Skip to content

GeoTourSwe - Minerals of the deep Mystery Cache

This cache has been archived.

Kraata-Kal: This cache has been archived by a Swedish reviewer

Hej

För ett tag informerade jag dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig ta reda på hur det stod till och åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det kommer jag nu att arkivera din cache. Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via (länk). Om din cache då följer gällande riktlinjer och ingen annan hunnit lägga ut en cache för nära, så hjälper vi gärna till med avarkivering av din cache.

Hälsningar
Kraata-Kal, reviewer


På vår hemsida, swedenreviewers.se, hittar du många användbara tips för dig som cacheägare.

More
Hidden : 06/13/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Knallagruvan är numera en del av Zinkgruvan, en gruva på orten med samma namn. Knallagruvan är 350 m djup. Knallagruva startade 1863 och var i drift fram till 2004. Under denna tid hann även Alfredn Nobel förbi för att testa Dynamit! Turistgruvan startade sin verksamhet 2016 och har turer till 200metersnivån.

Cachen
Vid koordinaterna finns en kista med normal caching innehåll. Men den är låst. För att öppna den behöver du ha rätt kod. Det finns två olika sätt att få tag på den.
A) Åka ner till 200 metersnivån, det finns två koder, dessa är placerade i gruvan. För att komma hit måste man åka med en guide. För mer info om besök Knalla gruvas hemsida.

B) Besöka följande platser runt om i samhället:
1) Vid B1, hur många metaller tar man reda på i Zinkgruvan idag enligt skylten?
2) Vid B2, vilken metall tog man reda på i Isåsagruvan. 0=Guld, 1=Järn, 2=Silver, 3=Koppar, 4=Bly, 5=Zink, 6=Kvicksilver, 7=Wolfram, 8=Kadmium, 9=Gallium
3) Vid B3, Summan av siffrorna i djupet på Petersgruvan?
4) Vid B4, Vad är det huvud metallen man utvinner från denna sten? 0=Guld, 1=Järn, 2=Silver, 3=Koppar, 4=Bly, 5=Zink, 6=Kvicksilver, 7=Wolfram, 8=Kadmium, 9=Gallium

Koden till låset är svaret på frågorna 1, 2, 3 och 4


Knalla mine is now part of the Zinkgruvan mine in the town of the same name. The Knalla Mine is 350m deep. The Knalla Mine was in opened in 2863 an ceased operations 2004, during this time even Alfred Nobel dropped by to test his Dyamite. The tourist mine began operations in 2016 and has tours to the 200m level.

The cache
At the coordinates there is a chest with normal caching content. But it is locked. To open it you need the correct code. There are two ways to get it:
A) Go down to the 200m level, there are two codes located in the mine. To go here you must be in a tour group, for more information about Knallsgruva and its tours visit their website

B) Visit the following locations around the community.
1) At B1, how many metals do you find in Zinkgruvan today, according to the sign?
2) At B2, which metal was taken out of the Isåsagruvan? 0 = Gold, 1 = iron, 2 = Silver, 3= Copper,4 = Lead, 5 = Zinc, 6 = Mercury, 7 = Wolfram, 8 = Cadmium, 9 = Gallium
3) At B3, the sum of each figure of the depth of Peter's Mine (Petersgruvan).
4) At B4, the main metal to get out from this stone? 0 = Gold, 1 = iron, 2 = Silver, 3= Copper, 4 = Lead, 5 = Zinc, 6 = Mercury, 7 = Wolfram, 8 = Cadmium, 9 = Gallium

The code to the lock is the answer to the questions 1, 2, 3 and 4

Additional Hints (No hints available.)