Skip to content

Pomnik Karla Havlicka Borovskeho- Jicin Traditional Cache

Hidden : 04/30/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ/SKZákladní informace:

Český novinář a básník Karel Havlíček Borovský byl zakladatelem moderní české žurnalistiky a politického novinářství, klasikem české básnické satiry a politikem. Veřejnou činnost směřoval ke vzdělání a uvědomování národa a jeho jméno se stalo symbolem statečnosti, boje proti útlaku a národní svobody.

Život Karla Havlíčka Borovského:

Po studiu filozofie v Praze vstoupil Havlíček do kněžského semináře, neboť v povolání kněze viděl možnost, jak působit na lid. Roku 1841 byl však ze semináře vyloučen a rok se věnoval soukromému studiu. Roku 1843 odjel do Mosky pracovat jako vychovatel. Po nadšení přišlo zklamání z carské vlády a z nereálnosti Kollárových idejí. Po návratu do Prahy se stal redaktorem Pražských novin a České včely, které změnil na Národní noviny s přílohou Šotek- první velký český politický deník. Po jejich zákazu odešel do Kutné hory, kde vydával týdeník Slovan, v němž kritizoval vládu a církevní hiearchii a hájil národnostní a demokratická práva. Za žurnalistickou činnost byl dvakrát souzen a v roce 1851 byl deportován do Brixenu, ze kterého se vrátil s podlomeným zdravím v roce 1855. O rok později zemřel v Praze.


Info:

Logbook je celkem malý, takže pokud možno nepoužívejte razítka. Skrýš se nachází na rušném místě, takže Vás prosím o co nejméně nápadný odlov.


Dobrý lov winklaugh

ENGBasic information:

Karel Havlíček Borovský was a Czech poet, journalist and also a founder of modern Czech journalism and editorials. His public activity had a one goal. He wanted to educate and inform people of the Czech nation. And this is, where his name became a symbol of bravery, fight against oppresion and national freedom.

Life of Karel H. Borovský:

After the study of philosophy in Prague. Havlíček went to a priest seminar, because he saw in this job an opportunity, how to influence people. However, in 1841 he was kicked out of the seminar and for 1 year studied by himself. In 1843, he went to Moskva, where he worked as a tutor. He was firstly exited, but after some time, he felt dissappointed about the way Tsar ruled the land. He cameback to Prague and became a journalist of "Prague newspaper" and the "Czech bee", which he changed into "National newspaper". Here he wrote the first bigger Czech editorial. Unfortunately, government banned these news and Havlíček went to Kutná hora, where he was publishing his own daily newspaper called "Slovan". Main topics were: criticism of government and church, national nad democratic rights. He was judged for that 2 times and in 1851 was doperted to Brixen in Italy. He cameback to home in 1855, but his health wasn´ t good. Year later, he died in Prague.


Information:

Logbook is quite small, so if possible do not use stamps. Please try to be stealthy, because this cache is on a busy place.


Good hunt wink

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] mryraý zá cbq prcvpí [ENG] terra bar unf n guvat haqre uvf pnc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)