Skip to content

BW5 - Zout water Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is een cache uit de serie Het Bentwoud Groeit en bestaat uit een zestal caches met
een code voor de bonus cache. Als alle zes de caches gevonden zijn kunnen de coördinaten
voor de bonus cache berekend worden, noteer dus de codes in de caches, succes.
    Het Bentwoud Groeit. - Cache 5
Voor deze cache is toestemming verleend door Staatsbosbeheer.
En voor het plaatsen van deze cache is medewerking verleend
door de boswachter van Staatsbosbeheer, in het kader van de
officiele opening van het Bentwoud.

Zie ook de site van Staatsbosbeheer - Bentwoud

De plek waar nu het Bentwoud groeit en bloeit is een plek met een verhaal. 500 jaar geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Mijn familie is al enkele eeuwen, vanaf de 15e eeuw, betrokken bij dit gebied. Soms een belangrijke rol, soms een ondergeschikte, soms een technische, soms een romantische…. Ik ben Dirk Dirks, een nazaat van de burgemeester van Gouda in de 15e eeuw.

Er is in de afgelopen 500 jaar op verschillende manieren gestreden voor de belangen die het gebied, waar nu het Bentwoud is gelegen, op dat moment vervulde: van vaarverbinding en turfwinning naar vruchtbaar land en open landschap. Ik ben echter blij met alles dat het nieuwe Bentwoud nu en in de toekomst zal brengen. Van alle algemene dier- en plantensoorten die je in een beginnend natuurgebied kan aantreffen, tot de bijzondere soorten die het Bentwoud inmiddels ook al hebben gevonden. Het Bentwoud is klaar voor de komende 500 jaar. Op 18 juni 2016 is het Bentwoud officieel geopend. Veel plezier bij het ontdekken van deze serie caches en het Bentwoud.Cache 5: - Zout water

De polder Noordplas, waarin het Bentwoud groeit, ligt laag ten opzichte van zijn omgeving. Er stroomt veel kwelwater vanuit de diepe ondergrond de polder in. Dit kwelwater is zout, het heeft hoge concentraties aan chloride. Dit zoute water is een probleem in het hele Groene Hart. De landbouw en boomkwekerijgebieden hebben hier last van. Mijn vader Dick Dirks, werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, heeft daarom in 2014 bedacht om het waterpeil in het Bentwoud op een hoger peil te zetten. Dat is goed voor de natuur, maar zeker goed voor het terugdringen van de zoute kwel. Het peil in het bosgebied zal circa 60 cm hoger worden gezet dan dat het voorheen was. Het waterpeil op z’n hoogste stand staat op ca. 5,35m –NAP.

Wat is de leeftijd van Dick op het moment dat hij de maatregel tegen zoute kwel bedenkt? Vind de aanwijzing in de cache, bereken en noteer de leeftijd (= E) om de coördinaten van de bonuscache te vinden.

Additional Hints (No hints available.)