Skip to content

<

Bratislavske rozky

A cache by _miko_ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/28/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bratislavské rožky

Každý sa s nimi už nejakým spôsobom hádam stretol. Či ich už jedol, alebo videl prípadne o nich počul. Je to ten sladší kúsok bratislavskej histórie. A ak o nich ešte nič neviete, tak čítajte dalej.

Bratislavské rožky sa pečú už viac storočí. V tvare, ako ich dnes poznáme, ich upiekol prvýkrát pressburský pekársky majster Wilhelm Scheuermann v roku 1785 a vystavil ich vo výklade predajne svojej pekárne na dnešnom Hviezdoslavovom námestí. Táto vtedajšia "novinka" sa rýchlo uchytila a o pár rokov pán Scheuermann otvoril ďalšiu pekáreň niekde v miestach dnešnej hlavnej pošty na námestí SNP, ktorá sa špecializovala najmä na tento artikel.

Táto lahôdka sa však pred časom akoby "vytratila" a preto sa Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska podujal na znovuoživenie tejto špeciality a podarilo sa im v roku 2012 dosiahnuť zaregistrovanie ochrannej známky "zaručená tradičná špecialita".

Chránené sú nasledovné charakteristické vlastnosti rožka:

 • receptúra cesta musí obsahovať najmenej 30% tuku, alebo masla na množstvo múky
 • náplň môže byť len maková, alebo orechová a musí jej byť minimálne 40% z hmotnosti výrobku
 • rožok s makovou náplňou má mať tvar podkovičky a s orechovou náplňou tvar písmena "C"
 • povrch rožkov musí byť lesklý a mramorový
 • musí sa vyrábať bez chemických prípravkov a ručne

Viac informácií o bratislavských rožkoch si môžete prečítať na:
visitbratislava.com
bratislavskenoviny.sk
bratislavskerozky.sk
fantastico.biz

Ku keške: Pri vyberaní kešky dávajte pozor, lebo môže spôsobovať nechcený hluk. Kešku nadvihnúť, vyrovnať do zvislej polohy a vybrať smerom nadol. Naspať tie isté kroky v opačnom poradí. :)

Bratislava rolls

Hopefully everyone already came across them. Whether you ate them or saw them or you just heard about them. It is sweet part of Bratislava history. If you don't know about them at all, then read along.

Bratislava rolls have been baked for centuries. The version of Bratislava rolls made today were originally baked by Pressburg baker Wilhelm Scheuermann in 1785, and he displayed them in his bakery shop which was located in Hviezdoslavovo square. This new pastry quickly became famous so Mr. Scheuermann opened another bakery specializing in these rolls somewhere close to where the main post office building in SNP square stands today.

Several decades ago this delicacy was in danger of disappearing so the Bakers Guild of Western Slovakia took action. On behalf of the Bratislava roll they applied for, and were awarded the Traditional specialties guaranteed trademark (TGS) by European Union.

Following characteristics of roll are protected by TGS trademark:

 • the dough must contain at least 30% fat according to the weight of the flour
 • the filing can only be made from poppy or nut flavors and the roll should contain at least 40% of the filling according to the weight of the dough
 • poppy-flavored rolls are shaped like horseshoes and nut-flavored like the letter C
 • surface of rolls has to be shiny and marbled
 • original rolls must be free of chemicals and hand-made

More information on Bratislava rolls can be found here:
visitbratislava.com
fantastico.biz

Cache details: Pay attention when taking out the box as it can cause unwanted noise. Push it up, make it straight vertical and then pull down. Put it back in reverse order of the steps. :)

Pressburger Kipferl

Pressburger Kipferl werden seit Jahrhunderten gebacken. Die Pressburger Kipferl in der heutigen Version wurden urspünglich vom Pressburger Bäcker Wilhelm Scheuermann 1785 hergestellt und in seiner Bäckerei am Hviezdoslavovo-Platz angeboten. Diese neue Art Gebäck wurde schnell berühmt, sodaß Scheuermann eine neue Bäckerei eröffnete, die sich auf diese Kipferl spezialisierte und sich nahe des heutigen Haupt-Postamts am SNP Platz befand.

Vor mehreren Jahrzehnten war diese Köstlichkeit allerding in Gefahr vom Markt zu verschwinden. So hat sich die Bäcker-Innung der West-Slowakei dieser angenommen und sich um die Eintragung als Handelsmarke (TGS) bei der Europäischen Union beworben, die diese schliesslich erteilte.

Folgende Eigenschaften der Rolle sind offiziel als Handelsmarke geschützt:

 • Der Teig muss 30 % Fett vom Mehlgewicht enthalten
 • Es gibt sie nur mit Mohn oder Nüssen Füllung und das Kipferl muss mindestens 40 % Füllung vom Teiggewicht enthalten
 • Mohnkipferl haben Hufeisenform und die mit Nüssen die des Buchstaben C
 • Die Oberfläche muss glänzend und marmoriert sein
 • Die Original-Kipferl dürfen keine chemischen Zusätze enthalten und müssen handgemacht sein

Für ein besseres Verständnis findet ihr mehr Informationen auf den folgenden Seiten:
visitbratislava.com
fantastico.biz

Cache Details: Seid vorsichtig beim herausnehmen des Caches, da er dabei unerwünschte Geräusche machen kann. Drückt ihn nach open, bewegt ihn in die Senkrechte und zieht ihn dann nach unten. Zurück bitte in Umgekehrter Reihenfolge der Schritte. :)

Photo: FantastiCo – art of food

Poznamka k okruhlinam: Aj ked v mojom profile svieti uz viac ako 100 zalozenych kesiek, az tato keska je moja vlastna fyzicka keska cislo 100.

GA 2018 Nominated

Additional Hints (Decrypt)

FX: mncnqal pubqavx i mnoenqyv anq ilfghcxbz mb fgral, cbmev sbgbuvag
RA: jrfg crqrfgevna sbbgcngu va gur envyvat nobir gur avo sebz gur jnyy, frr cubgbuvag
QR: Jrfgshßtäatrejrt vz Tryäaqre üore qre Fcvgmr iba qre Jnaq, fvrur Cubgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.