Skip to content

HZS #01 Traditional Geocache

Hidden : 08/01/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hrádzová Zvodidlová Séria


Doneste si vlastné pero! / Bring your own pen (BYOP)!

Nepremiestnujte krabicky z ich ulozenia! Stazujete tym dalsim keserom hladanie! / Don't move boxes around! You are making it harder for other cachers!

Ak si myslis, ze je krabicka zle zamerana, tak mi o tom povedz a svojvolne je nepresuvaj! / If you think the box is not at correct coordinates just tell me but don't move the box!

SK:

Myšlienka tejto série vznikla počas bicyklovania po obslužnej ceste pri petržalskej hrádzi. Ako názov napovedá, všetky kešky série (okrem bonusu) sú umiestnené na zvodidlách.

Vychutnajte si teda bicyklovanie, korčuľovanie, kočíkovanie alebo obyčajnú prechádzku s mnoho zastávkami na zapísanie sa do logbookov tejto série.

Všetky krabičky (okrem bonusu) sú uložené rovnako - horizontálne prichytené magnetom na spodnej strane zvodidiel (viď obrázok). Nedávajte krabičky do kruhových vertikálnych držiakov zvodidiel ako sa zvyčajne robí, keďže vo viacerých najmä v lete prebývajú osy.

Umiestnenie bolo zvolené takto, aby ste kešky mohli nahmatať bez vzbudzovania väčšej pozornosti a snáď nám aj väčšina dlho vydrží byť živá. Každopádne je potrebné dávať pozor na okolie, keďže táto obslužná cesta je veľmi frekventovaná cyklistami a korčuliarmi.

Na niektorých krabičkách sú čísla potrebné pre bonusová kešku.

EN:

The idea of this series came up during biking on the service road next to Petržalka dike. The name of series (in slovak language) means all caches (except bonus) are hidden on crash barriers alongside of dike service road.

Enjoy then biking, inline skating, stroller-walking or just simple hike with lots of stops for signing logbooks of these caches.

All caches (except bonus) are arranged the same way - horizontal magnet-held on bottom section of crash barriers (see picture). Don't put caches into circular vertical barrier holders as usual because there are wasp nests in many of them (especially in summer).

This hide-out was chosen for you to be able to locate and grab the cache without posing unnecessary attention and hopefully it helps these caches to last longer without being stolen or lost. Anyway, just keep paying attention as this service road is pretty busy with cyclists and skaters.

On some caches you can find numbers needed for bonus cache.

Happy caching!

Additional Hints (No hints available.)