Skip to content

<

Ludvik Rundt

A cache by Tonda a Kaolin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/29/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ludvík RUNDT


Dřevozpracující průmysl hrál v kraji velkou roli, ale dřevařské pily stály většinou blíže beskydským lesům v podhorských vesnicích. Přesto největší dřevařskou firmou v místeckém okrese byla firma Ludvík Rundt a spol. v Místku, založená v roce 1885 na ulici Nádražní (později třídě generalissima Stalina, dnes Hlavní třídě) v domě č 305.
Ludvík Rundt převzal po svém otci Ludvíkovi stolařská živnost, posléze byl vytvořen závod, kde pracovalo 12 zaměstnanců. Po přestěhování do nových míst, pracovalo v továrně již 25 zaměstnanců. Nejvíce zaměstnanců bylo v podniku r. 1911 za kopřivnické stávky. Tehdy zde pracovalo přes 200 lidí. Kopřivnická stávka trvala 6 měsíců, byla to nejdelší stávka v Rakousko-Uhersku.

Plat předáků v roce 1908 činil 44 hal./h, roku 1910 měli vyučení stolaři 38 hal./h, v roce 1914 50 hal/h, učni 26 haléřů.
Od roku 1910 se pracovalo od 7 do 18 hodin. Kvalifikovaní dělníci měli 3,20 Kčs/den.
V letech 1931-1937 se výdělky stále snižovaly a postavení dělnictva se stále více a více zhoršovalo. Mistři, kteří dosud měli plat měsíční byli dáni do denní mzdy s hodinovým platem 5 Kčs.

Jestliže zakladatel závodu, továrník Ludvík Rundt starší měl jakýsi bližší vztah k dělnictvu, což jim dával najevo třeba tím, že při své návštěvě na pracovišti mimo závod koupil všem dělníkům oběd a pivo, nebo jim přivezl 2 bochníky chleba a kus salámu, dokonce postavil roku 1908 pro své dělnictvo několik domků, které si mohli zaměstnanci odkoupit.
Jeho syn, Ludvík Rundt mladší byl už typickým moderním fabrikantem, byl znám ve zdejší i široké veřejnosti na Ostravsku jako obětavý podporovatel nacistické propagandy.

Budovy závodu jsou svědectvím toho, jak se závod vyvíjel. S rozrůstající výrobou byla pořizována i nutná strojní a technická vybavení.
Roku 1903 vypukl o svátcích svatodušních v závodě požár, který zničil celé zařízení závodu. V té době byla poptávka po kvalifikovaných stolařských dělnících a proto Rundt dělal vše, aby si dělníky v závodě udržel. Ve dvou měsících byl závod vybudován, značně rozšířen a zmodernizován.
Dřevařský závod továrníka Ludvíka Rundta


Obytný a obchodní dům pro továrníky Franze a Ludvíka Rundta, na Palackého ulici čp. 133 na parcele číslo 320, vyprojektovali architekti, působící se svou stavební firmou v Moravské Ostravě, František Grossmann a František Fiala, v roce 1906. Dům umístili na roh ulic Nádražní a Palackého, téměř naproti Místecké spořitelně a radnice.
Budovu vystavěli nad půdorysem ve tvaru písmene L, se schodišťovým přístavkem vyčnívajícím z vnitřního rohu objektu. Šlo o dvoupodlažní stavbu, v přízemí sídlily tři obchody, v prvním a druhém poschodí a v podkroví se rozkládalo šest velkých přepychových bytů. Fasádu zdobil filigránský dekor pozdní secese, předznamenávající nový dekorativní styl. Poblíž domu stál Tyršův pomník (zakladatel Sokola), který byl později přestěhován do Sadu B.Smetany.
Od továrníka L.Runtha odkoupil Čsl.erár tuto budovu (býval zde i berní úřad) v únoru 1937, do 1. června se měli vystěhovat nájemníci a začala adaptace budovy. Nač? Koncem srpna 1938 byly dokončeny adaptace pro okresní soud, který se sem následně přestěhoval (z domu 39, kde měl 3 místnosti). Do dnešní doby se objekt nedochoval, protože podlehl demolici při výstavbě průtahu městem.
Továrník L.Rundt odprodal budovu Okresnímu soudu Místek. Na fotce v pozadí vlevo je Národní dům.
Již zbouraný dům stával naproti Místecké spořitelny a radnice a vedle dnešní(?) Moravia banky
stojící naproti kavárny Johanna Rundta "Café Rundt."
(v roce 1900 postavil místní stavitel Hermann Ripper, později kavárna U Čeledů, od r.1930 Avion café , naposled Music cafe)


