na této straně kostela (jednociferné sudé číslo).

5. Church of the Nativity of Virgin Mary - The number of stone benches on this side of the church (single digit even number) - item E.

   Vaše další cesta povede dále parkem severním směrem.

6. zastavení  N 49° 18.368 E 014° 09.007  - Fara a pomník. Dostali jste se na místo, kde se do současnosti dochovala podkovovitá bašta, která byla součásti opevnění. Bašty byly umístěny v pravidelných odstupech po celé délce opevnění města. Naproti baště se nachází pomník padlých v bitvách u Melegnana a Solferina (český lev bojující s francouzským a sardinským hadem) zhotovený sochařem E. Maxem. Vaším úkolem je na pomníku zjistit rok bitev a získáte tak údaj F.

6. Rectory and monument - Check the year of the battle at Melegnana a Solferina (four digit number) on the board of the monument - item F.

Po zjištění údaje budete pokračovat stejným směrem, až ke světelné křižovatce, kde stojí vysoká budova bývalého hotelu vyzdobená malbami.

Budejovicka brana

7. zastavení N 49° 18.401 E 014° 09.051  - Budějovická (Týnská) brána, která zde dříve stávala, se také nazývala jako horní. Poblíž místa kde stojíte je budova bývalého hotelu Dvořáček (dnes restaurace a kavárna Otava), kterou na obou stranách zdobí rozměrné fresky provedené J. Bosáčkem podle námětů M. Alše. Počet maleb na obou stěnách bývalého hotelu Vám dá údaj G.

7. Budějovice gate - Number of large colorful frescoes on both building sides of the former hotel (double digit number) -item G.

   Vaše cesta nyní povede Komenského ul. směrem k bývalé Táborské bráně. Hned za hotelem si můžete všimnout menší části zachovaného opevnění, kde lze dobře vidět zbytky obou hradeb. Cestou minete Kronbergův altán vystavěný v původní parkánové zdi v r. 1840.

8. zastavení N 49° 18.508 E 014° 09.072  - Táborská brána. Tato brána nebyla v původním středověkém opevnění, protože byla vystavěna až v r. 1832 z důvodu zbudování silnice do Tábora. Byla opatřena pouze vraty, před kterými byl klenutý most. Po r. 1844 byl příkop před opevněním zavezen a hned poté zbourána i samotná brána. Napravo je dobře dochovaná bašta z původního opevnění. Údaj H zjistíte snadno, spočítáte-li kolik stěn má novinový stánek před Vámi.

8. Tábor gate - Number of news-stand walls (single digit number) - item H.

   Další část okružní cesty kolem opevnění města Písku Vás povede přes park v místech, kde byl původně vodní příkop. Po Vaší levé straně budou místy vidět zachované zbytky opevnění. Cestou minete dvě kavárny a vchod do restaurace a minipivovaru. Přibližně v těchto místech byly na podzim r. 1620 zdolány hradby císařským vojskem. Po zteči hradeb útočníci otevřeli Budějovickou bránu a do města vniklo velké množství nepřátel. Město Písek zažilo po tomto útoku nejhorší rabování v historii a podle pověsti přežilo jen asi 13 obyvatel.

9. zastavení N 49° 18.572 E 014° 08.953 - Palackého sady

Při procházce parkem budete míjet části zachovaných zbytků původního opevnění. V parku jsou umístěny pomníky A. Hejduka, F. Palackého a zajímavá stavba Schrenkova pavilonu. Před známou restaurací U Reinerů se nachází původní meterologický sloup, který dnes slouží turistům. Poslední číselný údaj I zjistíte z letopočtu nacházející se v dolní části sloupu.

9. Palacky parks - The date on the meteorological column (four digit number) in front of restaurant u Reinerů - item I.

   V dolní časti parku vedle průchodu na Velké nám. je ve zdi opevnění dobře viditelné původní cimbuří dřívější nižší asi 5 metrů vysoké hradby.  Celou okružní cestu kolem opevnění města můžete ukončit opět na místě N 49° 18.589 E 014° 08.793, kde stávala Pražská brána před Starým mostem.

Souřadnice pro zjištění keše jsou:

N 49° YY.YYY E 014° 0Z.ZZZ

...............................................................................

YY.YYY = (F x G - I + D - C x B - G - D + E - A + H) /1000  

Z.ZZZ = (I - F + D x H x C x 2 - A - A) /1000

Kontrolní součet / checksum              A + B + C + D + E + F + G +H + I = 3898

KEŠ JE UMÍSTĚNA NA FREKVENTOVANÉM MÍSTĚ. DEJTE POZOR PŘI VLASTNÍM ODLOVU!

Keš je o něco málo menší, než klasická nevyfouknutá petka. Při odlovu není třeba nikam lézt. Stačí jen sáhnout rukou na správné místo.

ASH IS LOCATED ON A BUSY PLACE. BE CAREFUL WHEN CATCHING!

Cache size 50 ml.

...............................................................................

mapa

Zdroje:

  • Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém – prof. Josef Soukup;
  • Písecko v zrcadle archeologie – Jiří Fröhlich;
  • Písek historický průvodce – Jan Adámek, Jiří Fröhlich, Jiří Čížek;
  • Prácheňské muzeum v Písku
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

MNOENQYV AN AVMXRZ BCRIARAV
ONEVRE NG YBJ SBEGVSVPNGVBA

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.