Skip to content

GEOCACHING PARTY Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event. The date of this event has passed. In order to reduce confusion from inactive event listings, this event has been automatically archived. Event owners are encouraged to archive their events within 30 days after the event (Mega-/Giga-Events within 60 days). Attendees can still log archived events.

More
Hidden : Saturday, 03 September 2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:   
   
zaprasza do Krakowa na pierwszą edycję
GEOCACHING PARTY.


W skrócie:

Pod dachem:

- wystawa geocoinów, path tagów i drewniaków
- wystawa pieczątek z letterboxów
- wystawa GEOFAKTURA FOTOGRAFII
- giełda przedmiotów podróżnych
- sklepy geocachingowe
- wykłady o geocachingu
- PTTK
- CITO z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania

W terenie:

- T5 Party (zapisy)
- Kite Party – pokaz latawców
- Run Party – bieganie dla dzieci i dorosłych
- pokaz maszyn pracujących w krakowskim
Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania
- CITO Party
- Party after Party (wieczorne spotkanie)
- Midnight City Express Party
- Goodbye PartyProgram (pełny program godzinowy PL/EN):

Piątek, 2 września zaczynamy wieczorem niezobowiązującym Meet & Greet Party w publie T.E.A Time, przy ul. Dietla 1, tak aby można było spokojnie usiąść i pogadać.

Sobota, 3 września to już całodniowe Geocaching Party a na nim:

 • wystawa geocoinów, travelbugów, pathtagów i oczywiście drewniaczków wszelkiej maści.
 • nie może także zabraknąć giełdy przedmiotów podróżnych oraz geocachingowych sklepów.
 • wykłady: Geocaching dla początkujących i Geocaching dla średniozaawansowanych (pokazy najnowszych sprzętów i wynalazków).
 • spotkanie z przedstawicielami PTTK.
 • Kite Party - jeżeli pogoda dopisze, to będziemy mogli podziwiać latawce i inne latające modele. Zapraszamy do przyniesienia własnych latawców.
 • ci co skaczą po drzewach zaproszą nas na T5 Party. Pod fachowym okiem i opieką profesjonalistów nauczymy się jak zdobywać nawet najwyżej powieszone pojemniki. Sprzęt wspinaczkowy oczywiście zapewniają organizatorzy.
 • krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania pokaże nam swoje wypasione maszyny oraz poprowadzi specjalną prelekcję na temat segregacji odpadów i utylizacji śmieci.
 • jak już odwiedzi nas MPO to na pewno na koniec dnia trzeba będzie coś posprzątać - czyli zapraszamy na CITO Party.
 • Party after Party - na wieczór zaplanowaliśmy spotkania przy piwku na Starym Mieście.
 • Midnight City Express Party wprowadzi nas w następny dzień.
 • nie może oczywiście zabraknąć konkursów i nagród - Groundspeak i nasi sponsorzy przygotowali dla nas wiele niespodzianek i prezentów.
 • okolicznościowe drewniaki, pathtagi i może prawdziwe geocoiny - też są w planie.
 • 8 typów skrzynek do zdobycia jednego dnia i trochę nowych keszy.

To na pewno nie wszystkie atrakcje tego dnia.
Zespół organizacyjny cały czas wymyśla coś nowego.
O kolejnych naszych pomysłach będziemy Was na bieżąco informować.

Niedziela, 4 września w okolicach południa GoodBye Party i tak się pożegnamy.


Kiedy i gdzie:

GEOCACHING PARTY
3 września 2016 – Kraków
W godzinach 11:00 – 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Więcej informacji, godziny i miejsca poszczególnych atrakcji już wkrótce.
Śledź nas na bieżąco na www.gcmalopolska.pl
.


Souvenir do wklejenia na profil:

Kod do wklejenia:

<center><a href="https://coord.info/GC6KNFE" target=_blank><img src="http://www.gcmalopolska.pl/images/souveniry/souvenir_party_2016.jpg"></a></center>

invites you to the first edition of
GEOCACHING PARTY.Summary:

Indoor:

- all-day geocoin, PathTag and xWG show
- letterbox stamps show
- photo exhibition GEOFAKTURA FOTOGRAFII
- exchange of all travelling items
- geocaching shops
- geocaching lectures
- meeting with Polish Tourist and Sightseeing Society
- CITO with Municipal Cleaning Company (MPO)

Outdoor:

- T5 Party (register)
- Kite Party – kites show
- Run Party – running for children and adults
- exhibition of cleaning machines working in Kraków
Municipal Cleaning Company (MPO)
- CITO Party
- Party after Party (evening meeting)
- Midnight City Express Party
- Goodbye Party


Agenda (detailed program PL/EN):

Friday, 2nd September - we start in the evening with Meet & Greet Party at 1 Dietla street, we will get to know each other and talk about geocaching.