Průmyslový rozmach Ostravska dával předpoklady k rozvoji i Rundtovi. O 10 let později rozšiřuje firma znovu své provozovny. Byla postavená pila, tři stojaté gatry a jeden ležatý, provedena přístavba dílny a postavena sušírna dřeva.
Tak byl podnik na prahu první světové války technicky dobře připraven na možnosti dalšího obohacování se na válečných dodávkách.
V mírových dobách za Rakouska dodával závod své výrobky do celého okolí, do Rakouska, Rumunska i jinam. Krásně provedené portály, dveře, okna, schodiště, celé vnitřní vybavení peněžních ústavů, kostelů, hotelů, přepychových vil, obchodních domů a kin jsou dílem zaměstnanců bývalé fy Rundt.
Před první světovou válkou byla výroba rozšířena o výrobu beden na granáty a různé dřevěné součásti vojenské výzbroje a výstroje.
Závod měl v té době i svou elektrárnu, která dokonce dodávala elektrický proud i Německému domu (dnes Českému domu) a kinu.
11.2.1929 vyhořel závod podruhé, do základů protože hasičům zamrzla voda v hadicích (teplota byla -40°C). Majitel na to nevzpomínal nijak ve zlém - pojišťovna byla vůči pánu továrníkovi štědrá.
Během válečných let 1939-1945 okna a dveře byly vyráběny pro vojenské baráky nacistické armády německé. Tehdy tu byly zaměstnány i ženy.
Za osvobozovacích bojů v květnu 1945 byl závod ušetřen větších škod, ačkoliv v okolí zuřily těžké boje. Práce byly po jednotýdenní přestávce znovu zahájeny.

Podnik byl v roce 1948 znárodněn, dělníci postavili výtah, veškerý materiál se už nemusí při výrobě přenášet, nýbrž se převážel, bylo zdokonaleno odsávací zařízení a vytápění, postaveny hygienické záchody, zřízeny umývárny, kuřárna, prádelna, závodní kuchyně s krásnou jídelnou, knihovna (měla 340 svazků) a nová vrátnice. Byla také přebudována kancelář, do jednotlivých oddělení byl zaveden telefon, v závodě i místní rozhlas, sklad byl mechanizaci přeorganizován.
Vystavěny byly dva činžovní domy, hasičská zbrojnice, garáž a přístavba dílny. To vše vystavěno zaměstnanci v dobrovolných brigádách kromě vlastního provozu ve výstavbě.

Bývalá firma Ludvíka Rundta spadala (jako provoz 2503) pod Severomoravské dřevařské závody, jež zřídily ve FM "závod 25", jako údržbářský závod Ostravsko karvinských dolů. Vyrábí nábytek do učňovských domovů a hornických domácností, dále se zabývá výrobou stavebně truhlářského speciálního zařízení a lékárenského nábytku. V této provozovně bylo zřízeno v roce 1968 učňovské středisko pro stolařské učně.

Budovy v areálu pily dnes slouží jako obchody, dílničky či restaurace, obytné budovy továrny sloužily ještě nedávno jako Okresní vojenská správa.

Zdroj informací: kronika města FM

Jak na keš

Na úvodní souřadnici najdeš dvojdomek s číslem čp. 130, který postavil a obýval stavitel Jan Klema a druhý čp. 129 patřil Albíně Tauchmanové. Jeden vchod již má dveře vyměněné za nové, ale na dveřích vchodu 130 najdeš malou cedulku (dole), pomocí které se dostaneš na finální souřadnici.

Z cedulky získáš počet písmen:
A B
C D E
F G H I J
KN 49°40.(I-G)(A+D)(C-B)           E 18°20.(H+G)(K-D)(H-F)


Additional Hints (Decrypt)

2z ilfbxb, nyr ceprx gb miynqar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.