Skip to content

Geocaching Party 2017 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 09 September 2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Polski/Polish Angielski/English Niemiecki/German Czeski/Czech Słowacki/Slovak Norweski/Norwegian Francuski/French


Geocaching Party 2016, foto: T-Mac2


Geocaching Party 2016, foto: GeoFreak PL


Geocaching Party 2016, foto: wapniaki w drodze


Geocaching Party 2016, Podsumowanie Geocaching Party 2016

Wyniki ankiety zadowolenia uczestników z Geocaching Party 2016
zaprasza do Krakowa na drugą edycję
Geocaching Party.

Godzinowy plan

Pod dachem:
Wystawa geocoinów, pathtagów i drewniaków
Wykłady i warsztaty z Państwowym Instytutem Geologicznym
Warsztaty „Jak założyć dobrego EC?”
Warsztaty geocachingowe (jak rozwiązywać zagadki)
Profesjonalne animacje dla dzieciaków
Giełda przedmiotów podróżnych
Wystawa skamieniałości Krakowskiego Stowarzyszenia Paleontologicznego
Sklepy geocachingowe

W terenie:
Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu (Regulamin).
T5 Party (Zapisy)
Run Party
Kite Party
Kids Party


Zaczynamy w piątek, 8 września, wieczorem - oficjalne rozpoczęcie Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu. Przed północą zostaną rozegrane pierwsze nocne konkurencje. Tych, dla których Geocaching nie ma nic wspólnego ze współzawodnictwem, zaprosimy na Meet & Greet Party.

Sobota, 9 września to już całodniowe Geocaching Party, a na nim:
 • Dalsza część współzawodnictwa w Pierwszych Otwartych Mistrzostw Polski w Geocachingu zakończona popołudniowym rozdaniem nagród.
 • Wystawa geocoinów, travelbugów, pathtagów i oczywiście drewniaczków wszelkiej maści.
 • wystawa pojemników geocachingowych.
 • Nie może także zabraknąć giełdy przedmiotów podróżnych oraz geocachingowych sklepów.
 • Wystawa skał i minerałów.
 • Warsztaty geocachingowe: Geocaching dla początkujących, jak rozwiązywać geocachingowe zagadki (opowiemy między innymi o kilku krakowskich pytajnikach).
 • Spotkanie z polskim reviewerem Earth Keszowym - GeoawarePL2.
 • Warsztaty Earth Keszowe, czyli jak odnaleźć i jak odpowiadać na Earth Keszowe pytania. Oczywiście dowiemy się także, jak takie kesze zakładać i gdzie.
 • Ci co skaczą po drzewach zaproszą nas na T5 Party. Pod fachowym okiem i opieką profesjonalistów nauczymy się, jak zdobywać nawet najwyżej powieszone pojemniki. Sprzęt wspinaczkowy oczywiście zapewniają organizatorzy.
 • Wspólnie pobiegamy na Run Party.
 • Zajęcia dla dzieci pod okiem profesjonalnych animatorów.
 • Party after Party - na wieczór zaplanowaliśmy spotkania przy piwku na Starym Mieście (pub Viva La Pinta, ul. Floriańska 13, godzina 20.00-23.30) - waypoint.
 • Midnight Express Party wprowadzi nas w następny dzień.
 • Nie może oczywiście zabraknąć konkursów i nagród - Groundspeak i nasi sponsorzy przygotowali dla nas wiele niespodzianek i prezentów.
 • Okolicznościowe drewniaki, pathtagi i może prawdziwe geocoiny - też są w planie.

To na pewno nie wszystkie atrakcje tego dnia. Zespół organizacyjny cały czas wymyśla coś nowego. O kolejnych naszych pomysłach będziemy Was na bieżąco informować.

Niedziela, 10 września w okolicach południa GoodBye Party i tak się pożegnamy.


Kiedy i gdzie:
9 września 2017 - Kraków
w godzinach 10:00 - 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Więcej informacji, godziny i miejsca poszczególnych atrakcji już wkrótce.
Śledź nas na bieżąco na www.gcmalopolska.pl oraz na fanpage'u FB.

Souvenir do wklejenia na profil:

Kod do wklejenia:

<center><a href="https://coord.info/GC6X15C" target=_blank><img src="http://www.gcmalopolska.pl/images/souveniry/souvenir_party_2017.jpg"></a></center>

invites you to the second edition of
Geocaching Party.


