Skip to content

AGT 70: Venusiny misky EarthCache

Hidden : 12/02/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Venušiny misky národní přírodní památka 70

Vítejte na sedmdesátém pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. Dnes nás čeká trochu delší pochod, ale slibuji, že to bude stát za to. Naším cílem je malé skalní město na Smolném vrchu a místní největší zajímavost, kterémi jsou Venušiny misky. Venušiny misky jsou skalní útvary připomínající misky o průměru 1 metr. Dle pověsti se jedná o obětní místa. Oblast se skalními útvary je chráněná jako Národní přírodní památka. Na Smolný vrch, kde se útvary nacházejí, vede zelená turistická značka, po které i já Vám radím se vydat.


Základní informace

Venušiny misky jsou národní přírodní památka ev. č. 545 zhruba 4 km jižně od obce Velká Kraš v okrese Jeseník. Chráněné území zaujímá vrcholovou část Smolného vrchu (404 m n. m.) v Žulovské pahorkatině. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky.

Důvodem ochrany je jedinečný geomorfologický výtvor. Skalní misky a další útvary vznikaly v pleistocénu a holocénu chemickým působením srážkové vody, zvětráváním a kulovitou odlučností místní žuly. Největší prohlubně dosahují několika metrů v průměru. Skalisko s Venušinými miskami je upraveno jako vyhlídka, ohrazena kovovým zábradlím.
 


Dle pověsti dostaly své pojmenování Venušiny misky po nadpřirozených bytostech (Venušiny lidičky, německy Venusleute), kteří žili pod skalami a bylo možno je spatřit pouze po setmění. Skalní misky tito tvorové využívali ke koupání, praní nebo k vaření.
 

Smolný vrch

Vrch Smolný je součástí Žulovské pahorkatiny, která se rozkládá mezi Žulovou a Vidnavou. Pohoří se zajímavou geologickou stavbou není nijak vysoké. Samotný Smolný dosahuje výšky 404 metrů. Jedná se o ostrovní horu, která vznikla za třetihorního teplého podnebí.

Jak už název napovídá, pohoří je tvořeno žulou. A právě žula vytvořila bizarní skaliska, která se seskupila do skutečného skalního města.

Vrch Smolný představuje tzv. nunatak vzniklý v třetihorách. Skály, které jsou tvořené granitem žulovského plutonu, byly obnaženy v době pevninského zalednění.

Nunatak je označení pro skalnatý vrchol hory vystupující z pevninského ledovce. Nunataky vystupují nad ledovec například v Grónsku, Antarktidě nebo na Špicberkách. Většinou jsou to ostré, skalnaté, rozeklané skalní masivy, na které působí silná eroze. Veškerý život na některých z nich může být izolován, tak jako na ostrovech uprostřed oceánu.
Slovo nunatak v jazyce Inuitů znamená osamělý vrchol. Nunatak vzniká, když kolem něho obtéká ledovec, který pozvolna erozivní činností ukrajuje jeho okraje, čímž dochází k vytváření jehlovitého vrcholku, který vyčnívá nad těleso ledovce.
 


Samotná vyhlídka představuje nevelký skalní labyrint tvořený bloky tzv. hlavní žuly, známé v této oblasti jako světlá slezská žula, která se vyskytuje ve dvou základních odstínech – modrošedé a šedožluté.

Žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá. Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.

Žulu dělíme podle mnoha krytérií - nejprokazatelnější je samozřejmě barva - viz. růžová žula (AGT 40: Vatikánský obelisk). Na tomto místě využijeme dělení podle zrnitosti.

Zrnitost žuly vypovídá o tom, jak rychle žula po své fulkanizaci měnila skupenství ze žhavé kapaliny na chladnou pevnou látku. Čím větší jsou zrna - tím byl proces změny skupenství pomalejší.

Po výstupu na nunatak lze zjistit, že i velmi tvrdá a odolná žula (pevnost v tlaku může dosahovat až 250 MPa, běžný beton jen cca 25 MPa) nevydrží všechno.
 

Venušiny misky

Na vrcholcích skalních bloků můžete objevit značně rozměrné skalní mísy, které svými dokonalými tvary připomínají dílo lidských rukou. Proto byly dříve považovány za obětní mísy pohanských obyvatel.
Vznikly však v pozdním pleistocénu a v holocénu v důsledku zvětrávání a odnosu žuly a z části se vyvíjejí ještě dnes. Jejich vznik byl nejspíš podmíněn erozními účinky srážkové vody a jejím chemickým působením, dále pak vlastnostmi žuly (kulovitá odlučnost). Jedná se o tzv. exfoliační tvary, kam vedle skalních mís patří i skalní sedadla a křesla, výklenky, žlábkové škrapy a skalní dutiny zvané tafoni.

Největší ze skalních mís má téměř dokonalý kruhový půdorys o průměru 1,5 m a pojme asi 65 litrů vody. Nutno však podotknout, že vrch Smolný není jedinou lokalitou s výskytem skalních mís. V nedalekém okolí jich bylo zjištěno celkem 108. Jejich průměr kolísá mezi 35-150cm, hloubka pak mezi 5-100cm. Některé mají vyvinuty odtokové žlábky, jiné nikoli.
 

Název a pověsti

Jak mísy získaly své jméno, není zcela jasné. Podle názoru odborníků mohly být v minulosti považovány za pohanské obětní nádoby a byly tak spojeny s kultem římské bohyně Venuše. Stará slezská pověst mluví o Venušiných lidičkách, kteří prý zdejší kraj obývali ještě dávno před tím, než sem přišli první lidé. Venusleute - Venušiny lidičky - nebyli vyšší než trpaslíci.

Místní lidé zde prý často vídali těsně před východem slunce jejich malé ženy, které sušily na křoví vyprané prádlo. Muži tohoto malého lidu se starali převážně o pořádek a údržbu své podzemní říše a jejich ženy zase o domácnost. I mezi lidmi bylo známo jejich vynikající kuchařské umění.

Lidem, kterým sahali ke kolenům, nebyli příliš nakloněni a nevyhledávali jejich společnost. V časech, kdy lidé začali hustěji osídlovat zdejší kraj, se prý Venušánci začali stěhovat na jiná opuštěná místa. Ty, co zde zůstali, viděli lidé prý jen o dvanácti svatých nocích mezi Vánoci a Třemi králi.

Mnohem pragmatičtěji zní pověst, podle které prý odpradávna k Venušiným miskám přicházely mladé ženy. Říkalo se totiž, že ta, která se posadí do misky, do roka otěhotní a vdá se. Kdo by to chtěl zkusit, může se vydat z Velké Kraše po zelené turistické značce a vystoupit na vrchol Smolného.

 


 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jakým způsobem Venušiny misky vznikly?

2) Kolik misek se na místě nechází?

3) Jaký je průměr největší misky v největším místě?

4) Jaká je hloubka největší misky? Měřte od nejhlubšího místa po nejvyšší bod od kraje.

5) Z informační cedule na místě zjistěte, k čemu geologicky patří Smolný vrch a co jej tvoří.

6) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Mistopis.eu
Web: Rozhlas.cz
EC: Vzhuru na nunatak/Let´s go to the Nunatak
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)