Skip to content

W ogrodzie Entów EarthCache

Hidden : 11/12/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


W OGRODZIE ENTÓW
IN THE ENT'S GARDEN


[PL]

Krajobrazy Przedgórza Sudeckiego najczęściej kojarzą się z niewysokimi, ostańcowymi wzgórzami, które są rozdzielone rozległymi, słabo nachylonymi powierzchniami. Stąd idąc po równej, sielskiej łące nikt się nie spodziewa, że za chwilę stanie na skraju urwiska. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia na wschodnich stokach Wzgórz Gumińskich, na odcinku od Łagiewnik do Niemczy. Występuje tam kilka głębokich na 25- 30 metrów dolin, o charakterze przełomowym, których skaliste zbocza przywodzą na myśl typowo górskie rejony.

Jednym z takich miejsc jest wąwóz pomiędzy Ligotą Wielką i Przystroniem, położony z dala od szlaków turystycznych. Zwiedzanie wąwozu najepie rozpocząć do niewielkiego wzniesienia w zakolu potoku Krasawa. Znajdują się tu ruiny wieży widokowej powstałej prawdopodobnie pod koniec XIX w., będącej dawnej miejscem licznych wycieczek Opodal pozostałości grodu z XI-XIII w., nazywane błędnie "Szwedzkim Okopem". Pozostałości fragmentu wałów grodu i wieży widokowej wprowadzają atmosferę tajemniczości minionych czasów. Po pokonaniu stromego zejścia staje się nad potokiem, który wije się pomiędzy pionowymi skalnymi ścianami. Porastające stoki graby, powyginane i rosochate niczym tolkienowscy Entowie, oraz pomnikowe dęby potęgują wrażenie niesamowitości. Potok Krasawa latem leniwie sączy się pomiędzy głazami, jednak wiosną i po ulewach potrafi być wzburzony i dziki. Przejście pomiędzy urwiskami ma zaledwie trzysta metrów, ale można tam poczuć Ducha Gór. Na jego końcu wąwóz się rozszerza i łagodnieje przechodząc w coś, co można nazwać ogrodem. Dostojne skały porośnięte bluszczem i paprociami napawają lekką melancholią.

Skąd w tym miejscu wziął się taki wąwóz rodem z wysokogórskich obrazków? Aby zrozumieć pochodzenie przełomowego odcinka Krasawy i dzisiejszy kierunek spływu wód tej rzeki, należy cofnąć się o ponad 200 tys. lat, a więc do czasów, kiedy rejon Przedgórza Sudeckiego pokryty był grubym na ponad 200 metrów lądolodem z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Dawne szerokie, dobrze wykształcone doliny, którymi płynęły rzeki przed nastaniem epoki lodowcowej zostały zasypane materiałem lodowcowym.

Gdy nastąpiło ocieplenie klimatu i lądolód zaczął się wycofywać na północ, na nowo rozwijała się sieć rzeczna. Duże rzeki jak Ślęza i Oława zdołały odnowić swój pierwotny kierunek spływu. Inaczej sprawa miała się w przypadku mniejszych cieków. Dolina potoku Krasawy przed nastaniem epoki lodowcowej (w neogenie) na północ od Ligoty Wielkiej skręcała w kierunku północnym do doliny dzisiejsze rzeki Krzywuli. Po zasypaniu tego obszaru przez utwory fluwioglacjalne i morenowe i ustąpieniu lodowca rzeka nie była w stanie przebić się w kierunku północnym i zmuszona została do przepływu w kierunku wschodnim. W ten sposób już przed tysiącami lat Krasawa zmieniła swój kierunek przepływu i rzeźbiła nową dolinę. W trakcie swojej działalności napotkała jednak na przeszkodę ukrytą pod polodowcowymi osadami. Były nią twarde skały metamorficzne stanowiące główny budulec Wzgórz Gumińskich. Wcinając się w nie utworzyła przełom epigenetyczny o bardzo stromych zboczach i wąskim, skalistym dnie. Powyżej niego dolina rozszerza się gwałtownie tworząc Kotlinę Ligocką.

