Skip to content

Lapis Inte Me et Te Traditional Geocache

Hidden : 07/22/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CAT.

Les creus de terme marquen el moment d'arribar o de sortir d'un poble.

Encara que aquesta està catalogada com a Be d'Interés Cultural del terme municipal de Sa Pobla com a Creu de Sa Costa de Son Vila, dóna entrada a un dels pobles més bonics de Mallorca, Pollença.

És una creu de braços rectangulars que data de 1891 construida amb pedra calcària i està situada damunt una base circular de quatre escalons.

Les creus de terme tenen una funció de delimitació de termes municipals i fomenten la pietat cristiana entre els viatgers i protegeixen les zones colindants.

 

ENG.

The " Creus de terme " ( term crosses ) mark upon arrival or exit of a village.

Although this one is listed as a site of cultural interest in the municipality of Sa Pobla as Creu de sa Costa de Son Vila, leads into one of the most beautiful villages of Majorca, Pollença.

It is a cross of rectangular arms dating from 1891 built with limestone and it's located on a circular base of four steps.

The term crosses are based on municipal boundaries and encourage Christian piety among travellers and protect adjacent areas.

Additional Hints (No hints available.)