Detailed Program

Indoor:
Exhibition of geocoins, pathtags and xWG
Workshops with Polish Geological Institute
How to create a good EC?
Geocaching Workshops (how to solve mystery caches)
Professional activities for kids
Exchange of all travelling items
Kraków Palaeontology Association exhibition of fossils
Geocaching stores

Outdoor:
The First Polish Open Championships in Geocaching
T5 Party (Registration)
Run Party
Kite Party
Kids Party


On Friday, September 8th, evening - the official start of the First Polish Open Championships in Geocaching. First night contest will be held before midnight. Those who are not interested in the competition are invited to Meet & Greet Party.

Saturday, September 9th is the all day Geocaching Party:
 • Continuation of the Championship until the afternoon prize giving ceremony.
 • Exhibition of geocoins, travel bugs, pathtags and of course all countries Wood Geocoins.
 • Exhibition of cache containers.
 • We cannot miss exchange of all travelling items and geocaching stores.
 • Exhibition of rocks and minerals.
 • Geocaching Workshops: Geocaching for beginners, how to solve mystery caches.
 • Meet a Polish EarthCache Reviewer - GeoawarePL2.
 • EarthCache Workshop - how to find and complete EarthCache tasks. Of course we'll learn how to and where establish such caches.
 • Those who climb trees will invite us to T5 Party. Under the watchful eye of specialists we’ll learn how to capture even highest caches. The climbing equipment will be provided by organizers.
 • Sport fans are invited for the Run Party.
 • Activities for children under the supervision of professional kid leaders.
 • Party after Party - we'll spend the evening in Kraków Old Town during meetings and tasting beer (pub Viva La Pinta, str. Floriańska 13, hours 20.00-23.30) - waypoint.
 • Midnight Express Party will guide us to the next day.
 • One cannot forget about contests and prizes - Grounspeak and our friends prepare many surprises and gifts for us.
 • Occasional wood coins, pathtags and (most probable) real geocoins are planned.

These are not all attractions of the day. Our organization team always comes up with something new. We'll inform about our ideas on regular basis.

Sunday, September 10th about noon we plan GoodBye Party to say goodbye.


Where we meet:
Saturday, 9th September 2017 - Kraków
10:00 - 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

For more information, hours and locations of each points of interest we will inform you soon. Track us on www.gcmalopolska.pl.

lädt zur zweiten
Geocaching Party ein.


Programm

Unter dem Dach:
Geocoin-, Pathtag- und XWG-Ausstellung
Alles über EarthCaches
Geocachingwerkstatt (wie löst man Rätsel)
Professionelle Kinderecke
TB- und GC-Austausch
Earthcache-Werkstatt
Gestein- und Mineralienausstellung
Geocaching Shops

Im Freien:
Die Erste Offene Polnische Meisterschaft in Geocaching
T5 Party (Registration)
Run Party
Kite Party
Kids Party


Wir fangen am Freitagabend, den 8. September an – da beginnt die Erste Offene Polnische Meisterschaft in Geocaching. Vor Mitternacht finden die ersten Wettbewerbe statt. Diejenigen, für die Geocaching nichts mit Wettstreit zu tun hat, laden wir zur Meet & Greet Party ein.

Samstag, der 9. September bedeutet die ganztägige Geocaching Party, unter anderen:
 • Die nächsten Wettbewerbe der Ersten Offenen Polnischen Meisterschaft in Geocaching und die Preisverleihung am Nachmittag.
 • Ausstellung von Geocoins, Pathtags, Travel Bugs und XWG aller Art.
 • Behälterausstellung
 • TB- und GC-Austausch, sowie Geocaching Shops können natürlich nicht fehlen.
 • Gestein- und Mineralienausstellung
 • Geocachingwerkstatt: Geocaching für Anfänger; wie löst man Rätsel (u.a. erzählen wir über einigen krakauer Fragezeichen).
 • Treffen mit dem polnischen EC-Reviewer, GeoawarePL2.
 • EarthCache-Werkstatt, d.h. wie sind die EC zu finden und die Fragen zu beantworten. Selbstverständlich werden wir auch lernen, wo und wie legt man solche Caches.
 • Unsere Kletterer laden zur T5 Party ein. Unter ihrer fachmännischen Betreuung lernen wir, wie man nach den höchst gelegenen Caches greift. Die Ausrüstung wird natürlich von den Organisatoren gesichert.
 • Zusammen laufen wir auf der Run Party.
 • Kinder können in der professionellen Kinderecke spielen.
 • Party after Party – am Abend treffen wir uns in der Altstadt und trinken ein Bierchen zusammen (pub Viva La Pinta, str. Floriańska 13, 20.00-23.30) - waypoint.
 • Mit Midnight Express Party begrüßen wir den neuen Tag.
 • Es kann auf keiner Fall an verschiedene Wettbewerbe und Preise mangeln. Groundspeak und unsere Sponsoren haben viele Überraschungen und Geschenke vorbereitet.
 • Wir haben auch vor, zu diesem Anlass PWG, Pathtags und vielleicht auch Geocoins herauszugeben.

