Skip to content

This cache has been archived.

Ondro91: Zhasíname. Ďakujem všetkým lovcom a aj všetkým, ktorí pomohli s vyzbieraním kešiek :-) Kopa miesta uvoľnená pre nové kešky :-)

More
<

AMT - 001

A cache by ondrej andrejko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/14/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vitajte na najväčšom slovenskom Power Traile!

Dnes sú už powertraily neoddeliteľnou súčasťou sveta geocachingu a keďže v okolitých štátoch sú bežné traily o 300 - 400 keškách a u nás bol v čase zakladania najväčší trail obsahujúci okolo 100 kešiek, rozhodol som sa urobiť pre vás tento prvý Mega Trail.

Prečo práve tento názov? Prvý návrh sa neuchytil a po porade s niekoľkými staršími kešermi sme sa zhodli na tom, že práve tento mu bude sedieť najviac. Celý PT sa totiž nachádza na území historického Abovského regiónu a preto mu nakoniec prischol tento názov.

Trocha histórie:

Súčasný región Abov sa rozprestiera na území niekdajšej slovenskej časti Abovskej Stolice, ktorá ležala v Košickej kotline. V polovici 17. storočia sa stalo sídlom Abovskej stolice mesto Košice. Mesto ležalo pri významnej obchodnej ceste a stalo sa strediskom obchodu s východnou Európou, Poľskom a Ruskom. Pre štruktúru osídlenia boli charakteristické malé dediny. Obyvateľstvo sa živilo prevažne poľnohospodárstvom. Pestovanie vinnej révy bolo rozšírené až po Košice. Najlepšie odrody sa kvalitou vyrovnali tokajským vínam. Živočíšna výroba bola orientovaná na chov oviec. Hlavným strediskom remeselnej výroby boli Košice. Medzi najvýznamnejšie patrili kovospracujúce remeslá. Kultúrnym strediskom boli Košice. Vysokú úroveň dosahovalo školstvo a kníhviazačstvo. Dôležitým kultúrnym miestom bol kláštor v Jasove, ktorý od 13. storočia plnil funkciu hodnoverného miesta s pôsobnosťou v Abovskej, Gemerskej, Hontianskej, Sabolčskej, Boršodskej, Šarišskej, Turnianskej a Zemplínskej stolici až do konca feudalizmu.

Na mape je zvýraznená poloha Abovského regiónu:

K samotnému trailu:

Na odlov je najideálnejšie použiť bicykel, no nie je problém ho čo do kvality ciest odloviť ani osobným autom. Niektoré časti PT vedú poľnými cestami, ibaže ich kvalita je, aj podľa slov niektorých kešerov, lepšia ako kvalita niektorých asfaltiek. Pri použití auta odporúčam používať mimo poľných ciest najmä v čase slabšej viditeľnosti výstražné svetlá a reflexné vesty.

Niekoľko čísel k rýchlosti odlovu (podľa doterajších info od kešerov):

Bicykel : 16/h

Auto (1 osoba) : 20/h

Auto (3 osoby) : 25/h

Auto (4 osoby) : 30/h

Oblečenie: V zime je to jasné – podľa vašej odolnosti voči zime... v lete odporúčam dlhé nohavice kvôli žihľave a tŕňom.

Pri odlove treba občas aj premýšľať! Nie vždy je keška umiestnená tak, že otvoríte dvere na aute a hurá do kríku s tŕňmi priamo za šípkou. Niekedy je treba krík obísť, keďže keška je z druhej strany. Niektoré kešky sú umiestnené v dutine stromu či v rúre a proti spadnutiu sú chránené len držiakom. Venujte daným keškám o dve sekundy vášho vzácneho času viac a nehoďte dnu keš aby ju okrem nejakých mravcov mohli odloviť aj ďalší kešeri za vami.

Niekoľko málo pravidiel (resp. zbožných želaní z mojej strany):

 • Keďže jedinou odmenou pre autorov keší sú spokojní hľadači, hromadný log píšte len na samotný trail. Nezahrňte doň aj kešky mimo PT, ktoré ste odlovili počas lovu PT.
 • Prosím nepoužívajte samolepky a najlepšie ani pečiatky. Zo začiatku vzniku PT dostanú logbooky aj tak dosť zabrať. V prípade, že lovíte v skupinke, použite vhodne vymyslenú skratku z vašich nickov.
 • Pred PT sa poriadne pripravte – so signálom by ste problém mať nemali, čo sa výdrže batérie vo vašom mobile či GPS týka, budete potrebovať, aby vám vydržali takmer celý deň, takže Powerbanky sú ideálnym pomocníkom.
 • Údržba – čo sa logbookov týka, túto údržbu vykonávam ja osobne alebo po dohode s ochotnými kešermi plánujúcimi odlov viac keší, ktorí logbooky vymenia. Čo sa kešiek týka, neurazím sa, ak si so sebou zoberiete niekoľko (ideálne) PETiek alebo (na dočasnú keš) filmovku, multivitamínovku či niečo iné vhodné na keš. Taktiež je dobré mať po ruke pár 20 - 30 cm dlhých drôtikov.
 • V prípade, že zistíte na PT akékoľvek nedostatky alebo budete chcieť povedať niečo dôležité, píšte to do logu ku keši AMT – 001 alebo správou ownerovi alebo na stránku PT.

Power Trail má aj vlastnú stránku, na ktorej sa dozviete najnovšie informácie.

