Skip to content

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vysehrade Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

MirekaOne: Čmajznutá, vypínám do obnovy.

More
Hidden : 11/20/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě

 

Kapitulní a farní kostel byl založen knížetem Vratislavem II. ve 2. polovině 11. století podle vzoru římského kostela sv. Petra a Pavla, když kníže začal budovat své sídlo na Vyšehradě jako záměrný protiklad Pražskému hradu. V té době se jednalo o trojlodní baziliku vystavěnou v románském slohu. Poprvé přestavěna a rozšířena byla v roce 1129 v době vlády knížete Soběslava I. V roce 1249 byla budova těžce poškozena požárem, posléze pak byla goticky obnovena. V roce 1369 došlo v době panování císaře Karla IV. k výstavbě nového chrámu. V letech 1576 až 1576 byl chrám opět přestavěn, tentokrát v renesančním slohu, v letech 1707–1729 zde proběhla další přestavba barokní.

Do současné podoby byl chrám přestavěn v novogotickém stylu Josefem Mockerem v letech 1885–1887 a průčelí dle návrhu Františka Mikše v letech 1902–1903. Kostel dostal kromě své málo obvyklé vnitřní secesní výzdoby také své dvě charakteristické, 58 metrů vysoké věže, které dnes tvoří jednu z výrazných dominant hlavního města Prahy. V letech 1981–1987 byl chrám generálně zrekonstruován a opraven a proběhl zde i archeologický průzkum. V roce 2003 byl chrám povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.

Každou celou hodinu od 11 do 21 hodin Vyšehrad rozezní zvonkohra. V paměti je celkem 50 písní, které jsou vybírány s přihlédnutím k charakteru Vyšehradu a období církevního roku. Skládá se ze 17 zvonů zvonkohry a 4 velkých zvonů, které zvoní samostatně, ale mohou zvonkohru doplnit.

Za zmínku stojí i přilehlý Vyšehradský hřbitov, který je od 19. století pohřebištěm nejvýznamnějších českých osobností. Kromě hrobů různých významných osobností a jejich rodin se na východní straně hřbitova nalézá společná hrobka nejvýznamnějších národních osobností – Slavín.

Keš je mimo hřbitov.

 

Basilica of St Peter and St Paul in Vyšehrad

 

A vicarial church was founded by duke Vratislav II. in the second half of the 11th century by the pattern of the Roman church of St. Peter and Paul. The duke began to build his headquarters in Vyšehrad as a deliberate contrast to Prague Castle. At that time it was a three-aisled basilica built in romanesque style. The church was rebuilt and expanded for the first time in 1129 during the reign of duke Soběslav I. In 1249 the building was severely damaged by fire, then later was restored in the gothic style. In 1369 during the reign of the emperor Charles IV. a new temple was constructed. In the years 1576-1576 the temple was rebuilt again, this time in the renaissance style and during the years 1707-1729 there was another baroque reconstruction.

During the years 1885-1887 the church was rebuilt in neo-gothic style by Josef Mocker into its current appearance. The facade was designed by Francis Mikš and rebuilt in 1902-1903. The church has exceptional interior decorations in art nouveau style and it is also characteristic by two 58-meter high towers, which form one of the major landmarks of the Prague capital. In the years 1981-1987 the church was completely renovated and repaired and an archeological research took place in here. In 2003 the church was promoted by the Pope John Paul II. to “basilica minor”.

Every hour from 11 to 21 hours at Vyšehrad sounds a chime. During a year there is about 50 songs that are chosen with regard to the character of Vyšehrad or the church period of the year. It consists of 17 bells of the chime and 4 large bells that ring alone but may accompany the chimes.

It is worth mentioning that Vyšehrad has an adjacent cemetery, where are the most prominent Czech personalities buried from the 19th century. Apart from the graves of significant people and their families, there is also a common tomb of the most important national personalities called Slavín on the eastern side of the cemetery.

Cache is outside of cemetery.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Mrfcbqh mvqxl wr arpb ceb irirexh, zntarg sbgbuvag Fbzrguvat sbe fdhveery vf ng gur obggbz bs gur jnyy, zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)