Skip to content

Kirka på Haug - Langs leden Traditional Geocache

This cache has been archived.

terjus: Det har vært mye kluss med festet på denne. Den er nå arkivert og fjernet.

More
Hidden : 07/15/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Gården Haug i Verdal er gjentagne ganger omtalt som kongsgård. Svært tidlig skal en kirke ha vært oppført på gården. Den sto på hovgrunn. Dette viser at det har vært kirke på Haug siden Olav den Helliges tid.


St. Andreas er identisk med apostelen Andreas. Han var Peters bror og kom fra Betsaida. Han led martyrdøden ved korsfestelse i byen Patras i Grekenland. Korsfestelsen skjedde på et x-formet kors, senere kalt Andreaskorset. I Norden spilte denne helgenen en forholdsvis stor rolle i middelalderen. Den var regnet som nummer fem i vernehelgenenes rekkefølge, og i Norge var det 11 kirker som var viet til ham.

Kirka på Haug ble rimeligvis reist på samme sted som fylkeshovet eller førkristne gravfelt hadde vært. At fylkeskirka kom til å stå på fylkeshovets sted, var bare en logisk konsekvens av den utvikling som fant sted under samlings- og kristningskongene.

Byggingen av kirka kan være begynt før 1150. Før steinkirka ble satt opp sto det altså en trekirke her. Skriftlige kilder omtaler den for første gang i 1267. Kirka på Haug – som trolig er identisk med den gamle St. Andreas kirke – har vært regnet som fylkeskirke for Værdølafylke fram til like før 1300. Da skled den ut i ras.

På 1200-tallet begynte Verdalselven å grave seg faretruende langt inn i terrassekanten under Haug kirke. Elven hadde på det tidspunkt sitt løp like under denne terrassekanten og gikk i en stor bue nord for Fæby. Verdalselven brøt sterkt mot melkanten under kirka slik at grunnen begynte å gli ut under den. Sannsynligvis var det syd- og vestveggene som ble berørt. Det er all mulig grunn til å tro at kirka ble benyttet som steinbrudd før murene raste ut. Store deler av nordmuren av kirka ble imidlertid stående igjen en del hundre år. Materialer fra kirka finnes i nærområdet, og historien sier at stein fra kirka er brukt i Stiklestad kirke.

Tuften for kirka er påvist, og man kan fortsatt se en liten del av grunnmuren på nordsiden av kirka.
Skråningen etter den gamle elvebredden går faktisk midt gjennom det som må ha vært skipet av kirka.

Alteret som nå står der den gamle kirka stod, er bygget i 1999. Det skal minne oss om at Haug er et vigslet sted. På alterets front finnes et Andreaskors.

(Kilde: Øystein Walberg og oppslag på kirkestedet)

BYOP/Ta med egen skrivesak.

Viktig at cachen plasseres nøyaktig slik du fant den!

Vær vennlig å ikke kjør lenger enn til angitt stoppested. Naboene har nok trafikk allerede smiley

Pilegrimsleden Stiklestad-Munkeby (20 km)

Du begynner vandringen ved å gå sørover langs Stiklestad allé, gjennom Verdal sentrum og langs Verdalselva. De første kilometerne går på asfalt, resten av dagsetappen følger grusveier og skogstier. Halvveis på dagens etappe ligger Halle kirkested med en fantastisk utsikt over Verdalen og Trondheimsfjorden. Her stod det en kirke frem til 1815. Etter vandring gjennom skog og fruktbart jordbruksland ender dagens etappe på Munkeby. Her ligger ruinene etter et gammelt kloster fra 1100-tallet og et nytt cistercienserkloster innviet i 2009.

Additional Hints (Decrypt)

Yrg tbqg!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)