Skip to content

Vesmírná keš (Cache in space) Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 09 September 2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kdy (When):       v sobotu 9.9.2017 od 10:00 do 22:00

Kde:      v areálu astronomické observatoře v Ondřejově

Další informace k programu, CWG apod. naleznete na webu MegaEventu: cas100geoMegaEvent - Vesmírná keš

 

Kdy:       v sobotu 9.9.2017 od 10:00 do 22:00

Kde:      v areálu astronomické observatoře v Ondřejově

Event bude vyvrcholením roční akce spojující Geocaching s astronomií a kosmonautikou, bez které by ze své podstaty nemohl ani existovat ...

Na co se můžete těšit?

 • příjemné prostředí pro společné setkání
 • ideální program pro rodiny s dětmi
 • soutěže pro malé i velké (3d piškvorky, GeoOrientačníZávod)
 • LabCache (tématikou bude astronomie, fyzika a vesmír)
 • Mobilní planetárium
 • výstavy (s astronomickou tématikou)
 • přednášky a besedy s předními českými astronomy
 • exkurze na unikátní pracoviště (největší dalekohled střední Evropy, Sluneční oddělení, oddělení meziplanetární hmoty, historické kopule)
 • Šafaříkovo historické muzeum
 • ukázky současné astronomické techniky
 • eventový GeoCoin a mnoho trekovatelných předmětů
 • eventové CWG a speciální série CWG
 • různé další eventové předměty

Poznámka: soutěže, přednášky, exkurze a výstavy budou pouze v českém jazyce.

 


 

MegaEvent - Cache in Space

 

When:                 Saturday, September 9, 2017 from 10:00 a.m. to 10:00 p.m.

Where:                Campus of the Ondrejov observatory, Czech Republic

The Event will be the culmination of the annual event linking Geocaching with astronomy and astronautics, without which inherently could not exist ...

What can you expect?

 • pleasant environment for meetings
 • The ideal program for families with children
 • Contests for kids and adults (3D noughts and crosses, GeoOrienteeringRace)
 • LabCache (themes will be astronomy, physics and the universe)
 • Mobile planetarium
 • Exhibitions (astronomy)
 • Lectures (coupled with discussions) of leading GeoCacher and Czech astronomers
 • Excursions to unique workplace (Central Europe's largest telescope, the Solar department, the Interplanetary matter department, historical domes)
 • Excursions to Šafařík‘s Historical Museum
 • Examples of modern astronomical techniques
 • Event GeoCoin
 • Event CWGs and special series of CWGs
 • Various event souvenirs

Note: contests, lectures, excursions and exhibitions are only in Czech language

 


Additional Hints (No hints available.)