Skip to content

Młociny – kiedyś tu były pola i lasy Traditional Cache

This cache has been archived.

VarsovianReviewer: Skrytka jest zbyt długo nieaktywna, więc jestem zmuszony ją zarchiwizować.

More
Hidden : 10/15/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MŁOCINY- osiedle i rejon według MSI w północnej części Warszawy, wchodzi w skład dzielnicy Bielany, w poprzednim podziale administracyjnym były fragmentem dzielnicy Żoliborz. Młociny graniczą od północy z gminą Łomianki, od wschodu przez Wisłę z warszawską dzielnicą Białołęka, od południa z osiedlem na Wrzecionie i Lasem Bielańskim, od zachodu zaś z Wólką Węglową. Na terenie Młocin znajduje się kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Po roku 2000 w związku z likwidacją produkcji w Hucie Warszawa na Młocinach powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Do 1951 roku Młociny były siedzibą gminy Młociny.


Krótka historia:

 • XIV w. wymieniana jest osada Młociny
 • XVI w. utworzenie królewskiego zwierzyńca w Lesie Młocińskim, polował tu król August II
 • 1752-58 budowa rezydencji przez Henryka von Brühla, słynnej z hucznych zabaw i bali
 • XVIII w. fundacja przez generała Alojzego Fryderyka von Brühla wytwórni prochu i kul armatnich (Prochownia)
 • XVIII/XIX w. powstają tu liczne podmiejskie wille i domy letniskowe mieszkańców Warszawy
 • 1907 r. około 110 ha lasu nabywa magistrat stolicy i tworzy tu park Młociński
 • 1913 r. budowa Miasta Ogrodu Młociny według projektu Tadeusza Tołwińskiego - zrealizowano ostatecznie 30 willi
 • w okresie międzywojennym jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców Warszawy m.in. dzięki parowcom na Wiśle
 • 1938 r. wytyczenie i początek budowy lotniska Bielany (pomiędzy Wrzecionem a Młocinami)
 • 3-4 maja 1944 r. udany atak oddziału Osjan Kedywu KG AK na zajęte przez Niemców lotnisko, w którym zniszczono 5 samolotów Ju-52/3m
 • 1-2 sierpnia 1944 r. - nieudany atak Grupy Kampinos AK na lotnisko
 • 1951 r. włączenie Młocin do Warszawy i likwidacja lotniska
 • 4 listopada 1977 r. powołanie Instytutu Sportu

Znaczące instytucje w okolicy:

 • Instytut Sportu
 • Arcelor Huta Warszawa
 • Archidiecezjalne Seminarium Misyjne "Redemptoris Mater"
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju

 


ENG:

MŁOCINY- housing and the region by MSI in the northern part of Warsaw, is part of the district Bielany, in the previous administrative division was a fragment of Żoliborz district. Mlociny bordered on the north by the municipality of Łomianki, on the east by the Vistula to Warsaw's Białołęka district, south of the settlement on the spindle and Forest Bielański, west and on the Wólka Węglowa. In the area Młociny campus is located at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
After the year 2000 in connection with the liquidation of production at Huta Warszawa Młociny they created new housing developments. 1951 Mlociny former seat of the municipality Mlociny.


Short story:

 • XIV. The settlement is mentioned Mlociny
 • XVI. The creation of the royal menagerie in the Młociński Forest , hunted here King August II
 • 1752-1758 construction of residences by Heinrich von Brühl, famous for its revelry and balls
 • eighteenth century. Foundation by General Luigi Frederic von Brühl label gunpowder and cannonballs (Powder Magazine)
 • eighteenth / nineteenth century. Created numerous suburban villas and holiday homes inhabitants of Warsaw
 • 1907. About 110 hectares of forest acquires a magistrate capital and create a park in the Młociny
 • 1913. Mlociny Garden City building designed by Tadeusz Tołwiński - eventually completed 30 villas
 • In the interwar period one of the favorite places of rest and recreation among the residents of Warsaw thanks to parowcom on the Vistula
 • 1938. Demarcation and the beginning of the construction of an airport Bielany
 • 3-4 May 1944. Successful attack Ossian branch Kedyw occupied by the Germans at the airport, which destroyed five airplanes Ju-52 / 3m
 • 1-2 August 1944. - Failed attack Kampinos Group AK airport
 • 1951. Młociny incorporation and liquidation of the Warsaw Airport
 • 4 November 1977. Vocation Institute of Sport


Significant institutions in the area:

 • Institute of Sport
 • Arcelor Huta Warszawa
 • Archdiocesan Missionary Seminary "Redemptoris Mater"
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • Church of Our Lady Queen of Peace
A TAK POZA TYM...

kto wie, może właśnie podglądam Cię z okna, gdy wpisujesz się do logbooka :)

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)