Skip to content

<

JUDr. Otakar Smrcka (033)

A cache by janflaska a kol. Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/17/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš je věnována k poctě významného člena sokolské organizace na Olomoucku Otakara Smrčky,
podle kterého je v současnosti pojmenovaná Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova.
Prosím, přečtěte si jeho příběh.
 
JUDr. Otakar SmrčkaByl jedním z nejvýznamnějších členů Sokola na Olomoucku v době, kdy Sokol stál na svém vrcholu, a za nejvýznamnějšího jeho příslušníka ho považujeme i dnes. Narodil se 1. září 1897 v Litovli a jeho život se uzavře na německém nacistickém popravišti 12. března 1943 v tehdy německém městě Breslau, dnes polské Wroclawi. Byl jedním z čelných účastníků protinacistického odboje.

Otakar Smrčka vyrůstal v sokolské, vlastenecky vystupující rodině. Vystudoval práva a jako jeho otec byl advokátem. V mládí se stal členem Sokola - Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc. Protože se netěšil pevnému zdraví, nebyl cvičícím sokolem, ale věnoval se sokolské kulturně společenské činnosti a vzdělavatelské práci. Stal se vítaným řečníkem na různých národních podnicích. Byl členem i jiných spolků, např. Spolku pro postavení pomníku prezidentu Masarykovi v Olomouci či Klubu přátel umění. V roce 1928 se stal župním vzdělavatelem, a tím i členem Předsednictva Sokolské župy Olomoucké. Byl úspěšným činovníkem v této oblasti sokolské práce. Tato skutečnost a osobní i pracovní přednosti vedly k tomu, že Otakar Smrčka byl v březnu 1934 zvolen starostou Sokolské župy Olomoucké a řídil ji do 19. srpna 1940, kdy byl gestapem, nechvalně proslulou německou tajnou policií, zatčen a uvězněn. Do rukou nacistické německé tajné policie se dostal jako člen oblastního velitelství odbojové vojenské podzemní organizace Obrana národa, tvořené důstojníky rozpuštěné československé armády... A s Obranou národa Sokol spolupracoval.

Otakar Smrčka vedl sokolskou župu v nejvyspělejší etapě jejího vývoje před 2. světovou válkou i na začátku německé okupace naší země, kdy Sokol ještě nebyl zakázán, ale byl bedlivě sledován okupačními orgány. Sokolské aktivity byly omezovány ve svých otevřených vlasteneckých projevech, odkazovány na činnost v sokolovnách. Byla to doba pro Sokol neobyčejně složitá a jeho členům, zvláště činovníkům, nebezpečná. V březnu 1939, krátce po okupaci naší země, přijal na valné hromadě župy Otakar Smrčka statečně volbu župním starostou na další funkční období. Jemu, jako skoro všem sokolům, už v den okupace bylo hned zřejmé, že se Sokol, v souladu se svým posláním, nepochybně stane jednou ze sil, které budou tím či oním způsobem usilovat o znovuzískání národní svobody a státní samostatnosti. A že to bude boj s nelítostným nepřítelem vyžadující oběti nejvyšší.

Po svém zatčení gestapem byl Otakar Smrčka vězněn a vyslýchán na několika místech - v Olomouci, na Mírově a nakonec v dnešní Wroclawi. Jeho věznění ukončil soudní rozsudek znějící trest smrti za nepřátelskou činnost proti Německu. Jeho popel je uložen v kolumbáriu Husova sboru v Olomouci. Jméno Smrčkovo je vyryto spolu s dalšími 41 jmény členů Sokola Olomouc, kteří obětovali za 2. světové války své životy za vlast, na pamětní desce instalované po válce v předsálí olomoucké sokolovny. Uvedeno je též na pamětní desce umístěné ve vnitřním dvoře Tyršova domu v Praze, věnované členům sokolského ústředí , kteří přinesli národu oběť nejvyšší.

Otakar Smrčka byl velká osobnost. Byl založením idealista, povahou člověk citlivý a statečný až do posledních dní svého života, jak o tom také svědčí jeho básně a dopisy zasílané rodině z vězení. Je příkladem i dnešní mladé generaci.


Ze slavnostního zasazení pamětní kostky


Ke keši samotné:


Úvodní souřadnice vás dovedou k domu na ulici Švermova 7, kde Otakar Smrčka svého času bydlel.
Před domem se nachází jeho mosazná pamětní kostka (ze série Kameny zmizelých, připomínající tragické osudy lidí za druhé světové války), která zde byla zasazena 4. 8. 2015.

Za keší se vydejte do blízkého parku doplněním souřadnic

N 49° 35,(2573 mínus první čtyřmístná číslice ze Smrčkovy pamětní kostky)'

E 017° 14,(199 krát počet pamětních kostek před domem)'


V parku počítejte s velkým pohybem lidí, doporučuji být obezřetný a volit doby a počasí, kdy park není v obležení dětí, maminek, cyklistů a zamilovaných párů.


Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.Additional Hints (Decrypt)

Wqv an gb cgnxhz bq cbqynul

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.