Skip to content

BW4 - Eerste aanplant Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is een cache uit de serie Het Bentwoud Groeit en bestaat uit een zestal caches met
een code voor de bonus cache. Als alle zes de caches gevonden zijn kunnen de coördinaten
voor de bonus cache berekend worden, noteer dus de codes in de caches, succes.
    Het Bentwoud Groeit. - Cache 4
Voor deze cache is toestemming verleend door Staatsbosbeheer.
En voor het plaatsen van deze cache is medewerking verleend
door de boswachter van Staatsbosbeheer, in het kader van de
officiele opening van het Bentwoud.

Zie ook de site van Staatsbosbeheer - Bentwoud

De plek waar nu het Bentwoud groeit en bloeit is een plek met een verhaal. 500 jaar geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Mijn familie is al enkele eeuwen, vanaf de 15e eeuw, betrokken bij dit gebied. Soms een belangrijke rol, soms een ondergeschikte, soms een technische, soms een romantische…. Ik ben Dirk Dirks, een nazaat van de burgemeester van Gouda in de 15e eeuw.

Er is in de afgelopen 500 jaar op verschillende manieren gestreden voor de belangen die het gebied, waar nu het Bentwoud is gelegen, op dat moment vervulde: van vaarverbinding en turfwinning naar vruchtbaar land en open landschap. Ik ben echter blij met alles dat het nieuwe Bentwoud nu en in de toekomst zal brengen. Van alle algemene dier- en plantensoorten die je in een beginnend natuurgebied kan aantreffen, tot de bijzondere soorten die het Bentwoud inmiddels ook al hebben gevonden. Het Bentwoud is klaar voor de komende 500 jaar. Op 18 juni 2016 is het Bentwoud officieel geopend. Veel plezier bij het ontdekken van deze serie caches en het Bentwoud.Cache 4: - Eerste aanplant

Twee eeuwen gaan voorbij waarin de boeren in de polder Noordplas profiteren van de vruchtbare grond. Met de opbrengsten van de aardappelen, mais, uien, granen en spruiten is het goed boeren. Durk Dirks, mijn opa, heeft een bloeiend bedrijf aan de Hoogeveense weg. Samen met mijn oma en vijf kinderen hebben ze een eenvoudig maar goed bestaan, ze zijn gelukkig in de polder. In 1988 worden ze echter opgeschrikt door de plannen van de Provincie Zuid Holland. Men zoekt een locatie voor een bos. Een bos van meer 2000 hectare om de ecologische hoofdstructuur te versterken en weerstand te bieden aan verstedelijking in het Groene Hart. Het bos wordt een recreatief natuurgebied voor de randstad met 2 miljoen bezoekers per jaar. De agrariërs in de omgeving komen in opstand en proberen de bestuurders op andere gedachten te brengen. Het mag niet baten. In 1993 wordt definitief gekozen voor de aanleg van het Bentwoud op de huidige locatie. In december 1999 worden de eerste bomen geplant in het Bentwoud. Opa Durk kan gelukkig tot zijn pensioen blijven boeren en draagt zijn grond in 2015 over aan de provincie. Nooit meer spruitjes van zijn eigen land.

Wat is de leeftijd van Opa Durk op het moment dat de eerste boom in het Bentwoud wordt geplant? Vind de aanwijzing in de cache, bereken en noteer de leeftijd (= D) om de coördinaten van de bonuscache te vinden.

Additional Hints (Decrypt)

Rra qre bztrinyyra obzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)