Es sind sicher nicht alle Attraktionen des Tages. Die Organisatoren denken sich ständig etwas Neues aus. Über unsere neuen Ideen werden wir natürlich informieren.

Am Sonntag, den 10. September verabschieden wir uns auf der GoodBye Party.


Wann und Wo:
9. September 2017 - Kraków
von 10.00 bis 16.00 Uhr
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Mehr Infos, Uhrzeiten und Standorte der Verschiedenen Attraktionen im kurze.
Weitere Informationen, Standorte und Uhrzeiten folgen bald. Besucht auch www.gcmalopolska.pl und seid auf dem Laufenden.

vás zve na druhý ročník
Geocaching Party.

Program

Uvnitř bude:
Výstava geocoinů, pathtags a xWG
Vše o earthcaches
Workshopy geocachingu (jak řešit mystery cache)
Profesionální aktivity pro děti
Workshop o earhcaches
Výstava hornin a minerálů
Geocaching obchody

Venku bude:
První polské mistrovství v geocachingu
T5 párty (Registration)
Bežecká párty
Párty pro děti


V pátek, 8. září večer - oficiální zahájení Prvního polského mistrovství v geocachingu. První noc se bude tato soutež konat a končit bude do půlnoci. Ti, co nebudou mít o tuto soutěž zájem mohou navštívit Meet & Greet Party.

V soboru, 9. září bude po celý den Geocaching párty:
 • Pokračování šampionátu až do odpoledne, kdy budou vyhlášeni vítězové a předány ceny.
 • Výstava geocoinů, travelbucků. pathtags a samozřejmě výstava xWG ze všech zemí.
 • Výstava geokeší, schránek.
 • Nebudete postrádat ani výměnu geocoinů a dalších trackovatelných předmětů a geocaching obchody.
 • Výstava hornin a minerálů.
 • Workshopy o geocachingu: geocaching pro začátečníky, jak řešit mystery keše.
 • Seznámení s polským earthcache reviewerem - GeoawarePL2.
 • Workshop o earthcaches - jak najít a splnit úkoly earthcaches. Také se naučíme jak a kde vytvořit nové earthcache.
 • Ti, co lezou po stromech, jsou zváni na T5 párty. Pod dohledem odborníků se naučíme, jak najít i nejvýše položené keše. Horolezecké vybavení je zajištěno pořadatelem.
 • Sportovní fanoušci jsou zváni na běžeckou párty.
 • Aktivity pro děti pod odborným dohledem dětských vedoucích.
 • After párty - strávíme večer ve Starém městě Krakow a bude i degustace piva.
 • Půlnoční City express párty nás dovede až do dalšího dne.
 • Nemůžeme opomenout soutěže a výhry - Groundspeak a naši přátelé pro vás připravili nejedno překvapení a dárky.
 • Příležitostně jsou v plánu i xWG, pathtags a především geocoiny.

Toto nejsou všechny plánované atrakce. Náš plánovací tým vždy přichází s něčím novým. Průběžně vás budeme informovat o našich nápadech.

V neděli, 10. září kolem poledne plánujeme rozloučení a GoodBye Party.


Kde se setkáme:
Sobota, 9.9.2017 - Krakow
10:00 - 16:00 hodin v
Nowohuckie Centrum Kultury
Krakow, alej Jana Pawla II č. 232

Další informace a umístění jednotlivých WP vám brzy předáme.
Sledujte nás na www.gcmalopolska.pl.

vás pozýva do Krakowa na druhý ročník
Geocaching Party.

