Skip to content

<

Der rødt blir grått

A cache by Piraten Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/27/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En enkel og svært tilgjengelig earthcache

Der rødt blir grått


Grunnfjell, uttrykket har man hørt mange ganger, her langs Sørlandskysten så er grunnfjellet lett synlig, da forskjellige typer erosjon har fjernet det meste av løsmasse. Hva er så grunnfjell?
Grunnfjell er helt eller delvis omvandlede bergartskomplekser
som danner et underlag for yngre avsetninger i et område.
I norsk sammenheng har begrepet tradisjonelt vært ensbetydende
med bergarter dannet i prekambrium
(den aller yngste del av prekambrium i sparagmitt-avleiringene regnes dog ikke til grunnfjellet).Tidligere ble det antatt at en del av grunnfjellet var Jordens opprinnelige størkningsskorpe,
men nå går man ut fra at de de eldste kjente grunnfjellbergartene er dannet ved Jordens overflate,
og senere omdannet ved stort trykk og høy temperatur i de dypere delene av jordskorpen.
Andre bergartstyper, som f.eks. dypbergartene,
er dannet ved størkning av smeltemasser som senere trengte inn i disse bergartene
dypt under overflaten.
De vanligste grunnfjellsbergartene er granitt, gneis, gabbro og amfibolitt

De eldste delene av grunnfjellet i Norge finner vi i Finnmark og Lofoten, hvor alderen er rund 2900 millioner år.
Her i Sør Norge finne vi det yngste grunnfjellet i Norge, mellom 950 og 1700 millioner år.
Vi tilhører den såkalte Sør-Norske grunnfjellsområdet her finner man i hovedsak Gneis,
med innslag av gangbergarter som diabas og pergamitt.
Også forholdsvis store innslag med Kvarts er vanlig
Fjæregranitten har vært kjent i umiskjennelige tider og er også fylkestein for Aust Agder fylke.

Ved Grimstad legger man fort merke til at fjellet har en spesiell glød,
enten om man kommer til lands eller til vanns, fjellet er rødrosa, dette er granitten "Fjæregranitt"
også kalt "Grimstadgranitt" og "Fevikgranitt"

Utbredelsen er et nærmest ovalt område som strekker seg omtrent nøyaktig fra den gamle grensen mellom
Fjære kommune og Grimstad kommune,
og nesten bort til grensen mot Arendal kommune.
Området strekker seg omtrent 4 km inn i landet og fortsetter ut i sjøen utenfor Fjære.
Granitten dekker store deler av gamle Fjære kommune.Fjæregranitten ble dannet for ca 950 milioner år siden, i sen Prekambrium,
og granitten hører til de yngste bergartene i det norske grunnfjellet


Bildet er fra steinbruddet i fjæreheia og viser den flotte fargen på Fjæregranitt

Gneis er en metmorfisk bergart, det vil si at den er omdannet fra en eller flere andre bergarter,
den ble dannet under høyt trykk og den har derfor oftest et lagdelt eller flammete utsende,
den kan også ha innslag av granater,
og man kan faktisk finne noen granater ikke langt fra GZ.

Granitt er en magmatisk bergart, også kalt størkningsbergart,
det vil si at bergarten ble dannet ved at Magma størknet til fast fjell.
Granitt ble som oftest danne dypt nede i jordoverflaten og størknet
så seint at den ofte er grovkornet

Man antar at Fjæregranitt ble danne ved at størkningsmasse
med stor kraft trengte gjennom eldre bergrunn som sprakk og gav etter.
Bare noen hundre meter fra kommunegrensen mellom Grimstad og Arendal,
i en gjennomskjæring på riksvei 420 kan man se et ganske spektakulært syn,
her i denne denne veggen som er dannet ved at man har sprengt ut for veibygging,
finner man grensen mellom rød fjæregranitt og grå gneis,
og grensen er veldig enkel og se.
Det går greit å parkere i kortere perioder på oppgitte parkeringskoordinater,
vær forsiktig når dere krysser veien for å ta fenomenet nærmere i øyesyn.

Oppgave for å få godkjent ditt besøk


1. Skillet mellom de to bergartene går nesten loddrett, forklar med egen ord om hvordan skillet ser ut, og hvorfor det er som det er

2. Hvordan er korningen i de to bergartene sammenlignet med hverandre akkurat her og hva sier det om dannelsen av disse to bergartene

3. Om du ser på Gneisen så vil du se at den er perforert med gangbergarter, finner du noe lignende på siden med rød granitt, forklar grunnen

4. (Frivillig) Ta bilde av deg selv ved skillet, post bildet i loggen når du logger!

Når oppgaven er utført kan du logge denne cachen,
svarene på spørsmålene over sendes til meg så fort du har mulighet, om jeg ikke mottar svar innenfor rimelighetens grenser så vil loggen bli slettet

Send svarene til min profil på Geocaching.com. Legg gjerne ved bilde av deg selv på nullpunktet i loggen eller i meldingen du sender til meg, men det er IKKE noe krav

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.