Skip to content

Sokol Zleby (017) Multi-cache

Hidden : 08/11/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sokol Žleby (017)


Tělocvičná jednota Sokol Žleby byla založena v roce 18XX, měla tehdy 60 členů, prvním cvičitelem byl bratr Kroužil.  Na oslavu 50. výročí vzniku proběhla v hostinci Na Špici slavnostní valná hromada s tělocvičnou, recitační a hudební akademií. Kromě cvičení aktivně pracoval i dramatický kroužek, který uvedl na scénu Čapkovu Bílou nemoc. Tělovýchovná, kulturní a osvětová činnost našich předků si zaslouží velké uznání.

V padesátých letech přišel Sokol o veškerý majetek a byl postupně zrušen. Trvalo dlouhých čtyřicet let, než mohli sokolové znovu začít. Stalo se tak díky bývalým členům, kteří svými vzpomínkami burcovali k znovuobnovení činnosti. Z původního sokolského hřiště, které stálo na místě dnešní mateřské školy, se cvičení přesunulo do tělocvičny základní školy, kde je cvičební náčiní využíváno jak sokoly tak žáky školy.

Velkou oporou nám v začátcích byla i MUDr. Magda Urbanová, která pravidelně přijížděla z Čáslavi a vedla ženy v hodinách zdravotního cvičení a jógy a také manželé Langrovi, pro které byl Sokol vším. Ludmila Langrová se stala první starostkou obnoveného Sokola.

Velkou událostí, která přidala na vážnosti zdejším sokolům, byl slavný 12. Všesokolský slet v roce 1994, jehož jsme se zúčastnili jako jedni z mála mezi sokoly Havlíčkovy župy dokonce ve třech skladbách. Naši žáci, žákyně a ženy - celkem 38 cvičenců - mohli i díky mnoha sponzorům vychutnat jak úžasnou atmosféru stadionu na Strahově, tak i velkolepý průvod Prahou. Historický sokolský prapor se nám bohužel nezachoval, proto bratr Langr nesl v průvodu slavnostní korouhev s vyšívaným nápisem Žleby.

Od té doby se zúčastňují naši členové všech Sletů v různých skladbách, starší členové především ve skladbě Věrná garda. Patří to k vrcholům naší činnosti. Ale nejsou to jen slety. Sokolský program nabízí různé pohybové aktivity, pobyty v přírodě, kulturní programy, zájezdy, a to opravdu pro každého.

I v novodobé historii Sokola už máme několik tradic či velmi úspěšných vystoupení. Dovolím si vyzdvihnout sokolskou Fialkovou zábavu, kde si každoročně sestry připravují taneční vystoupení, nebo Pohádkový les v zámeckém parku, kvůli kterému sem jezdí rodiče s dětmi zdaleka široka.

Naše cvičební činnost je zaměřena jak na starší sestry a bratry, tak na malé sokolíky, kterým se věnují naši cvičitelé, především cvičitelky. Není jednoduché v dnešní době zaujmout děti pohybovými aktivitami a jsme rádi, že se nám to daří. Dospělí si mohou vybrat zdravotní cvičení, jógu, kalanetiku či aerobik, mladší i starší děvčata mají kroužky mažoretek.

K samotné keši

Stage 1 Vás zavede k budově, kde byla založena Tělocvičná jednota Sokol Žleby, probíhaly zde veškeré důležité akce jednoty a sokoly zde bylo založeno i kino, z jehož výdělků byla financována činnost jednoty. Na veřejné oslavě 100. výročí naší jednoty zde byla odhalena za účasti představitelů Havlíčkovy župy, zástupců obce a mnoha přihlížejících pamětní deska, která dodnes připomíná naši historii.

1) Kolik písmen a číslic má první řádek na pamětní desce?

a) 18                         A=238

b) 20                         A=370

c) 22                         A=413

2) Kolik let od založení jednoty uplynulo v roce 2016?

a) 119                         B=473

b) 120                         B=361

c) 121                         B=224

Souřadnice finálky N 49°53.A E 015°29.B               

Finální souřadnice Vás zavedou na místo, odkud je na severozápadě na kopci vidět objekt, který stojí na pozemku bývalého sokolského cvičiště a sadu. Prodejem plodů ze sadu byla financována činnost jednoty. V 50. letech, kdy Sokol přestává být Sokolem, bylo cvičební náčiní přesunuto do školní tělocvičny, kde sloužilo žákům, a na pozemku cvičiště byl r. 1980 vybudován tento objekt.
Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.Additional Hints (Decrypt)

ivfv i hebiav bpv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)