Skip to content

Piskovna Spoli Traditional Geocache

Hidden : 05/28/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pískovna Spolí

Pískovna skrytá mezi poli – 0,5 km severně od obce Spolí, na hranici CHKO Třeboňsko. Rozloha: 0,8 ha. Nadmořská výška: 410 m.n. m. Využití: ochrana přírody, ekovýchova. Zajímavé rostliny a živočichové: Rostliny: třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum). Živočichové: břehule říční (Riparia riparia), zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton), svižníci rodu Cicindela, ještěrka obecná (Lacerta agilis). Na kraji pískovny poblíž silničky byla nově vyhloubena nádrž pro obojživelníky. Hlouběji v lomu jsou mělké vysychající mokřady a zarůstající zbytky lomové stěny.

Mokřadní porosty v pískovně u Spolí

Keš je součástí projektů nevládní organizace Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, které se zabývají ochranou přírody v přírodovědně cenných pískovnách a dalších těžebních prostorech. Zveme zájemce na zajímavá místa, kde jejich pohyb a sešlap vegetace nejenže neškodí, ale naopak prospívá ohroženým rostlinám a živočichům. Právě druhy vázané na plochy bez vegetace, písčité stěny, rozvolněné trávníky nebo tůňky potřebují neustálé drobné narušování svých stanovišť.
Budeme rádi za fotky (i horší) živočichů, které v pískovně uvidíte.

Řešitel projektu: Dr. Jiří Řehounek. Odborný poradce doc. Oldřich Nedvěd (Ocean41). Další informace: Calla: pískovny

Additional Hints (Decrypt)

finu / fybcr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)