Co to jest przełom epigenetyczny i jak powstaje?
Przełom epigenetyczny to rodzaj przełomu rzecznego, który powstaje, gdy rzeka rozwija się na powierzchni zbudowanej ze skał osadowych pokrywających ukrytą pod nimi starą rzeźbę. Rzeka wcina się w mało odporne osady, następnie trafia na materiały dużo odporniejsze na erozję. W związku z tym duża część energii rzeki jest wykorzystywana na erozję wgłębną, aby nadążyć za pogłębianiem doliny w obszarach przyległych. Dzięki temu zamiast szerokiej doliny tworzy się wąska dolina przełomowa.


Schemat powstania przełomu epigenetycznego

Podobne przełomy utworzyły się w rejonie Gilowa i Ratajna. Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia ten koło Gilowa. Nad wąwozem znajduje się tam „Tatarski Okop” - pozostałości obronnego grodziska z IX-X w., rozpościerającego się na powierzchni ponad 4 ha, a należącego do Państwa Wielkomorawskiego. Znajdują się tam również specjalnie przygotowane ścieżki edukacyjne: archeologiczna, przyrodnicza i geologiczno-geomorfologiczna.

Warto też powiedzieć parę słów o znajdujących się tu skałach. Są to mylonity - skała drobnoziarnista, laminowana. Miejscami występują w niej duże pojedyncze kryształy lub ich agregaty, często odkształcone, zwane porfiroklastami. Występujące tu mylonity składają się głównie z plagioklazu, kwarcu i biotytu. Lokalnie pojawia się również kordieryt. Laminy mają najczęściej miąższość 2-10 mm, a różnią się między sobą zawartością łyszczyków oraz wielkością ziarna. Laminy ubogie w biotyt (jaśniejsze) składają się z ziaren o średnicy 0,2-0,5 mm.

Powstanie mylonitów związane jest z ruchami tektonicznymi, podczas których tworzy się wysokie ciśnienie – nie jest ono podobne do ciśnienia atmosferycznego lub ciśnienia słupa wody, lecz działa w określonym kierunku. Podwyższona temperatura sprawia dodatkowo, że skała się uplastycznia i w tym stanie zaczyna płynąć - dochodzi do jej deformacji. Tutejsze mylonity powstały z gnejsów sowiogórskich w czasie orogenezy waryscyjskiej.

Szerzej mylonitom i strefie Niemczy poświęcony jest EarthCache „Geologia z lotu ptaka” na wzgórzu Grzybowiec, a orogenezie waryscyjskiej EarthCache „Księga powstawania gór”.

Aby zalogować znalezienie musisz odwiedzić miejsce i odpowiedzieć na pytania:

  1. Jak nazywa się rodzaj przełomu, który tworzy rzeka Krasawa?
  2. Jaki czynnik rzeźbotwórczy przyczynił się do zmiany kierunku płynięcia rzeki Krasawy?
  3. Wymień 3 najważniejsze minerały budujące mylonity przełomu Krasawy.
  4. Odnajdź „skarbiec Entów”. Przyjrzyj się uważnie skale budującej ściany „skarbca”. Zwróć uwagę na ułożenie lamin (lineacja). Odpowiedz na pytanie czy „skarbiec” powstał z jednego bloku skalnego, czy inne jest jego pochodzenie. Uzasadnij swoją odpowiedź.
  5. Opcjonalnie: Do swojego logu dołączyć fotografie siebie albo swojego GPS.

Odpowiedzi proszę wysyłać na adres mailowy dostępny przez profil. Logować można po wysłaniu odpowiedzi nie czekając na odpowiedź z naszej strony. Logi bez przesłanych odpowiedzi będą kasowane w ciągu 14 dni!

Additional Hints (No hints available.)