Skip to content

<

Trondhjemitt

A cache by Sveinivar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/18/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fokuset for denne earth cachen er Trondhjemitt. Tinghuset i Trondheim er kledd med denne steinen og danner utgangspunktet for denne earth cachen. 

The focus for this earth cache is the rock Trondhjemite.


Trondhjem tinghus - The court house in Trondhjem.

Norsk flag

Geologien i Trøndelag og Trondhjemsnære området er et stort og omfattende tema. Den viktigste geologiske prosesser bak denne er den kaledonske fjellkjedefoldningen. Den skjedde for 450-400 millioner år siden ved at kontinentplaten som bestod av Amerika/Grønland kolliderte med den europeiske platen. Dermed ble en del bergarter presset langt ned i jordskorpen og ble utsatt for høye trykk og temperaturer, slik at alt ble omformet og nye mineraler ble dannet. Om man studerer det geologiske kartet under, vil man kunne se at de fleste bergartsenhetene ligger i langstrakte rygger i nordøst-sydvest retningen. Dette er også et resultat av fjellkjedefoldningen.

Trondhjemitt er fylkessteinen til Sør-Trøndelag og oppkalt etter min fødeby Trondhjem. Trondhjemitt er en hvit, granittliknende bergart som geologisk klassifiserer som tonalitt. Trondhjemitt skiller seg fra granittene ved at de har plagioklas som viktigste feltspat. Kalifeltspat, som er karakteristisk for granitt, utgjør her mindre enn 10 prosent av summen av feltspatene. Kvarts opptrer i betydelig mengde >20% og sort glimmer (biotitt) er det karakteristiske mørke mineralet. Pga mengde kvarts klassifiseres den som lys tonalitt. Trondhjemitt inneholder mye kvarts (SiO2 ). Hvitfargen kommer av at tonalitten Trondhjemitt nesten ikke inneholder de svarte krystallene dvs biotitt.  

Geologisk kart over Trondhjemsområdet - Geological map of the area

Tonalitter er en gruppe dypbergarter. Hos dypbergartene har magmaet størknet nede i dypet (jordens indre) under høy temperatur og stort trykk, presset ned av den Kaledonske fjellkjededannelsen nevnt over. Avkjøling har skjedd langsomt over lang tid, derfor ligger krystallene i samme mønster (krystallstruktur) og de har omtrent samme størrelse. Krystallstrukturen er også velutviklet av samme grunn, og kløven er som regel god i alle retninger. De kan være blitt til ved størkning av den først dannede smelten i oppvarmet havbunnsbasalt under en øybue eller en fjellkjede.

Krystallisering er navnet på den prosessen der et stoff danner en fast ordnet repeterende gitterstruktur mellom flere molekyler, eller atomer. Dette skjer når et stoff går over fra gass eller væske til fast form. Vanligvis vil molekylene danne en ordnet gitterstruktur, men hvis avkjølingen skjer for raskt eller stoffet er i kontakt med et annet stoff som hindrer krystalliseringsprosessen, vil stoffet størkne uten at det er blitt dannet en indre krystallstruktur. For at krystallisasjon skal komme i stand, må konsentrasjonen av stoffet i løsning overskride løseligheten, dvs. løsningen må overmettes. Løseligheten av de fleste stoffene øker med temperaturen slik at krystallisering av mineraler opptrer i dypere lag. Selve krystalldannelsen foregår i to trinn, først kimdannelse, dernest kornvekst. Kornveksten foregår så lenge løsningen er overmettet og er avhengig av b.a. tid, trykk, temperatur. Krystallet vil vokse inntil metningen ikke lengre er overmettet eller at andre kimdannelser kommer til og starter t nytt krystall. Krystallstrukturen avgjøres av molekylet eller atomet egenskaper og vil variere i størrelse og form samt om de er regulære eller uregulære.

Trondhjemitt brytes ved Støren (se rød pil i kartet over) og Tolga under betegnelsen "Hvit granitt" eller "Størengranitt". I indre Sogn brytes tilsvarende Trondhjemitt nær Årdal. En rekke praktbygg er reist i denne lyst grå eller hvite bergarten.

