Skip to content

Malenicky pramen Traditional Geocache

Hidden : 04/25/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na severu Plzeňska nedaleko obce Dražeň se nachází jeden zvláštní pramen. Kaskádovitá vodní jezírka, která se pod ním tvoří, jsou zbarvená nejrůznějšími odstíny od žluté, přes zlatavou až po temně rezavou. Barevnost zajišťuje kyz železitý, který se tu v 19. století těžil pro výrobu kyseliny sírové.…


Silně kyselá voda není samozřejmě vhodná k pití, jde ale o ideální výletní místo. Malenický pramen tady vyvěrá z břidlicového podloží v údolí Dražeňského potoka.
Těžba kyzu železitého v 19. století výrazně ovlivnila nejen barvu vody, ale i její chemické složení – díky němu má velice nízké pH (jen 3,14). Je tedy značně kyselá a obsahuje hodně železa. Vysrážené soli vytvářejí kolem pramene oddělená terasovitá jezírka.
Přírodní památkou je Malenický pramen teprve šestým rokem od 23. prosince 2010. Svůj titul si ale rozhodně zaslouží. Nevšední barvy, které se tady zrcadlí na hladině jezírek, vypadají jako z jiné planety.


PAMÁTKA VITRIOLOVÉHO PRŮMYSLU
Pyritické neboli kyzové břidlice se používaly pro výrobu takzvané dýmavé kyseliny sírové - vitriolu. Vitriolový průmysl kvetl v 19. století hlavně na Plzeňsku, Křivoklátsku a Rakovnicku. Lomy a doly se nacházely téměř u každého výchozu kyzových břidlic v údolí řeky Berounky.
Společným rysem všech dávno opuštěných důlních děl při dobývání surovin pro vitriol je barevnost. Podzemní vody tekoucí po stěnách vytvářejí odstíny červené, oranžové, modrošedé, bílé a žluté. Barevnost navíc umocňuje šedivá masa břidlice, mezi kterou tyto vody většinou vyvěrají nebo tečou.
Také v okolí Malenického pramene a Dražeňského potoka je dodnes řada štol, ze kterých se skoro před dvěma sty lety zvláštním postupem dobývala surovina pro výrobu kyseliny sírové.
Vyhloubené štoly se nechaly přirozeně napustit vodou. Ta časem z kyzové břidlice vytáhla kyz železitý. Jednou za čas se štola „odšpuntovala“ a po vyplavení vody zůstal jen hodnotný kyz. Ten se lopatami naložil na povozy a odvezl k dalšímu průmyslovému zpracování.
Činnost člověka dnes potvrzuje jen pramen a nevšední barvy okolní vody v jezírkách. Všímavý návštěvník možná odhalí ještě náznaky štol v údolí...

NEZAPOMEŇTE SI POZNAMENAT BONUSOVÉ ČÍSLO potřebné pro odlov keše Lomany a okolí - bonus


Další keše této série:
Černá jáma
Duby u Loman
Malenický pramen
Muzeum těžby borové smoly
Nové tůňky Lomany
Roubenka v Lomničce
Lomany a okolí - bonus

Additional Hints (Decrypt)

ir mybzrarz xzrav xbhfrx cbq qibwvglz iliengrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)