Skip to Content

<

Muteninsky lom

A cache by foxcpg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/16/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Earth keš

Earthkeš Mutěnínský lom


Obrázek: Lesík západně od silnice Mutěnín - Starý Kramolín skrývá zajímavou geologickou lokalitu Mutěnínský lom.


Earthkeš Vás zavede k chráněnému území o výměře 1,7 ha, které leží na mutěnínském dioritovém masívu v nadmořské výšce 490 m v k. ú. Mutěnín. Tato geologická lokalita významná pro dokumentaci geologického vývoje oblasti domažlického krystalinika získala zákonnou ochranu v roce 1990.

V lomu se těžil od počátku 20. století středně zrnitý amfibolicko-biotický diorit, místy s pyroxenem a granátem, který se pod názvem Mutěnický sienit užíval jako pomníkový kámen. V lomové stěně lze pozorovat kulovité zvětrávání dioritu na bloky uložené v písčitých zvětralinách.

Těžbu zde v roce 1902 zahájila vídeňská firma Sommer & Weniger, která čistý diorit odvážela do Vídně, kde byl leštěn a dále zpracováván. Úzké bílé linie křemene v hornině byly považovány za kaz a tento materiál byl používán ke stavbám mostů, viaduktů, komunikací nebo např. na sloupky či hraniční kameny. V roce 1920 se těžby ujal zdejší podnikatel Alois de Riz se svými syny. Kámen se v Mutěníně i brousil a leštil. Jejich práci dodnes připomíná např. pomník obětem 1.světové války stojící před kostelem, který zde z domácího dioritu firma De Riz postavila. Kdysi více než 20m hluboký lom je dnes již zanesen a dno je zalité vodou. Stěny a valy lomu jsou porostlé nálety dřevin. Vegetace je místy dosti neprostupná, často s rozpadajícími se odumřelými stromy, což dává lokalitě místy tajemný až pralesovitý ráz. Při západním okraji naopak je lesík se zaniklým lomem celkem dobře průchozí.

Obrázek: Lokalita zahrnuje i porost pralesovitého rázu.


Diorit je hlubinná vyvřelá hornina vzniklá utuhnutím roztaveného minerálního materiálu v kůře nebo na zemském povrchu. V ČR jsou rozšířeny hlavně diority amfibol-biotitové nebo biotit-amfibolové: např. v žulovském masivu ve Slezku, na okraji dyjského masivu východně od Znojma, v metabazitové zóně brněnského masivu a drobnější výskyty nalezneme v železnohorském plutonu v okolí Nasavrk a v údolí Chrudimky. Diority s amfibolem a pyroxenem se vyskytují u Mutěnína, pyroxen-amfibolové a amfobol-pyroxenové diority jsou významně zastoupeny v kdyňském bazickém komplexu.


Pro zalogování keše je nutné splnit několik úkolů. Předně se vypravte na úvodní souřadnice, kde najdete informační tabuli a také odpovědi na některé otázky (úkol 1 až 3). Poté se přesuňte na souřadnice N 49° 33.015´ E 012°44.211´, kde splníte úkol číslo 4. Cestou si samozřejmě můžete prohlédnout vlastní lom s jezírkem na dně, snažte se pohybovat spíše po západním okraji lesíku, porost je tu mnohem lépe prostupný a snadněji dorazíte až k zadaným souřadnicím. Nezapomeňte si vzít potřebné pomůcky (délkové měřidlo např. krejčovský či svinovací metr. Úkol č. 5 je nepovinný.

1) Jaký druh horniny se zde těžil (usazená/vyvřelá/přeměněná)?

2) Na bloky jakého tvaru, které jsou uložené v písčitých zvětralinách, zde diorit zvětrává?

3) Odkud je známé největší dioritové těleso na světě a jakou má velikost?

4) Při severozápadním okraji lomu najděte na souřadnicích N 49° 33.015´ E 012°44.211´ místo, které vidíte na obrázku. Jsou tu vedle sebe oválné bloky dioritu a nenápadná dioritová miska, vzniklá odloupnutím vypouklé vrstvy. Misku nepoškozujte a věnujte se raději sousednímu bloku, změřte vzdálenost v centimetrech tak, jak je na obrázku vyznačena.

5) Budeme rádi pokud ke svému logu připojíte fotografii sebe popř. Vaší GPS u informační tabule nebo kdekoli v lomu (úkol nepovinný).

ÚKOL: Změřte vyznačenou vzdálenost, tedy výšku oválného bloku dioritu, vlevo vedle bloku je zajímavá dioritová mísa.


Odpovědi posílejte přes profil a následně ihned logujte, není třeba čekat na zkontrolování odpovědí. Pokud najdu nějakou nesrovnalost, ozvu se Vám sám.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.