Skip to content

Suomen Mensa ry 50 v - Kuviopäättelyä 1 Mystery Cache

Hidden : 05/22/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Älykkyyttä mitataan useilla erilaisilla testeillä. Suurin osa älykkyystesteistä pyrkii mittaamaan yleistä älykkyyttä eli g-tekijää. Joillakin testeillä voidaan myös mitata älykkyyden eri osa-alueita (yhtä tai useampaa), jolloin testin tulos on testatun henkilön älykkyysprofiili, josta ilmenevät muun muassa hänen kognitiiviset vahvuusalueensa.

Yleistä älykkyyttä mittaavia testejä pidetään yleisesti luotettavimpina kuvauksina henkilön älykkyydestä. Usein ne sisältävät tasokuviopäättelytehtäviä.

Tehtävänäsi on ratkaista kuvan kuusi kuviopäättelytehtävää. Ratkaisuna saat kuuden merkin (A-F) kirjainsarjan. Kätkön koordinaatit saat syöttämällä tämän kirjainsarjan tarkistimeen.

FTF-palkintona kätkössä on testilahjakortti, jolla yksi henkilö voi osallistua Suomen Mensa ry:n järjestämään älykkyystestiin.

Intelligence may be measured with various tests. The most of the intelligence tests measure g factor, also known as general intelligence factor. Some of the intelligence tests are developed to measure different areas of intelligence.

IQ tests measuring g factor are considered to be the most reliable way to measure intelligence. Tests measuring g factor usually contain figure reasoning questions.

Your task is to solve six figure reasoning questions. As a result you get six letters. You get final coordinates by entering those letters to checker.

In the cache there’s a FTF prize: a free Mensa IQ test voucher for one person.
Mensa

Mensa sai alkunsa kahden älykkään miehen junassa käymästä keskustelusta. Vuonna 1946 perustettiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa järjestö, jonka ainoa sisäänpääsykriteeri oli jäsenten korkea älykkyys ja tavoitteena toimia maailmanrauhan sekä tutkimuksen hyväksi jäsenten ollessa keskenään tasavertaisia riippumatta etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta tai sosiaaliluokasta. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin sai alkunsa Suomen Mensa ry.

Vuonna 2016 Suomen Mensa juhlii puolen vuosisadan mittaista taivaltaan älykkyyteen liittyvän tiedon välittäjänä sekä yleisen älykkyyden tunnistamista tukevien älykkyystestien järjestäjänä. Juhlavuoden teemana on: “Anna älyn näkyä”

Mensa haluaa kannustaa kaikkia käyttämään rohkeasti älykkyyttään elämän eri osa-alueilla niin uutta oppiessa, työtehtävissä kuin päivittäisessä arjessakin. Korkea älykkyys ilmenee loogisena päättelykykynä, moniulotteisina ongelmanratkaisutaitoina sekä asioiden välisten suhteiden nopeana hahmottamisena.

Juhlavuoden aikana julkaistaan sarja mensalaisten suunnittelemia geokätköjä ympäri Suomen. Kätköjen FTF –palkintona on testilahjakortti Suomen Mensan järjestämään älykkyystestiin.

Additional Hints (No hints available.)