Skip to content

Hute Traditional Geocache

Hidden : 09/24/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijměte krátkou exkurzi do historie sklářství na Valašsku a zajděte se podívat do místa bývalé sklářské hutě v údolí Kněhyně.
Sklářství na Valašsku


Od poloviny devatenáctého století se datuje rozmach sklářského průmyslu na Valašsku a je spojován s firmou S.REICH. Firma si pronajala od panství Valašské Meziříčí - Rožnov sklárnu Františčina Huť ve Velkých Karlovicích, poté v roce 1855 zahájila provoz ve své největší sklárně v Krásně ve Valašském Meziříčí, dále od roku 1861 začala provozovat Mariánskou Huť ve Velkých Karlovicích, v roce 1862 otevřela sklárnu Karolinina Huť v Novém Hrozenkově. Dozvuky tohoto rozmachu jsou patrné i dnes, sklárny stále fungují v Karolince a tradice výroby skla dodnes přetrvává i ve Valašském Meziříčí.
Ovšem ještě před industrializací sklářské výroby a vzniku velkých skláren, existovaly na Valašsku malé hutě, jejichž vznik je datován do 15. až 16. století. Do dnešních dní se po nich nedochovalo více, než názvy obcí a místních částí. Jednou z obcí, jejíž historie je spojena se sklářskými hutěmi je Hutisko-Solanec. Sklárny byly na místě Hutiska založeny v první polovině 17. století, samotná osada vznikla později, po roce 1656 (roku 1666 byla prohlášena za obec). V první polovině 18. století byla huť z Hutiska přesunuta na Prostřední Bečvu a ještě později do údolí Kněhyně. A právě místo, kde stávala sklářská huť a které se dodnes jmenuje "V Huti", vám chci ukázat.

Kněhyně - V Huti


Sklárny v údolí Kněhyně fungovaly od roku 1772 do roku 1841. Vyrábělo se zde převážně okenní sklo, v době největšího rozmachu mezi lety 1791 až 1802 vyprodukovala 13 515 kusů skleněných koleček do oken. Ve stejnou dobu odebrala vrchnost přes 10 tisíc kusů. Součástí sklářské huti byla i výroba potaše (uhličitan draselný), v potašárně. Potaš (vyžíhaný v čisté podobě na draslo) se používal při výrobě skla a vyráběl se z popela spáleného tvrdého dřeva.

Pro založení sklářské výroby, byla potřebná dodatečně velká plocha lesů, převážně s tvrdým, to jest bukovým dřevem, neboť dřevo se spotřebovávalo jako palivo ve sklářských pecích a k výrobě potaše. Tehdejší sklářské hutě byly podniky co do velikosti malé i stavebně nenáročné stavby. Z logistického hlediska bylo jednodušší a levnější přestěhovat sklárny, než dovážet dřevo na velké vzdálenosti a tak po spotřebování dřeva v nejbližším okolí ukončily výrobu a stěhovaly se o kus dále. Vzhledem k tomu, že se nacházely obvykle osamoceně na lesních mýtinách, vznikla brzy kolem hospodářských budov malá osada domků sklářských dělníků s políčky, někdy i s krčmou pro dělníky a příležitostné pocestné. Po zániku hutě malá osada zanikla, někdy se rozrostla či splynula se sousední vsí.Podobná huť jako v Kněhyni stávala i na Horní Bečvě, nebo na Dolní Bečvě v Bacově a Horním Rozpitém. S výstavbou a rozmachem velkých hutí ve Velkých Karlovicích, Krásně u Valašského Meziříčí a v Karolince malé hutě zanikají. Na místě dřívějších skláren v Kněhyni je dnes malá osada čítající osm domů a křížek u lesa, historii tohoto místa připomíná už jen místní název "V Huti".

Zdroje

http://www.obeliskval.cz
http://www.sreich.cz
http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-stezky/Documents/T3-lesy-vyuziti.pdf
http://sro.sklenarstvikos.cz/wp-content/uploads/2011/01/historie-skla.jpg

Keš vznikla jako součást geozávodu BRAZDA 2016.


Additional Hints (Decrypt)

Ivfí ir fxhcvapr znyýpu fzepxh an ilieápraéz cnermh anq ibqbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)