Saturday, 3rd September the all-day Geocaching Party and:

 • exhibition of geocoins, travel bugs, path tags and of course all countries Wood Geocoins.
 • we can not miss exchange of all travelling items and geocaching stores.
 • lectures: Geocaching for beginners and Geocaching for intermediate cachers (show of newest equipment and inventions).
 • meeting with representatives of Polish Tourist and Sightseeing Society (PTTK).
 • Kite Party - if the weather permits we’ll admire kites and other flying models. You are welcome to bring your own kites.
 • those who climb trees will invite us to T5 Party. Under the watchful eye of specialists we’ll learn how to capture even highest caches. The climbing equipment will be provided by organizers.
 • the Kraków Municipal Cleaning Company (MPO) will show its cool machines and give a lecture about trash sorting and recycling.
 • and if the special company is our guest we must clean up after ourselves – we invite you to CITO Party.
 • Party after Party - not last and not least - we’ll spend the evening in Kraków Old Town during meetings and tasting beer.
 • Midnight City Express Party will guide us to the next day.
 • one cannot forget about contests and prizes - Grounspeak and our friends prepare big surprise for us.
 • occasional wood coins, pathtags – are planned.
 • 8 types of caches in one day to find and some brand-new caches.

These are not all attractions of the day.
Our organization team always comes up with something new.
We’ll inform about our ideas on regular basis.

Sunday, 4th September - at 1 p.m. goodbye meeting - GoodBye Party.


Where we meet:

GEOCACHING PARTY
Saturday, 3rd September 2016 – Kraków
11:00 – 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

For more information, hours and locations of each points of interest we will inform you soon. Track us on www.gcmalopolska.pl.Souvenir for your profile:

Code to be pasted:

<center><a href="https://coord.info/GC6KNFE" target=_blank><img src="http://www.gcmalopolska.pl/images/souveniry/souvenir_party_2016.jpg"></a></center>

lädt auf das erste
GEOCACHING PARTY nach Kraków ein.Im kurzen:

Unter dem Dach:

- Ausstellung geocoins, path tags und xWG
- Ausstellung von Briefmarken aus Letterbox
- Ausstellung von Fotografien - GEOFAKTURA FOTOGRAFII
- Markt für die Reiseartikel
- Geocaching Läden
- Vorlesung über Geocaching
- Treffen mit Touristischen Verkehrs (PTTK)
- Stadtreinigung Unternehmen lehrt uns über CITO

Außen:

- T5 Party (Rekord)
- Kite Party – Drachen Show
- Run Party – Jogging für Kinder und Erwachsene
- Ausstellung der Stadtreinigung Maschinen
- CITO Party
- Party after Party (Abendveranstaltung)
- Midnight City Express Party
- Goodbye PartyProgramm (ein volles Programm von Stunde PL/EN):

2 September Der Event fängt an den 2 September an (Freitag) Abend mit nicht bindendem Meet & Greet Party, Dietla 1 Str., so dass man sich in Ruhe unterhalten kann.

Samstag der 3 September ist schon ganztägige Geocaching Party unteranderem:

 • Ausstellung Geocoins, Travel Bugs, PathTags und natürlich Wood Geocoins aus vielen Ländern.
 • es darf auch die Ausstellung der Reise Artikel und Geocoaching Läden nicht fehlen.
 • Vorlesungen: Geocaching für Anfänger und Geocaching für Fortgeschrittene (Ausstellung der neuster Ausrüstung).
 • das Treffen mit den Vertretern von PTTK.
 • Kite Party - beim schönen Wetter können wir die fliegende Drachen und andere Flugmodele bewundern. Sie sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Drachen zu bringen.
 • die auf den Bäumen springen werden uns auf ein T5 Party einladen. Unter der Professionelle Betreuung, Lernen wir die höchst angehangene Behälter zur erobern. Kletterausrüstung wird natürlich zugestellt.
 • das Krakauer Stadtreinigung Unternehmen zeigt uns Ihre ausgefallene Fahrzeuge und führt eine Vorlesung zur Thema Müll Trennung und Recycling.
 • Am Ende des Tages werden wir sauber machen – also wir laden auf das CITO Party ein.
 • Party after Party - am Abend haben wir ein Treffen in der Altstadt beim Bier geplant.
 • Midnight City Express Party wird uns in den nächsten Tag einführen.
 • es dürfen keine Wettbewerbe und Preise fehlen - Grounspeak und die Sponsoren haben viele Überraschungen und Geschenke vorbereitet.
 • Gedenk Geocoin, PathTag und Wood Geocoins – sind auch geplant.
 • 8 Kisten Sorten am einem Tag und etwas neuere caches.

