Skip to content

Skogshögskolan vid Frescati Hage Traditional Geocache

Hidden : 09/04/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skogshögskolan vid Frescati Hage


kogshögskolan har sina rötter i Skogsinstitutet som grundades 1828. 1915 flyttade skogshögskolan till nya lokaler i Frescati Hage, mest framträdande är det stora huset i öster mot Roslagsvägen. Verksamheten utlokaliserades till Umeå under 1970-talet och Skogshögskolan blev en del av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) enligt ett riksdagsbeslut 1977.

Området används nu av Stockholms universitet, den största institutionen är psykologiska institutionen. institutionen för barn- och ungdomsvetenskap flyttade hit sommaren 2009 från Konradsberg när pedagogiska institutionen lämnade området för nya lokaler vid Naturhistoriska riksmuseet. Övrig verksamhet i området är Brunnsvikens kanotklubb och Akademiska roddarklubben. Det finns även en badstrand om man följer Brunnsviken norrut.

En tradition som lever kvar hos många stockholmsfamiljer är att köpa sin julgran på "skogis" och det säljs fortfarande julgranar på den stora, centrala gräsmattan innan jul.


The Forestry college has its roots in the Forest Institute, founded in 1828. In 1915 The Forestry college moved to new premises in Frescati Hage, most prominent is the large house in the east towards Roslagsvägen. The school moved to Umeå in the 1970s and the Forest School became part of the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in 1977.

The area is now used by Stockholm University, the largest department is the Department of Psychology. Department for Child and Youth Studies moved here from Konradsberg the summer of 2009. Other activities in the area is Brunnsviken canoeing club and the Academic rowing club. There is also a beach if you follow the bay northward.

A tradition that lives on in many families in Stockholm is to buy their Christmas tree on "skogis" and Christmas trees are still sold on the large, central lawn before Christmas.

Additional Hints (No hints available.)