Skip to content

<

Stramberske jeskyne

A cache by marketix Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/19/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na úvodních souřadnicích keš nehledejte, naleznete tu pouze autobusovou zastávku...

Touto keší Vás provedu několika jeskyněmi Štramberku, malebneho městečka v podhůří Beskyd.


Jeskyně Šipka u Štramberka - nejslavnější pravěké naleziště v České republice, které proslavil nález zlomku čelisti neandrtálského dítěte.

 

Popis jeskyně. Jeskyně Šipka se nachází na severovýchodním svahu vrchu Kotouče, 130 m nad říčkou Sedlničkou. Jeskyně je přístupná 2 vchody. Hlavní vchod do jeskyně, široký 8 m a vysoký 4 m, je otevřen k severu. Za vchodem následuje prostor s dávno zborceným stropem o velikosti asi 15 x 12 m, z něhož vybíhají dvě chodby – nízká, 1-2 m široká Jezevčí díra a větší Krápníková chodba.

Při archeologickém výzkumu byly v sedimentech nalezeny četné pozůstatky rozličných zvířat (kosti, zuby). Např. jeskynního medvěda, který zde nějakou dobu pobýval, kosti Iva jeskynního, hyeny, nosorožce srstnatého, mamuta, zubra, pratura, pižmoně, levharta, rosomáka, soba polárního, losa. Celkem na 130 druhů živočichů.

Jeskyně Čertova díra. V souvislosti s jeskyní Šipka je důležité zmínit i jeskyni Čertova díra, která byla však bohužel úplně zničena lomem. Nacházela se na jižním svahu hory Kotouč a i v ní byly nalezeny pozůstatky po pravěkém člověku – dvě ohniště a kamenné nástroje se středního palaeolitu (moustérien) a kamenné a kostěné nástroje z pozdního paleolitu (magdalénien).

 

Jeskyně Slámova sluj

N 49° 35.532', E 18° 6.972'

Při kopání základů pro chatu Dr. Hrstky byla v roce (BCDF) nalezena rozsedlinová jeskyně o průlezné hloubce přes 50m. Jeskyně byla pojmenována podle povídkáře a národního buditele Dr. Františka Slámy, který ve svých povídkách a románech často zmiňoval podzemní prostory pod štramberským hradem.

 

 

Ke konci roku 2013 zde byly dělány průzkumy a jeskyně byla nově zaměřena a zmapována. Její hloubka je 51,2m a činí tak z ní druhou nejhlubší rozsedlinovou jeskyni v ČR. Prvenství drží Kněhyňská jeskyně s hloubkou 57,5m.

Jeskyně je otevřena volně k nahlédnutí vždy v otevírací době Štramberské Trúby a vchod do ní najdete pod chatou Dr.Hrstky

Vstup do jeskyně tvoří víko od kanálu zapuštěné v betonové podlaze sklepa. V první části, což je úzká a dlouhá puklina, se k výstupu používá lano. To může mít i opačné použití, ale dolů se vždycky nějak dostanete a to i bez lana. V jednom místě neotočíme ani hlavu s přílbou. V další části je 5m železný žebřík, a pak se už jenom po mokré stěně kontrolovaně propadává níž a níž. Ke konci se jeskyně stále zužuje až do neprůlezných rozměrů.

 

 

V jeskyni není žádná významnější krápníková výzdoba, pouze tzv. nickamínek patřící do skupiny kalcitové výplně a sintrové náteky hlavně v horní části jeskyně.

 

 

Pouťová jeskyně

N 49° 35.288', E 18° 7.484'

 

Pouťovou jeskyni jsme znovuobjevili 1. května 1999 v době štramberské pouti. Nalézá se na J svahu Bílé hory v oblasti zvané Skalky, kde jsou dva lomy: lom Horní skalka  a Obecní lom.

 

Poprvé byla objevena v roce (GHIJ) a posléze zasypána dělníky lomu.
 Místní pověst říká, že pod městem je jeskynní systém...

 

K jejímu znovuobjevení došlo po odtěžení novodobých navážek slévárenských písků a škváry v souvislosti s budováním botanické zahrady a arboreta. Doposud prozkoumaná část jeskyně je tvořena propasťovitou šachtou o půdorysu cca 4×2 m a průměrném sklonu 52°. Je založena na výrazné tektonické poruše v jurských vápencích procházející lomovou stěnou i dnem lomu.

Poprvé byla jeskyně objevena při těžbě v Obecním lomu v roce (GHIJ). Do jeskyně nejdále vnikli Oldřich Hrstka a Ferdinand Sopuch z č.p. 396 na Hraničkách. Údajně sestoupili na tehdejší dno v hloubce 50 m a zanechali zde karbidku. Poté byla z bezpečnostních důvodů v krátkém čase na příkaz vedoucího lomu zasypána. Jeskyně byla připomínána ještě v Hornickém kalendáři z let 1901 a 1903. Až do hloubky 26 metrů byla jeskyně novodobě zasypána sutí z lomu. Pod tímto zásypem se již nacházely jíly a glaciální písky které se do jeskyně dostaly v souvislosti s posledním zaledněním. Do dnešní doby byla jeskyně prokopána do hloubky 55 metrů. Objevné práce jsou silně komplikovány téměř celoroční přítomností vody v jeskyni. Ve vlhkých částech roku je v jeskyni až 20 m vody. Cílem průzkumných prací je dostat se do předpokládaného systému horizontálních chodeb, které se podle geologického vrtu v těsné blízkosti jeskyně nacházejí v hloubce cca 80 metrů a komunikují s vývěrem vod cca 1 km jižně od jeskyně.

 

 

Ke keši:

Stačí Vám Vašim oblíbeným způsobem, který nechám na Vás, zjistit tři poměrne lehke informace....

1. KOLIK BYLO PŮVODNĚ JESKYNÍ NA KOPCI (VRCHU) KOTOUČ?    (A)

2. V KTERÉM ROCE BYLA NALEZENA SLAMOVA SLŮJ?   (BCDF)

3. V KTERÉM ROCE BYLA V LOMU OBJEVENA POPRVÉ POUŤOVÁ JESKYNĚ?    (GHIJ)

 

FINAL:

SOUŘADNICE N (FC)  (A+B)(B+F) , (BCI)

SOUŘADNICE E (GH)  (J-J)(C-D)  ,  (I-D)(B)(F+G)

Závorky se mezi sebou nenásobí.

Uspěšný lov... a pokud by měl někdo problém stačí napsat do zprav

 

Additional Hints (Decrypt)

I CHXYVAR FXNYL

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.