Program

Dnu pod strechou:
Výstava geocoinov, pathtagov a xWG
Všetko o Earthcaches
Geocachingové workshopy (ako lúštiť mysterky)
Program pre deti pod dohľadom profesionálnych animátorov
Zmenáreň trackovateľných predmetov
Earthcache workshopy
Výstava hornín a minerálov
Geocachingové obchody

V teréne:
Prvé Majstrovstá Poľska v Geocachingu
T5 party (Registration)
Bežecká party
Detská party


Začíname v piatok 8. septembra večer – oficiálne otvorenie prvých Majstrovstiev Poľska v Geocachingu. Pred polnocou sa odohrajú prvé nočné disciplíny. Tí, ktorí nemajú chuť sa týchto súťaží zúčastniť, sú srdečne vítaní na Meet & Greet Party.

Sobota 9. septembra sa už nesie v duchu celodennej Geocaching Party:
 • Ďalšie disciplíny spadajúce pod prvé Majstrovstvá Poľska v Geocachingu, ktoré zakončí poobedňajšia ceremónia spojená s odovzdaním cien.
 • Výstava geocoinov, travelbugov, pathtagov a samozrejme rôznorodých xWG.
 • Výstava kešiek, krabičiek, schránok, nádob.
 • Nesmie chýbať ani zmenáreň trackovateľných predmetov a geocachingové obchody.
 • Výstava – horniny a minerály.
 • Geocachingové workshopy: Geocaching pre začiatočníkov, ako lúštiť mysterky (porozprávame okrem iného aj o niekoľkých krakovských otáznikoch).
 • Stretnutie s poľským Earthcache reviewerom - GeoawarePL2.
 • Earthcache workshopy, čiže ako nájsť a správne odpovedať na otázky a úlohy v zadaní Earthcache. Samozrejme dozvieme sa aj kde a ako tieto kešky založiť.
 • Geocachingové veverice sa môžu vybúriť na T5 Party. Pod odborným dohľadom profesionálov sa naučíme, ako sa dostať aj k najvyššie uložených keškám. Lezeckú výbavu zabezpečia organizátori.
 • Spoločne si zabehneme na Run Party.
 • Program pre deti pod dozorom profesionálnych animátorov.
 • Party after Party – na večer je naplánované stretnutie na pivku v Starom meste (pub Viva La Pinta, str. Floriańska 13, 20.00-23.30) - waypoint.
 • Midnight Express Party nás dovedie až do ďalšieho dňa.
 • Nemôžu chýbať ani všakovaké súťaže a odmeny – Groundspeak a naši sponzori prichystali veľa prekvapení a darčekov.
 • Eventové xWG, pathtagy a možno aj ozajstné geocoiny na pamiatku sú tiež v pláne.

Toto určite nie sú všetky plánované atrakcie. Organizátorský tím celý čas usilovne vymýšľa ďalšie novinky. O našich ďalších nápadoch vás budeme priebežne informovať.

V nedeľa 10 septembra okolo poludnia plánujeme rozlúčkovú GoodBye Party.


Kedy a kde:
sobota, 9 septembra 2017 - Kraków
v čase 10:00 - 16:00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Viac informácii, časy a miesta jednotlivých atrakcií pribudnú už onedlho. Sleduj nás priebežne na www.gcmalopolska.pl.
inviterer til den andre utgaven av
Geocaching Party.

Program

Innendørs:
Utstilling av geocoiner, pathtager og XWG-er
Alt om Earthcacher
Geocaching verksted (hvordan løser en mysterier)
Profesjonelt barnehjørne
Utveksling av TB og GC
Earthcacher verksted
Utstilling av steiner og mineraler
Geocachingbutikker

Utendørs:
Det Første Åpne Polensmesterskapet i Geocaching
T5 Party (Registration)
Run Party
Kids Party


Vi begynner på fredag, den 8. september, om kvelden – dat skal Det Første Åpne Polensmesterskapet i Geocaching starte. Før midnatt skal de første konkurransene foregå. Til alle, de ikke er interesserte i å delta, foreslår vi en Meet & Greet Party.

