Skip to content

TGP 05 - Sachy Mystery Cache

This cache has been archived.

Peťan75: všechno jednou začíná a jednou končí ....
a tak po 8 letech posílám za ostatními z této série....😪

More
Hidden : 06/10/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nelympiáda TGP - Šachy


Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) je desková hra pro dva hráče, v dnešní soutěžní podobě zároveň považovaná i za odvětví sportu. Vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a bílých. Každý hráč má na počátku hry celkem šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po dvou věžích, střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči, označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají, střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici.


Šachy

Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů.


Šachové kameny

Král se pohybuje o jedno pole v libovolném směru, přímo i po diagonále. Druhým způsobem tahu krále je tzv. rošáda: pokud se král a některá z věží ještě nepohnuli, král se přemístí o dvě pole směrem k věži a věž přes krále na pole, které král právě přešel. Všechna mezilehlá pole musejí být volná, král nesmí stát před rošádou v šachu a nesmí přejít přes pole ohrožené soupeřem. Žádným svým tahem se král nesmí dostat na ohrožené pole, tj. na pole, na které by se v příštím tahu mohl přesunout soupeřův kámen a tím krále brát.
Dáma se pohybuje po sloupcích, řadách nebo diagonálách o libovolný počet polí.
Věž se pohybuje po řadách a sloupcích.
Střelec se pohybuje po diagonálách. Jelikož ty mají na šachovnici stejnou barvu, střelec nikdy nezmění barvu pole, na kterém stojí; proto se hovoří o střelci bělopolném nebo černopolném.
Jezdec se pohybuje skoky ve tvaru písmene L (dvě pole rovně a jedno stranou, respektive jedno rovně a dvě stranou) bez ohledu na to, stojí-li na mezilehlých polích nějaké kameny. Jezdec tak při každém skoku změní barvu pole, na kterém stojí: z bílého pole se dostane vždy na černé a naopak.
Pěšec se může posunout o jedno pole vpřed, pokud je toto pole neobsazené (ze základního postavení se může posunout i o dvě pole vpřed, pokud jsou obě prázdná). Nebo může brát soupeřův kámen, který je na úhlopříčně sousedícím poli před pěšcem. Pokud pěšec ohrožuje pole, které soupeřův pěšec přeskočil tím, že z úvodní pozice postoupil o dvě pole, pak ho může tento pěšec vzít, jako by soupeř postoupil pouze o jedno pole. Tento tah, nazývaný braní mimochodem (nebo en passant), lze uskutečnit jen bezprostředně poté, co soupeř svým pěšcem takto táhl. Pěšec, který postoupil na poslední pole desky (osmou, resp. první řadu), je ve stejném tahu odstraněn z desky a nahrazen na tomto poli dámou, věží, střelcem nebo jezdcem podle okamžité volby hráče (tzv. proměna). Působnost proměněného kamene je okamžitá, tzn. může například dát šach nebo se účastnit matování. Díky této proměně může mít hráč dvě i více dam.

Hodnota figur: Z dlouhodobé zkušenosti je možné určit hodnotu figur v násobcích hodnoty pěšce, pokud nebereme ohled na momentální či budoucí pozici. Pěšec 1 bod, jezdec 3 body, střelec 3 body, věž 5 bodů, dáma 10 bodů, král je nejcennější figura u této figury se bodová hodnota neuvádí.

Jak na keš?

Jak už bývá dobrým a léta používaným zvykem tak keš se na výchozích souřadnicích nenachází. Keš je velikosti small nebo chcete-li,vyfouklá přerostlá PET- ka.

Ke keši:
A = počet bílých kamenů (ciferace)
B = celkový počet polí na šachovnici (ciferace)
C = počet kamenů s hodnotou kamene „1“
D = počet neobsazených polí na šachovnici na obrázku (ciferace)

N 49° 18.(C/2)(D-B)(D)
E 016° 18.(C-A)(A-D)(A-B)CWG Tisnovske geopivko     SQ Tisnovske geopivko

Additional Hints (Decrypt)

qbyr/cnevmrx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)