Skip to content

Klusā daba ar dzelzceļu, šoseju un ābeli Traditional Geocache

Hidden : 04/17/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis novietots vietā ar skatu uz Rīga-Valka dzelzceļa līniju, A1 šosejas tiltu pār to un tam visam blakus esošu augļu koku. Lai piekļūtu slēpnim nav nepieciešams šķērsot dzelzceļu vai šoseju - skat. ieteikto parking'u.


Cache is placed in a place with a view on Riga-Valka railway, A1 highway's bridge over it and a tree beside it all. There's no need to cross highway or railway to get to cache - see suggested parking.
LV

Šoseja

A1 autoceļš Rīga (Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži) ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš, Via Baltica un E67 sastāvdaļa. Autoceļa garums ir 101,7 km. Autoceļš sākot no Lilastes līdz pat Igaunijas robežai neattālinās no Baltijas jūras krasta tālāk par 6 km. Autoceļa tiešā tuvumā atrodas ezeri: Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers un Lilastes ezers.

No slēpņa novērojamais ceļa posms un tilts pār dzelzceļu tika rekonstruēts un savu pašreizēju skatu ieguva 2004. gadā.

Dzelzceļš

Dzelzceļa līnija Rīga-Valka (jeb Rīga-Lugaži-valsts robeža, jeb Rīga-Valga) ir 168 km gara, brauciens no Rīgas līdz Valgai ar dīzeļvilcienu ilgst 3 stundas un 17 minūtes. Dzelzceļa līnijas būvniecība tika sākta 1886. gadā un tā tika atklāta 1889. gada 22. jūlijā. Pirmā pasaules kara laikā 1918. gadā vācu armija līnijas Rīgas-Ieriķu posmu pielāgoja normālplatumam. 1919. gadā kontroli pār līniju pārņēma Dzelzceļu virsvalde, atjaunojot sliežu ceļu 1524 mm platumā. Otrā pasaules kara gados šai dzelzceļa līnijai bija īpaša nozīme. Tā kalpoja Vācijas armijai, kā galvenā Ļeņingradas frontes apgādes artērija. 1980. gados iecirknī Rīga - Sigulda (izņemot posmu Krievupe - Vangaži) pabeidza otrā sliežu ceļa būvi. Divi ceļi uzbūvēti arī stāvākajā līnijas posmā starp Cēsu un Jāņamuižas staciju.

Koks

No pirmajiem atradējiem lūdzu versijas par sugu :). Pagaidām versija ir mežābele.

Kāpēc tieši koks? Jo tas ir, kaut arī tam nevajadzētu būt - vairāk dārzam piederīgs koks transporta maģistrāļu krustpunktā un blakus priežu mežam. Atliekas no šeit reiz esoša dārza, iesējies bēglis no kādas no netālajām mājām, vai reiz apzināti kultivēts augs (jo kāpēc neaudzēt augļu koku dzelzceļa un šosejas malā, vai ne?) - to pagaidām neizdevās noskaidrot.

EN

Highway

Highway A1 Rīga (Baltezers)—border of Estonia (Ainaži) is the first category Latvian highway, part of Via Baltica and E67. Its length is 101.7 km. Beginning from Lilaste up to Estonia border highway does not leave Baltic sea for more than 6 km. Near highway Lake Baltezers, Small Balzers Lake, Dūņu lake, Lilastes lake are located.

Part of the highway visible from cache location and bridge over railway was renovated and gained thier current appearance in 2004.

Railway

Railway line Rīga-Valka (or Rīga-Lugaži-border, or Rīga-Valga) is 168 km long, ride from Riga to Valga takes 3 h 17 m. Building of the railway line was started on 1886 and it was opened on 22nd July, 1889. In 1918 during WWI line's Rīga-Ieriķi section was changes to standard width. In 1919 control over the line was taken by Railway Supreme Board and it was restored to 1524 mm width. During WWII this line has a special significance. It served German army as main supply artery for Leningrad frontline. During 1980'ies on section Rīga-Sigulda (except Krievupe-Vangaži) a second pair of rails was finished. Second pair was built on a steeper section of line between Cēsis and Jāņmuiža stations.

Tree

Why exactly tree? Because it exists, although it should not - a tree more fitting to a garden on crossroads of two major trasport lines, and next to pine forest. Remnants of a once-been garden, a "fugitive" from nearby houses, or specifically cultivated tree (because why not grow a tree next to both railway and a motorway, right?) - this for now is not known.
FTF: zona777, StrelnieksA
STF: hckeins
TTF: darznieks, gaishbiksis, sauliite

Additional Hints (Decrypt)

Bmbyf / Bnx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)