Üdvözöljük a legnagyobb szlovák PowerTrail-on. Ezek ma már szerves részei a geocaching világnak, mivel a szomszédos országokban gyakoriak a 300-400 ládád tartalmazó trailok, Szlovákiában a trailokon maximálisan 100 láda található, ezért úgy döntöttem, hogy létrehozom az első Mega Trail.

Miért épp ez a név? Az első név nem vált be, egyeztetés után egyetértettünk abban, hogy ez az adott cím illik leginkább. Egész PT Abaúj régióban található, és ezért végül ez a név.

Egy kis történelem:

A jelenlegi Abaúj régió az egykori Abaúj megye szlovák része, a Kassai medence területén fekszik. Kassa a 17. század közepén vált székhelyé Abaúj megyének. A város fontos kereskedelmi útvonal volt, és kereskedelmi központ lett kelet Európának, Lengyelországnak és Oroszországnak. A régiót aprófalvas települések jellemzik. A lakosság elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozott. Szőlőművelés egészen Kassáig bővült. A legjobb fajták elérték a tokaji borok minőségét. Az állattenyésztés juhtenyészetre volt összpontosítva. Kassa a kézművesek fő központja volt. Ezek közül a legfontosabbak a fémfeldolgozók voltak. Kulturális központ is volt a város. Magas szintű volt az oktatás és a könyvkötészet. Fontos kulturális hely volt a Jászói kolostor, amely a 13. század óta hiteleshely Abaúj, Gömöri, Hont, Szabolcs, Borsod, Sáros, Torna és Zemplén megyéknek a feudalizmus végéig.

Konkrétan a PowerTrail-ról:

A vadászathoz a legideálisabb a kerékpár, de nem jelent problémát autóval, az út minősége lehetővé teszi. A PT ládái egy része a földút mentén találhatóak, a földutak minősége jobb, mint néhány aszfaltburkolatú út. Amikor autóval keresed a ládákat, javasolom a vészvillogó és fényvisszaverő mellény használatát.

Néhány szám a vadászat sebességéről:

Kerékpár: 16 / h
Autó (1 fő): 20 / h
Autó (3 fő): 25 / h

Ruházat: Télen - az Ön hideg tűrésének megfelelően... nyáron ajánlom a hosszú nadrágot, a csalán és tövis miatt.

A keresés közben gondolkozni is kell! Nem miden láda megtalálható egyszerűen a kocsiból kinézve. Néha a bokrot is meg kell kerülni, mert a láda megette van. Néhány láda a fa üregeiben, csőben van elrejtve, megtalálása után tegye az eredeti helyére.

Néhány szabály (ill. vágyálom a részemről):

 • Mivel az egyetlen jutalom a ládák tulajdonosainak a keresők elégedettsége, tömeges logot csak a PT-ra írjanak. Ne tartalmazzanak ládákat PT kívül, melyeket PT vadászat során találtak.
 • Kérem, ne használjon matricát vagy bélyegzőt. Ha csoportban vadásznak, alakítsanak a nickekből megfelelő rövidítést.
 • A PT vadászatra megfelelően készüljenek fel – a térerővel nem kéne problémának lenni. A mobil telefon illetve a GPS akkumulátora egy napig kell, hogy kitartson.
 • Karbantartás – a logbookot karbantartását személyesen végzem, vagy személyesen megbízok egy arra hajlandó személyt a logbookok kicserélésére.
 • Amennyiben találsz a PT-n olyan hiányosságokat, vagy szükségesnek tartol valami fontosat közölni, azt írd be a logba az AMT - 001-be vagy e-mailban a PT tulajdonosának.

Power Trailnak van saját honlapja is.

Be welcome to the most extensive Power Trail in Slovakia. Power Trails became the inherent part of the geocaching world. There are only few of them in the neigbouring countries, which consist of 300 to 400 geocaches up to now. And in Slovakia, the biggest power trail consisted 100 geocaches until now. Therefore my wish has been to create one huge, Mega Trail for you.

Why has this trail been named Abov Mega Trail? After going through any consultations with experienced colleagues we have agreed on, that this name reflects in the most suitable way the route the trail is leading. The whole power trail lays on the historical Abov region, which crosses the state borders nowadays.

About the trail:

The most suitable means of transportation is the bicycle, however it is pretty convenient to go through by any personal vehicle as well. All of the roads are hard surfaced and mainly asphalted. Some parts are however dusty field roads rather. Quite good quality roads, but consider driving them rather during a dry weather, in order do not get stuck in mud. As your safety is the most important, I strongly advise you using the reflective vests while hunting the caches on the state roads.

Few essential rules and requirements:

 • Please, if you repeat the common log for the whole trail, describe only your experience with the caches included. DO NOT MIX NOT RELATED caches you found meanwhile.
 • Please, DO NOT USE LABELS AND STAMPS. Spare the place in logbooks and if you are hunting as a team, use proper abbreviation rather.
 • Get prepared for the trail prior your visit. There shall not be any problems with neither GPS nor GSM signal, however using power banks is considerable.
 • Concernig the MAINTANANCE. I am going to go through the regular maintenance occasionally, however I would pretty much appreciate, if you brought spare logbooks and petlings and replaced them, where (and only if) really needed. All of the boxes are petlings.
 • If you find any problems to be solved by the geocache owner, do not hesitate to highlight it in your logs to the first geocache of the trail – AMT 001. Or mail me directly through the GC application, possibly directly to the special power trail’s web site (find the link below).

More information about the powertrail you can find on its own homepage.

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Y

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.