Lørdag, den 9. september betyr hele dagen med Geocaching Party, blant annet:
 • Neste konkurranser av Det Første Åpne Polensmesterskapet i Geocaching og prisutdelingen om ettemiddagen.
 • Utstilling av geocoiner, pathtager og XWG-er.
 • Utstilling av beholdere.
 • Utveksling av TB og GC og geocachingbutikker kan det ikke mangle.
 • Utstilling av steiner og mineraler.
 • Geocaching verksted: Geocaching for begynnere, hvordan løser en mysterier (bl.a. forteller vi om noen mysterier i Krakow), hvordan håndterer en Project-GC og Geocantral.
 • Et møte med den polske Earthcache-revieweren, GeoawarePL2.
 • Earthcacher verksted, dvs. hvordan finner en Earthcacher og svarer på spørsmålene. Selvfølgelig får vi også vite, hvor og hvordan legger en den typen av cacher.
 • De som kann klatre oppå trær, inviterer til T5 Party. Deres faglige kunnskaper nyter vi til å lære hvordan finner en de høyeste cacher. Organisatoren sikrer utstyret.
 • Vi løper sammen på Run Party.
 • Barna kan spille under profesjonelt tilsyn.
 • Party after Party – om kvelden møtes vi på Gamle Byen og drikker øl sammen (pub Viva La Pinta, str. Floriańska 13, 20.00-23.30) - waypoint.
 • Med Midnight Express Party sier vi velkommen til den nye dagen.
 • Det kan ikke mangle konkurranser og priser av alle slag. Groundspeak og sponsorene våre har forberedet mange overraskelser og gaver.
 • Vi planlegger også å utgi PWG-er, pathtager og kanskje Geocoiner av den anledningen.

Det er sikkert ikke alle attraksjoner på den dagen. Organisatorene er hele tiden på ferd med å tenke ut noe nytt. Vi skal selvfølgelig informere om de nye ideene våre.

søndag, den 10. september tar vi farvel på GoodBye Party.


Når og hvor?
9. september 2017 – Kraków
Fra kl. 10.00 til kl. 16.00
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Mer informasjon, steder od terminer kommer snart.
Besøk også www.gcmalopolska.pl.
vous invite à la deuxième edition
de Geocaching Party.

Programme

A l’intérieur:
Exposition des Travel Bugs, Geocoins et XWG
Tout sur EarthCaches
Geocaching atelier (comment résoudre les mystères)
Animations professionels pour les enfants
Marché des Travel Bugs et Geocoins
Exposition des roches et minérals
Geocaching boutiques

A l’extérieur:
Le Premier Championat Ouvert de Pologne de Geocaching
T5 Party (Registration)
Run Party
Kids Party


Nous commençons le vendredi soir, 8 septembre. A ce jour commence le Premier Championat Ouvert de Pologne de Geocaching. Avant minuit nous disputons les premières épreuves. Pour les autres, qui ne sont pas intéressés à la rivalité, on attend à Meet & Greet Party.

Le samedi 9 septembre veut dire Geocaching Party tout la journée, entre autres:
 • Les épreuves suivantes du Premier Championat Ouvert de Pologne de Geocaching et distribution des prix dans l’après-midi.
 • Exposition des Travel Bugs, Geocoins et XWG de toute sorte.
 • Exposition des récipients de Geocaching.
 • On ne peut pas manquer aux Geocaching boutiques et au marché des TB et GC.
 • Exposition les roches et les minérals.
 • Geocaching atelier: Geocaching pour les debutants, comment résoudre les mystères (entre autres quelques mystères à Cracovie).
 • Rencontre avec le reviewer polonaise des EarthCaches – GeoawarePL2.
 • EarthCaches atelier – comment répondre aux questions, comment et où on crée les EC.
 • Sur la protection professionelle nous allons apprendre comment grimper aux arbres et trouver les caches à la hauteur. Les organisatuers assurent le materiel d’escalade.
 • Nous allons courir ensemble à Run Party.
 • Animations pour les enfants sur la protection professionelle.
 • Party after Party – on va boir de la bière à la vielle ville (pub Viva La Pinta, str. Floriańska 13, 20.00-23.30) - waypoint.
 • A Midnight Express Party on va saluer la journée nouvelle.
 • On ne peut pas manquer aux concours et prix – Groundspeak et vos sponsors ont preparer beaucoup de surprises.
 • Nous envisagons les PWG, Pathtags et peut-être les Geocoins de circonstance.

Ce ne sont pas toutes les attractions de ce jour. Les organisateuri nventent toujours du nouveau. Nous allons vous renseigner au courant.

Le dimanche 10 septembre nous allons faire nos adieux pendant GoodBye Party.


Où et quand?
le 9 septembre 2017 – Kraków
de 10.00 à 16.00 heures
Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Pawła II 232

Plus d’information, les lieux et heures des attractions particulières suivres bientôt. Visitez aussi www.gcmalopolska.pl.
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)