Skip to content

<

Loka

A cache by MrZaibot Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/02/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Loka brunn etablerades som kurort under 1700-talet. 1720 inmutades platsen för kurorten av landshövding Conrad Ribbing, och 1746 beskrivs den av Carl von Linné. Det fick privilegiebrev 1759 av Adolf Fredrik, som själv var patient där. En annan 1700-talskung som var gäst på Loka var Gustav III, som planerade sin statskupp under besöket.

Under hela 1800-talet blomstrade verksamheten och människor kom från stora delar av landet för att "dricka brunn" och bada gyttjebad. Kurorterna, eller brunnarna som de även kallades, var vanliga i större delen av landet vid denna tid. Under 1800-talet kom allt fler patienter och badgäster från de borgerliga samhällsskikten. Loka brunn räknades som gyttjebadort och lockade främst badgäster och patienter till sina gyttjebad i "Lokagyttjan". Varje sommar runt sekelskiftet 1900 kom runt 500 gäster till Loka brunn. Tre fjärdedelar av dessa var drabbade av kronisk reumatism eller led av sjukdomar i muskelsystem, ledgångar eller ledsystem. Förutom behandlingarna lockade även kurortslivet folk till denna brunn.

Brunnsverksamheten pågick på somrarna och vistelsen innebar för många lika mycket rekreation och semester som medicinsk behandlingsperiod. Patienterna, eller gästerna som de kallades, fick ett strikt schema för vattendrickning och bad. Vistelsen vid brunnen var klassindelad och hierarkisk. Patienterna skildes åt i boende, behandling, ätande och nöjen beroende på om de tillhörde första, andra eller tredje klass. Till första klass räknades adel och andra ståndspersoner. Andra klass utgjordes av allmogen och personer ur medelklass. De fattigaste, d.v.s. tjänstefolk och andra arbetande, kunde erhålla gratis eller billig vård och logi i tredje klass. Medellösa eller fattiga kallades gratister och kunde ansöka om friplats vid brunnen som bekostades av donationer och det omgivande samhället.

För att hitta denna cache behöver du lägga två enkla pussel:
Pussel 1
Pussel 2Loka brunn established as a health resort in the 1700s. The claim for this area was laid in 1720 by the spa town of Governor Conrad Ribbing, and in 1746 it was described by Carl Linné. There were charter in 1759 by the king Adolf Fredrik, who was a patient there himself. Another 1700s king who visited Loka was Gustav III, who planned his coup during the visit.

Throughout the 1800s the business flourished and people came from many parts of the country to "drink the spring water" and bathing mud. Spas, or wells as they also were called, was common in most of the country at this time. In the 1800s more and more patients and bathers came from the bourgeois layers to society. Loka Brunn was a mud bath county and attracted mainly bathers and patients to their mud baths in the "Lokagyttjan"(*The Loka mud"). Every summer, around 1900 around 500 guests came to Loka Brunn. Three-quarters of these were affected by chronic rheumatism or suffered from diseases of the muscular system, joints or trail system. Also in addition to the treatments, spa life attracted people to this well.

To find this cache, you must solve these two puzzles:
Puzzle 1
Puzzle 2

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Ubyx v tena
[Eng] Oveq ubhfr va fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.