Skip to content

<

Fläsian Tombolo

A cache by anba71 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/02/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Välkommen till Fläsian Tombolo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swe

Fläsian är ett friluftsområde strax söder om Sundsvall. I synnerhet på sommaren är det en populär strand där många samlas för att bada och sola under fina sommardagar. Men det är också ett område av geologiskt intresse! Ordet Tombolo kommer från Italienskan och härrör från det latinska ordet tumulus vilket betyder "kulle". En tombolo är en landtunga som knyter ihop en eller flera öar med fastlandet. Ön på fotot ovan har alltså en gång saknat kontakt med fastlandet och man fick då vada eller ta båt ut till den. Idag kan vi nå ön utan att blöta ner oss!

Eng

Fläsian is a recreational area just south of Sundsvall. It is a very popular beach where people come on a fine summer's day to sunbathe. But it is also an area of geological interest. The word Tombolo is an Italian word that comes from the latin word tumulus and means "mound". A tombolo is a landform in which an island is attached to the mainland by a narrow piece of land such as a spit or a bar. The island on the photo above was once just an island and to reach it one had to wade or use a boat. Today we can walk out to the island without getting ourselves wet!

 

 

 

 

 

 

 

Swe

En tombolo skapas av vågor och strömmar som för med sig sediment. När vågorna närmar sig en ö bromsas de upp av det grunda vattnet som omger ön och strömmarna vrider sig i stället runt den på båda sidorna. När de når läsidan och möter den ström som rör sig längs med kustlinjen går de ihop och stannar av. Sedimenten avlagras och bildar så småningom en landremsa. När denna landremsa når hela vägen ut till ön kallas det att ön är "knuten". En tombolo är utsatt för väder, vind och i vissa fall även tidvatten och därför blir de vanligen inte kvar så länge då avlagringarna som regel eroderar. På ett par tusen år kan de försvinna helt. Bildningen av denna tombolo i Fläsian är fortfarande en pågående process, vilket gör den lite extra speciell. Man kan alltså räkna med att själva tombolon kommer att utökas i omfång. Om processen får fortsätta ostört kan ön komma att helt omslutas av sediment och därmed bli en del av kustlinjen där man inte ens kan se att det en gång var en ö.

Eng

A tombolo is created by waves and currents that bring sediment. When the waves approach the island they slow down due to the shallow waters surrounding the island and the currents bends around it. When they reach the leeward side and meets the current that moves along the coastal strip , they go together and stops. The sediments are deposited and eventually form a strip of land . When this strip of land reaches all the way out to the island it is called a "tied island". A tombolo is exposed to the weather and in some cases even the tides and therefore they usually do not last very long as the beach sediments are usually washed away after a few thousand years. The formation of the tombolo here at Fläsian is still an ongoing process , which makes it extra special. One can thus expect that the tombolo will continue to expand. If the process is allowed to continue without disruption it is possible that the island will be completely surrounded by sediment and eventually a part of the coastline, where you won't be able to see that it was once an island.

 

    

The Rock of Gibraltar                                                    Adam's Bridge, Rama Setu

 

Swe

Tombolon i Fläsian är inte särskilt välkänd, men det finns andra exempel på tombolos runtom i världen som är större och mer kända. Som exempel kan nämnas att Gibraltarklippan är knuten till fastlandet med en tombolo. Världens största tombolo, som dock inte existerar längre, tros ha varit den landmassa som en gång knöt ihop Sri Lanka med det indiska fastlandet. Det finns flera teorier om hur landremsan mellan Sri Lanka och fastlandet bildades, en av dem benämner den som en tombolo. Den naturliga bron ut till Sri Lanka kallades Adam's Bridge, men det ursprungliga namnet är Rama Setu (sanskrit; setu = bro, Ramas bro). Den mätte en gång i tiden 53 kilometer och enligt dokument man funnit i tempel i området sägs det att man kunde gå hela vägen ut till ön så sent som i slutet av 1400-talet. År 1480 förstördes den natuliga bron i en cyklon.

Eng

The tombolo at Fläsian isn't particularly large or famous, but there are other tombolos around the world that are both larger and more well known. For example, The Rock of Gibraltar is tied to the mainland by a sandbar tombolo. And the world's largest tombolo, however broken since the late 15th century, is believed to have been the landbar between Sri Lanka and the Indian mainland. There are a few theories about what formed that land connection and one of them states that the formation was in fact a tombolo. This natural bridge was called Adam's Bridge or Rama Setu (sanskrit; setu=bridge, Rama's Bridge). It once measured 53 kilometers and according to documets found in nearby temples it is said that it was possible to walk all the way out to Sri Lanka by foot until the year 1480 when a cyclone destroyed it.

 

Swe

Frågor att besvara:

För att logga denna Earth Cache behöver du svara på två frågor:

1. Om du står mitt på Fläsians tombolo, ungefär vid cachens utgångskoordinater, hur många höjdmeter är det mellan dig och vattenlinjen?

2. Se dig omkring på platsen. Du kommer att upptäcka att det är lite skillnad mellan den norra och den södra sidan av landremsan som formar Fläsians tombolo. Vilken av de båda vikarna tror du kommer att fyllas igen först och varför?

Svaren skickas till mig via meddelande eller mail. Du behöver inte vänta på svar från mig innan du loggar den som hittad, om det är något problem med ditt svar så kontaktar jag dig. Naturligtvis är det roligt om du vill lägga till ett foto på dig själv ute på Fläsians tombolo, men detta är inget krav!

Eng

Questions to answer:

To qualify for logging this Earth cache you need to answer two questions:

1. If you are standing in the middle of the tombolo at Fläsian, approximately by the original koordinates of the cache, what difference in height is there between you and the water's edge, measured in meters?

2. Look around you and you will find that there is a bit of a difference between the north and the south sides of the sandbar that forms the tombolo. Which of the two sides do you believe will be completely filled with sediments first and why?

I want you to send your answers to me by message or e-mail. You do not have to wait for me to answer before you log the cache as found, I will contact you if there is any sort of problem with your answer. It will be appreciated if you want to add a photo of yourself and the tombolo to your log, but it isn't necessary!

 

Lycka till /Good luck

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.