UK flag

The geology in the Trondhjem area is complex. The most important geological processes is the Caledonian orogeny roughly 450-400 Ma. The Caledonian orogeny was a mountain building era recorded in the northern parts of Ireland and Britain, the Scandinavian Mountains, Svalbard, eastern Greenland and parts of north-central Europe. This explains the rich variety of igneous and metamorphic rocks in the Trondheim area and the rest of Norway.

Trondhjemite is the rock of the Sør-Trøndelag county and named after the city I was borned and raised in that is Trondhjem. Trondhjemite is a leucocratic (light-colored) intrusive igneous rock. It is a variety of tonalite (hence, not a granite) in which the plagioclase is mostly in the form of oligoclase. The rock Tonalite denotes a an igneous, plutonic (intrusive) rock, of felsic composition. Feldspar is present as plagioclase (typically oligoclase or andesine) with 10% or less alkali feldspar. Quartz is present as more than 20% of the rock. Amphiboles and pyroxenes are common accessory minerals. Trondhjemite is an orthoclase-deficient variety of tonalite with minor biotite as the only mafic mineral, hence the light color. Tonalites and Trondhjemite is often formed deep into the crust, hence large crystals are common.

The action of crystal growth yields a crystalline solid whose atoms or molecules are typically close packed, with fixed positions in space relative to each other. The crystallization process consists of two major events, nucleation and crystal growth. Nucleation is the step where the solute molecules dispersed in the solvent start to gather into clusters, that become stable under the current operating conditions (pressure, temperature, supersaturation etc). These stable clusters constitute the nuclei. However, when the clusters are not stable, they dissolve. Therefore, the clusters need to reach a critical size in order to become stable nuclei. Such critical size is dictated by the operating conditions . It is at the stage of nucleation that the atoms arrange in a defined and periodic manner that defines the crystal structure — note that "crystal structure" is a special term that refers to the relative arrangement of the atoms, not the macroscopic properties of the crystal (size and shape), although those are a result of the internal crystal structure. Crystal growth spreads outwards from the nucleating site. In this faster process, the elements which form the motif add to the growing crystal in a prearranged system, the crystal lattice, started in crystal nucleation.

Trondhjemite is found at Støren (see large arrow in the geological map) and Tolga under the brand name "white granite" or "Støren granite". A number of monumental buildings use Trondhjemite.

Please email me any suggestions for improvements, corrections or additions to the text of this cache.

Vennligst email meg forslag til korreksjoner og forbedringer til denne cachen..

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. You can log immediately after you have emailed me your answers.

Send svarene på spørsmålene via min email. Du kan logge straks etter at du emailet meg svarene på spørsmålene.

Logs without answers emailed to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Logger uten at jeg har mottatt svar på spørsmålene blir sletter uten forvarsel.

Questions (Gjør ditt beste – innsats teller mye mer enn rette svar/ do your best – effort counts a lot mor then correct answers):

Oppgave 2 - Question 2.

  1. Gå til GZ og studer nøye Trondhjemitten. Hvor store er de hvite kvartskrystallene og de sorte glimmeren omtrentlig i mm. Position yourselves at GZ close to the wall and study the Trondhjemite. How large (in mm, is the white quartz crystals and the (black) biotite crystals ?
  1. Trondhjemitten er relativt grovkkornet. Hva sier det om opprinnelsen til bergarten mht er den dannet dypt eller grunt – begrunn svaret ut i fra teksten over og det du observerer. Trondhjemite has relatively large crystals. Based on the text above – what can this tell us about on which depth the Trondhjemite is formed – deep or shallow in the earth’s crust – based on the text above explain your answer. 
  2. Hvilken av Trondhjemittene over er det du kan observere ved GZ ? Which of the Trondhjemite above can you observe at GZ?
  3. Trondhjemitten grenser til en gneis som danner rammen rundt inngangen og sokkelen ned mot gateplanet. Hvordan kan du karakterisere og skiller du gneisen og Trondhjemitten mht homogenitet og lagdeling/strekt. The Trondhjemite borders to a gneiss that forms a frame around the entrance and the base towards the pavement. How will you characterize and differentiate the Trondhjemite and the gneiss with respect to foliation. 
  4. Optional: Include a picture of you or your GPS at the site. Valgfritt: Inkluder et bilde av deg eller din GPS ved GZ eller WP1. Please no close up of the Trondhjemite.

Sources/kilder:

https://www.ngu.no/emne/trondhjemitt

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.