Skip to content

PI 2017 - svår Mystery Cache

Hidden : 02/14/2017
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Detta mysterium släpptes på PI-dagen 2017


En liten metallkula rullar på insidan av en cylinder med en radie på 1,5 m och en höjd av 20 meter. Kulan börjar vid toppen av cylindern och hamnar på botten efter fyra fulla varv medan den föll. Vad blir sträckan i meter (med tre decimaler) som kulan tillryggalägger? Detta svar ger dig minuter till nord-koordinaten.

Cylindern fylls med vatten. En annan metallkula med arean 10,582 m² sänks ned i vatten tills den är helt nedsänkt. Med hur många meter (tre decimaler) kommer vattenytan i cylindern att stiga? Detta ger dig de tre sista decimalerna, lägg sedan till en åtta så har du minuter till öst-koordinaten.

Här behöver du använda ett mer exakt tal än 3,14 på pi. Koordinaterna som fås fram är inte helt exakta. Rätt koordinater fås i checkern.

Check your solution

Additional Hints (No hints available.)