Skip to content

Lerön Traditional Geocache

Hidden : 04/30/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Märklig boplats


Lerön är en skogbevuxen ö i sjön Näkten, där det finns en klippgrotta som en gång i tiden var bostad för en märklig nybyggare och hans familj. Han har gått till historien under namnet Korvåg-Anders. Han installerade sig här med sin fru mitt ute i vildmarken medan han timrade upp det hus på Korvågnäset som skulle bli deras framtida hem. " Korvåg-Anders " föddes år 1802 under fattiga förhållanden.  Grottan ligger väl dold inne på ön. Cachen finns något söder om grottan.

På fastlandet är det väldigt många fritidshus och det är INTE tillåtet att köra närmare cachen via deras vägar. I södra delen av Stylviken finns en plats för att med skridskor, skidor, appostlahästar eller kanot/båt ta sig till ön utan att störa någon. Ungefär här > N62 55.291 E14 38.308 Avståndet till cachen härifrån är ca 1,4 km, från Näcksta-sidan är det nära dubbelt så långt.

Den höga terrängfaktorn beror bara på att det är en ö, väl där är det ca 1,5.

För den som vill se hur grottan såg ut 1975 och även längre tillbaka finns några bilder bla här > http://bildarkivet.jamtli.com/bild.aspx?page=1&ort=Korv%C3%A5gsn%C3%A4set&rader=3&Kolumner=5&numinset=3&FotoId=30245

Enligt legenden har Näkten 365 öar och holmar men det är nog en kraftig överdrift, det finns knappast fler än 200 och då får man vara generös och även räkna större stenar. I södra delen av sjön är det ganska få holmar och öar, det är från Rogsta/Tunvågen och norrut som sjön på vissa ställen liknar en skärgård med många öar och även näs och vikar, som gjort för att villa bort sig.

Additional Hints (No hints available.)