Skip to content

<

Kopparstigen

A cache by Motorcycledude Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/16/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kopparstigen är ett markerat promenadstråk som tar dig genom historiska delar av Kopparberg. Totalt är slingan ca 2,5 kilometer. Denna letterbox tar dig genom större delen av den. Efter loggning kan du välja på att gå resten av slingan eller gina lite och gå direkt tillbaka till starten utifall du parkerat där. I så fall blir promenaden strax under två kilometer.

Du kan parkera alldeles invid startkoordinaterna. Vid starten finner du två informationstavlor som berättar om Kopparstigen. Det finns även en karta över hela slingan. Med hjälp av den hittar du början på Kopparstigen. Observera dock att kartan har starten för Kopparstigen markerad och det är inte samma plats som starten för själva cachen. Det går dock utmärkt att gå hela slingan, det finns fler fina platser! >br>
Längs hela slingan, som är utmärkt med orange markering, hittar du informationstavlor som berättar om platsen du är vid. För att hitta finalen behöver du samla en del information från vissa av dessa skyltar. När du har alla ledtrådar är du redo att räkna ut finalens placering. I cachen finns som vanligt en loggbok men även en stämpel du som samlar stämplar kan använda.

A. Skylt #3: Malmen bröts till år 197A.
B. Skylt #5: Platsen här upptäcktes år 171B.
C. Skylt #6: Den påbörjades omkring 173C.
D. Skylt #7: Djup D4 meter.
E. Skylt #8: Addera första och tredje siffran i årtalet.
F. Skylt #9: Bröts på c:a 17F0-talet.
G. Skylt #13: Krussänkningen är 1G,5 meter djup.

H. Skylt #14: Tillverkningen pågick ca. 1H0 år.
I. Skylt #15: Antalet järnringar.
J. Skylt #16: Rostveden lades i 3-J dm tjocka lager.
K. Skylt #17: Maskinhuset uppfördes 190K.
L. Skylt #19: Hjulets diameter är L,6 meter.
M. Skylt #22: Driften flyttades till Arboga 185M.
N. Skylt #23: Sista siffran i årtalet minus 1.
O. Skylt #25: Sista siffran minus 3.

Finalen hittar du vid N ab cd.efg E hij kl.mno
Kopparstigen is a footpath that takes you on a historic walk through parts of Kopparberg. In total the walk is about 2,5 kilometres. This letterbox hybrid takes you through most of it. After logging you can choose to walk the rest or take a shortcut back to the start in case you are parked there. In that case your walk will be about 2 kilometres.

There is a map at the bottom of this page. Please be advised that the map shows the entire Kopparstigen but if you want you can walk the entire length too.

You can park close to the starting coordinates. At the start you will find two information signs about Kopparstigen. Use them to find the start. The path is marked with orange colour along the way. Your walk will take you past a number of information signs. To find the final cache you will need to collect some information from the signs. When you have collected all the clues you are ready to find the cache, using the formula below. The cache contains a logbook but also a stamp for letterboxing.A. Sign #3: The shaft was in operation until 197A .
B. Sign #5: The place was discovered 171B".
C. Sign #6: The mine was started 173C".
D. Sign #7: Depth D4 meters.
E. Sign #8: Add the first and the third digits in the year.
F. Sign #9: Mined in the 17F0s.
G. Sign #13: The depth of Krussänkningen is 1G,5 meters.

H. Sign #14: Manufacturing lasted for about 1H0 years.
I. Sign #15: The number of iron rings.
J. Sign #16: The wood was stacked 3-J decimeters high.
K. Sign #17: A machine house was built 190K.
L. Sign #19: The diameter of the wheel is L,6 meters.
M. Sign #22: The operation was moved to Arboga 185M
N. Sign #23: The last digit in the year minus 1.
O. Sign #25: Last digit minus 3.

Find the cache at N ab cd.efg E hij kl.mno


Karta

Additional Hints (Decrypt)

Haqre bpu onxbz / Haqre naq oruvaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.