Skip to content

BW3 - Inpoldering voltooid Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is een cache uit de serie Het Bentwoud Groeit en bestaat uit een zestal caches met
een code voor de bonus cache. Als alle zes de caches gevonden zijn kunnen de coördinaten
voor de bonus cache berekend worden, noteer dus de codes in de caches, succes.
    Het Bentwoud Groeit. - Cache 3
Voor deze cache is toestemming verleend door Staatsbosbeheer.
En voor het plaatsen van deze cache is medewerking verleend
door de boswachter van Staatsbosbeheer, in het kader van de
officiele opening van het Bentwoud.

Zie ook de site van Staatsbosbeheer - Bentwoud

De plek waar nu het Bentwoud groeit en bloeit is een plek met een verhaal. 500 jaar geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Mijn familie is al enkele eeuwen, vanaf de 15e eeuw, betrokken bij dit gebied. Soms een belangrijke rol, soms een ondergeschikte, soms een technische, soms een romantische…. Ik ben Dirk Dirks, een nazaat van de burgemeester van Gouda in de 15e eeuw.

Er is in de afgelopen 500 jaar op verschillende manieren gestreden voor de belangen die het gebied, waar nu het Bentwoud is gelegen, op dat moment vervulde: van vaarverbinding en turfwinning naar vruchtbaar land en open landschap. Ik ben echter blij met alles dat het nieuwe Bentwoud nu en in de toekomst zal brengen. Van alle algemene dier- en plantensoorten die je in een beginnend natuurgebied kan aantreffen, tot de bijzondere soorten die het Bentwoud inmiddels ook al hebben gevonden. Het Bentwoud is klaar voor de komende 500 jaar. Op 18 juni 2016 is het Bentwoud officieel geopend. Veel plezier bij het ontdekken van deze serie caches en het Bentwoud.Cache 3: inpoldering voltooid in 1769

Op de plek waar het Bentwoud groeit, groeide vroeger hoogveen. Dit veen werd gestoken om als brandstof in de steden te gebruiken. Dat betekende dat de veenlaag er in mooie blokken werd uitgehaald en te drogen werd gelegd. Als de blokken droog waren, had je turf. Doordat er steeds opnieuw een laagje veen uit het gebied haalde ontstonden er grote plassen water. Soms zelfs zo groot dat er overstromingsgevaar ontstond in de omgeving van de steden. Halverwege de 16e eeuw werden plannen gemaakt om dergelijke plassen droog te malen met windmolens. De grond kon daarna gebruikt worden voor de akkerbouw. Voor de polder waarin het Bentwoud groeit werden aan het begin van de 18e eeuw al plannen gemaakt de polder droog te malen. De polder heeft de naam Noordplas. Omdat de scheepvaart gebruik maakte van de vaarverbinding via de Rotte, Hildam en de Hoogeveensche vaart naar de Oude Rijn, protesteerden de schippers tegen het inpolderen van de plas. Nadat voor de schippers alternatieve vaarwegen zijn verbeterd kon in 1759 werd uiteindelijk gestart met het droogmaken van de polder. In 1769 werd de inpoldering voltooid. Mijn overgrootvader Diederick Dirks werkte nauw samen met Hendrik Horsman die de belangen van Benthuizen en Benthorn vertegenwoordigde in het bestuur van de droogmakerij.

Wat is de leeftijd van Diederick op het moment dat de inpoldering is voltooid? Vind de aanwijzing in de cache, bereken en noteer de leeftijd (= C) om de coördinaten van de bonuscache te vinden.

Additional Hints (No hints available.)