Skip to content

Brcalnik Traditional Geocache

Hidden : 05/01/2016
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kes je venovama zeleznici do Zelezne Rudy v krasnem prostredi Brcalniku s jedinecnym vyhledem na Spicak a Ostry.

The cache is dedicated to the railway to Zelezna Ruda in a beautiful location close to Brcalnik with view of Spicak and Ostry mountains.

Nedaleko kese se nachazi nejdelší tunel v České republice. Najdete jej mezi zastávkou Brčálník a stanicí Špičák. Kuriozitou je ale také společné česko-německé nádraží Alzbetine

Zeleznice do Zelezne Rudy byla první horskou železnici v Rakousko-Uhersku. Účelem na svou dobu nebývale technicky náročného díla bylo zkvalitnění obchodního propojení mezi Čechami a Bavorskem, jednalo se zejména o zlepšení dopravy uhlí ze severočeských dolů. Stavbou byla pověřena významná jihočeská firma Lanna, Schebek, Gröbe. Firma zaměstnávala dělníky z celé monarchie - nejen Čechy, Němce a Slováky, ale i Italy a Chorvaty. Říkalo se jim barabové. Své největší úsilí a stavařský um dělníci soustředili na dodnes obdivovaný tunel pod Špičákem. Tunel měří úctihodných 1748 metrů, dodnes je nejdelším svého druhu v České republice, postaven byl v letech 1874 až 1877 jako jeden z prvních železničních tunelů v Rakousku – Uhersku.

Při budování tunelu bylo odpáleno na půl milionu dynamitových náloží. Při odstřelových závalech a po různých pracovních úrazech zahynulo i velké množství barabů. Na jejich oběť upomíná votivní kaplička svaté Barbory. Najdete ji pod železniční zastávkou Železná Ruda - město, při silnici směrem na Špičák. Pro zdejší kraj typická stavbička je prvně písemně doložena v letech 1836-1839, již tehdy byla zděná a patřila k sousednímu Kopperlovu statku. V době výstavby špičáckého tunelu jí byla přiřknuta smutná funkce, sloužila k pohřebním obřadům obětem neštěstí na stavbě tunelu, neboť tehdejší magistrát v obavách před nepokoji a epidemiemi nedovolil provádět obřady v hlavním kostele.

Zdroj: http://www.zeleznaruda.info/zeleznice.php

Additional Hints (Decrypt)

Pn. ir ilfpr = yrgbcbprg an zbfgr/10 + iryvxbfg zr obgl [cm] Nccebk uvtug = lrne qngr ba gur gbc bs gur oevqtr / 10 + zl fubr fvmr [cm]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)