Skip to content

Svartelva #25, Hørsand Traditional Cache

Hidden : 02/19/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dette er en fortsettelse i serien av cacher langs Svartelva. Nr 21-30 går fra Klevfoss til Ilseng. Her går elva gjennom et flatt område med bare ca. 30 meters fall totalt. 2 kommuner passeres på denne strekningen – Løten og Stange. Det er mye kulturlandskap, men også noen skogsområder, og rundt Ilseng er det mange merkede og fine stier langs med elva. Det er flere muligheter til å krysse elva i dette området, og bokser er plassert på begge sider.

SVARTELVA (488 km2) i Løten har navn etter den mørke fargen pga all humus og jern fra myrene. Det er den tredje største tilløpselva til Mjøsa, etter Lågen og Gausa. De største innsjøene i vassdraget er Rokosjøen og Gjetholmsjøen.

Langs Svartelva var det kverner alt på 1600-tallet. Senere kom mølledrift. I alt 15 møller og kverner. Fallet fra Rokosjøen på 90m ble brukt ved Ådals Bruk alt 1828, men den første organiserte dambygging ble utført 1800 i Gjetholm-sjøen (311m) av mølleeierne. Klevfoss-anlegget kom 1884. Det går også en kanal ved Åtjernet til Rokosjøen, og det er bygd dam ved Hammeren for å få mer vann til Klevfoss. Den sto ferdig 1938.

Svartelva er gyteområde for Mjøsørreten og munner i Akersvika der den har bygget opp et forgrenet og klassisk delta. Sedimentene er finkornete og kalkrike. Mjøsørret og harr vandrer opp til dammen ved Klevfoss. Svartelva har en brukbar bestand av edelkreps. Etter ny regulering i Mjøsa 1961 ble vannstanden hevet 75cm og starr- og grasbevokste holmer på deltaet ble halvert. Det foreligger en flerbruksplan for vassdraget. Bruken av vassdraget er redegjort for i Lautin 1985.

Svartelva, #25 Hørsand:

Svartelva passerer under Gaustadvegen ved Hørsand. Litt lenger nord ligger gamle Hørsand stasjon langs Rørosbanen. Stasjonen ble lagt ned i 1986.

Additional Hints (Decrypt)

Qra tnzyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)