Skip to content

<

Marmor från Falu gruva

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/05/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Marmor från Falu gruva

På denna plats så finner du ett stort block av marmor. Blocket kommer ifrån den närliggande Falu gruva. Det sågades upp med hjälp av en stor diamantsågklinga, så att man kan se stora plana ytor på blocket.

Marmor är en metamorf bergart, vilket betyder att den har omvandlats från en tidigare bergart. I detta fall så var den tidigare bergarten en kalksten. 

Blocket består av bland annat silikatmineraler, kalkspat och dolomit. Silikatmineralen serpentin, klorit och tremolit ger ljusgröna till mörkgröna inslag, beroende på mängden. De små guldliknande kornen som man finner i blocket är svavelkis. Rostbruna fläckor skapas ifall svavelkisen och magnetkisen vittrar.

Marmorn från Falu gruva bilades för ungefär 1,8 miljarder år sedan. Den bildades i en vulkanisk sedimentär miljö i anslutning till malmbildning. Bergartens nuvarande utseende har kommit av omvandling och deformation. Vecken och slirorna som finns i blocket var ursprungligen olikfärgade plana lager av omväxlande sediment och vulkanaska.

 

Falu gruva

Falu gruva är en gruva i Falun, där man brutit sulfidmalm i omkring tusen år fram till 1992.

Sulfidmalmen innehåller svavel, zink, bly och koppar men även en del guld och silver. Falu gruva har dock främst blivit känd som koppargruva. Under de sista åren bröt man omkring 180 000 ton malm per år. Malmen behandlades vid gruvan. Förutom de eftertraktade metallerna har man ur gruvan fått råvaran till Falu rödfärg, som många hus på landet fortfarande är målade med.

Falu gruva var under långa tider mycket viktig för Sveriges ekonomi. Gruvan upplevde sin storhetstid under 1600-talet, det vill säga under stormaktstiden. Då var Falu gruva Sveriges största arbetsplats med mer än 1 000 arbetare. Varje år producerade man 3 000 ton koppar.

Falu gruva blev 2001 ett så kallat världsarv. Vid gruvan finns nu ett museum som skildrar gruvans verksamhet under olika tider. Hela gruvan är dessutom ett välbesökt turistmål.

Metamorf bergart

Metamorfa bergarter är bergarter som omvandlats från att ursprungligen ha varit en annan bergart, de kallas också omvandlade bergarter. Den ursprungliga bergarten har utsatts för förändringar i temperatur, tryck, kemiska förhållanden eller en kombination av dessa. Omvandlingen sker oftast djupt ner i jordskorpan. Metamorf betyder just ’förvandlad’ eller ’omvandlad’. Till exempel så är bergarten kvartsit är en omvandlad sandsten.

Marmor

Marmor är en bergart som bildas när till exempel kalksten utsätts för högt tryck och hög temperatur under mycket lång tid. Ren marmor är vit, men ofta finns det föroreningar i stenen som bildar ett flammigt mönster i olika färger. Detta mönster brukar kallas marmorering.

Marmor är en vanlig bergart i det svenska urberget och bryts på många olika ställen. Man kan använda marmor som byggnadssten, till monument eller för att göra cement. I staden Carrara i norra Italien bryter man den berömda, bländvita carraramarmorn som bland andra konstnären Michelangelo använde när han gjorde skulpturer.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågorna:

1. Hur kan du se på blocket att bergarten har bildats på det sättet som den har? Att sediment och vulkanaska har omvandlats till denna bergart?

2. Baserat på utseendet av blocket, vad tror du har spelat störst roll under omvandlingen? Tryck, temperatur eller kemiska förhållanden? Eller har de spelat lika stor roll allihopa?

3. Blocket av marmor består av flera olika mineral, bland annat silikatmineral, dolomit och kalkspat. Vilket/vilka mineral tror du har påverkat utseendet av blocket mest?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.