Skip to content

Traditional Traditional Geocache

Hidden : 08/29/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tradičná keška / Traditional Geocache


Praotec všetkých typov kešiek vo svojej najzákladnejšej podobe pozostáva z krabičky (container) a zápisníka (logbook). Spoznáte ho podľa zelenej ikonky. Väčšie krabičky môžu ukrývať aj veci na výmenu (trade items). Súradnice zapísané v listingu na stránke Geocaching.com ukazujú presne na umiestnenie skrýše. Hoci zadanie znie jednoducho, nájsť kešku v úkryte nie je vždy také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Aj pri tradičke často oceníte dobrý hint (nápovedu). Hľadanie ovplyvňuje postavenie satelitov, kreativita autora kešky, umiestnenie v teréne, veľkosť kontajnera, maskovanie, denná doba, počasie a mnohé ďalšie prvky, čím sa z hľadania stáva unikátny zážitok. Tradičnú kešku definuje práve to, že jej umiestnenie je od prvého momentu jasné. Zdroj: náš časopis.

Grandfather of all the cache types, in its basic form consists of container and logbook. Identified by green icon. In larger containers may be hidden some SWAG (items for trade). Coordinates in the cache listing at Geocaching.com lead you exactly to cache hideout. Although instructions seem to be straightforward, it is not always easy to find traditional cache. Even here you’ll often appreciate good hint. Searching depends on satellites location, cache owner creativity, location of cache itself in the terrain, size of the container, camouflage, daytime (or nighttime), weather and other factors which make from each and every search unique experience. Traditional cache is defined by simple fact - it’s location is clearly stated from very first moment. Source: our magazine.

Additional Hints (Decrypt)

H C B F

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)