Mit Sicherheit sind es nicht alle Attraktionen des Tages.
Über andere Ideen werden wir euch kontinuierlich informieren.

Sontag der 4 September- gegen Mittag GoodBye Party und so verabschieden wir uns.


Wann und Wo:

GEOCACHING PARTY
3 September 2016 – Kraków
Uhrzeit 11:00 – 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Mehr Infos, Uhrzeiten und Standorte der Verschiedenen Attraktionen im kurze.
Folge uns auf www.gcmalopolska.pl.Souvenir in das Profil einfügen:

Code eingefügt werden:

<center><a href="https://coord.info/GC6KNFE" target=_blank><img src="http://www.gcmalopolska.pl/images/souveniry/souvenir_party_2016.jpg"></a></center>

vás zve na první ročník
GEOCACHING PARTY.


Shrnutí:

Uvnitř:

- Všechny dny prohlídka geocoinů, PathTagů a woodcoinů
- Prohlídka známek z letterboxow
- Výstava GEOFAKTURA FOTOGRAFII
- Výměna travellbugů a geocoinů
- Obchody pro geocaching
- Přednášky o geocachingu
- Setkání s Polskou turistickou a poznávací společností (PTTK)
- CITO s Městskou úklidovou firmou (MPO)

Venku:

- T5 Párty (záznam)
- Dračí Párty – přehlídka draků
- Běžecí Párty – běh pro dospělé i děti
- Výstava čistících strojů pracujících v
Krakowské Městské úklidové firmě
- CITO Párty
- Párty Afterparty (večerní setkání)
- Midnight City Express Party
- Goodbye PartyDenní program (kompletní program s hodině PL/EN):

Pátek, 2. září začínáme ve večerních hodinách s Meet & Greet Party, Dietla 1, kde se vzájemně poznáme a pohovoříme si o geocachingu.

Sobota, 3. září září je celodenní Geocaching Party a:

 • Výstava geocoinů, travellbugů, path tag a samozřejmě woodcoinů ze všech zemí.
 • Nenecháme si ujít výměnu geocoinů a travellbugů a obchody s potřebami pro geocaching.
 • Přednášky: Geocaching pro začátečníky a Geocachingové výrobky pro kačery (přehlídka nejnovějších zařízení a vynálezů).
 • Setkání s Polskou turistickou a poznávací společností PTTK.
 • Dračí párty - pokud počasí dovolí, budeme obdivovat draky a jiné létající modely. Jste vítáni, aby své vlastní draky.
 • Ti, kteří lezou po stromech, jsou zváni na T5 Party. Pod dohledem odborníků se naučíme, jak se dostat i k nejvýše umístěným keším. Horolezecké vybavení je zajištěno pořadatelem.
 • Krakowská Městská úklidová firma předvede své perfektní stroje a bude mít přednášku o třídění odpadů a recyklaci.
 • A protože tato speciální společnost je naším hostem, musíme po sobě uklidit – zveme vás na CITO Párty.
 • Party after Party - ne poslední a ne nejmenší – strávíme večer ve Starém městě v Krakowě a během setkání budeme ochutnávat pivo.
 • Půlnoční Express Párty nás dovede až do dalšího dne.
 • Nezapomeneme ani na soutěže a výhry - Groundspeak a naši přátelé připravili pro nás velké překvapení.
 • Woodcoiny, Geocoiny a PathTagy jsou též v plánu -
 • 8 typů keší najdete v jednom dni, včetně nových keší.

Všechny atrakce nejsou během jednoho dne.
Náš organizační tým vždy vymyslí ještě něco nového.
Budeme vás pravidelně informovat o našich plánech a nápadech.

