Skip to content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Posemberi c.6 - Jan Hus

A cache by pajan77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(CZ) Pošembeří č. 6 - Jan Hus

(EN) Pošembeří No. 6 - Jan Hus

Tato keš byla založena v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“ (Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-7175/OŽP/2015).(CZ) Pošembeří č. 6 - Jan Hus
Poslední místo ze série keší Pošembeří je husitský pomník věnovaný mistru Janu Husovi v Českém Brodě. Pomník je tvořen kamenem z vrchu Klepec těžkého 280 kg, který sem byl přemístěn v roce 1920.

Dne 6.7.1921 zde byl odhalen pomník věnovaný výročí upálení mistra Jana Husa (6.7.1415). Kolem pomníku je rozmístněno sedm menších kamenů se jmény husitských vojevůdců: Žižka, Prokop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Štítný a Milíč. Pomník byl opatřen bronzovou deskou a kalichem na vrcholu. Kalich byl však odcizen a pamětní deska poškozena při pokusu o krádež.

Proto byl pomník roku 2010 opraven, kalich byl vytvořen jako odlitek s povrchovou úpravou provedení patiny do podoby bronzu. Deska byla nahrazena laminátovou kopií a poškozený originál je umístěn v místním Podlipanském muzeu.


Toto místo se nachází na území města Český Brod, kde se tradičně pořádá největší počet úklidů z regionu Pošembeří, zapojuje se největší množství škol a školek, které se na úklidu i těchto míst společně podílejí.
O keši
Keš je krabička o velikosti 360 ml. Prosím buďte velmi opatrní při vyzvedávání keše, je přímo naproti dětskému hřišti! Pro první tři nálezce je tam malý dárek. Dále obsahuje pár předmětů na výměnu. Keš obsahuje bonusové číslo F, které si zaznamenejte. Jedná se o číslo bonusové keše, kterou budete schopni najít po odlovení všech šesti keší Pošembeří.


(EN) Pošembeří No. 6 - Jan Hus
The last place from the Pošembeří cache series is the Hussite monument dedicated to Master Jan Hus in the Český Brod. The monument consist of big stone from the hill Klepec heavy 280 kg, which was moved here in 1920. On July 6, 1921 was unveiled a monument dedicated to the anniversary of burning the Master Jan Hus (July 6, 1415). Around the monument is a dislocation of seven small stones with the names of Hussite commanders: Žižka, Prokop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Štítný and Milíč. The monument was fitted with a bronze plate and chalice on top, but the chalice was stolen and the plaque damaged during attempted to steal. That is why the monument was repaired in 2010, the cup was created as a cast with patina finish into a bronze. The board was replaced with laminated copy and damaged original was placed in the local museum Podlipanské muzeum.
This place is located on the territory of Český Brod, which traditionally organizes the largest number of cleanups on Pošembeří region, involving the largest number of schools and kindergartens, which are together contributing to cleanup these places as well.
About the cache
Cache is small box about the size 360 ml. Please be careful with the cache, it's very close to kid's playground! For the first three cachers it includes small gift. It also includes some gift for exchange. Cache contains bonus number F. You should note it, because you'll need it to find bonus cache.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xhebh / haqre onex

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.