Neděle, 4. září – rozlučkové setkání – GoodBye Party.


Kde se setkáme:

GEOCACHING PARTY
Sobota, 3. září 2016 – Krakow
11:00 – 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Krakow, al. Jana Pawła II 232

Další informace o časech a umístění jednotlivých akcí vás budeme brzy informovat.
Sledujte nás na www.gcmalopolska.pl.Suvenýr pro svůj profil:

Kód k vložení:

<center><a href="https://coord.info/GC6KNFE" target=_blank><img src="http://www.gcmalopolska.pl/images/souveniry/souvenir_party_2016.jpg"></a></center>
pozýva do Krakowa na prvý ročník
GEOCACHING PARTY.V skratke:

Pod strechou:

- výstava Geocoinov, Travel Bugov a drevených koliesok
- výstava známok z letterboxov
- výstava GEOFAKTURA FOTOGRAFII
- výmena trackovatelných putujúcich predmetov
- geocachingové obchody
- geocachingové prednášky
- PTTK - poľské turistické združenie
- CITO v spolupráci s mestskou čistiacou spoločnosťou MPO

V teréne:

- T5 Party (záznam)
- Kite Party - púšťanie šarkanov
- Run Party - beh pre deti aj dospelých
- výstava strojov pracujúcich v Krakowskej mestskej
čistiacej spoločnosti MPO.
- CITO Party
- Party after Party (večerné stretnutie)
- Midnight City Express Party
- Goodbye PartyProgram (kompletný program s hodine PL/EN):

Piatok, 2 septembra - začíname večer jednoduchým Meet & Greet Party, Dietla 1, tak, aby sme si v pokoji posedeli a porozprávali sa.

Sobota, 3 septembra je pripravená celodenná Geocaching Party a na nej:

 • výstava geocoinov, travel bugov, path tagov a samozrejme všetkých druhov drevených koliesok.
 • taktiež nemôže chýbať výmena putujúcich predmetov a geocachingové obchody.
 • prednášky: Geocaching pre začiatočníkov a Geocaching pre stredne pokročilých (ukážky nových zariadení a vynálezov).
 • stretnutie s predstaviteľmi PTTK - poľské turistické združenie.
 • Kite Party - ak nám to počasie dovolí, tak si užijeme lietajúce šarkany a iné lietajúce modely. Ste vítaní, aby svoje vlastné drakmi.
 • lezci do výšok nás pozývajú na T5 Party. Pod odborným dohľadom profesionálov sa naučíme, ako sa dostať aj k vysoko umiestneným keškám. Lezecké vybavenie poskytnú organizátori.
 • Krakowská mestská čistiaca spoločnosť MPO nám predstaví svoje stroje a urobí prednášky o nakladaní s odpadom, o separácii a likvidácii odpadu.
 • samozrejme v spolupráci s MPO bude na konci dňa potrebné aj čo to upratať - preto pozývame aj na CITO Party.
 • Party after Party - na večer sme pripravili stretnutie pri pivku v Starom Meste.
 • Midnight City Express Party nás o polnoci vyprevadí do nového dňa.
 • nebudú chýbať ani súťaže o ceny - Groundspeak a naši sponzori pripravili pre nás veľa prekvapení a darčekov.
 • príležitostné drevené kolieska, path tagy, a možno je v pláne aj geocoin.
 • 8 typov kešiek za jeden deň je možné odloviť v okolí a pribudne aj niekoľko nových.

To rozhodne nie sú všetky atrakcie toho dňa.
Organizátori celý čas pre vás pripravujú a vymýšľajú niečo nové.
O novinkách vás budeme priebežne informovať.

Nedeľa, 4 septembra - na poludnie sa na GoodBye Party spolu rozlúčime.


Kedy a kde:

GEOCACHING PARTY
sobota, 3 septembra 2016 - Kraków
v čase 11:00 - 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Viac informácii, časy a miesta jednotlivých atrakcií pribudnú už onedlho. Sleduj nás priebežne na www.gcmalopolska.pl

Ďakujem VladoTA3 na preklad.
Dziękujemy VladoTA3 za tłumaczenie.


Suvenír pre svoj profil:

Kód na vloženie:

<center><a href="https://coord.info/GC6KNFE" target=_blank><img src="http://www.gcmalopolska.pl/images/souveniry/souvenir_party_2016.jpg"></a></center>


Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)