Skip to content

<

Siggebohyttan

A cache by Zook9 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/03/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Siggebohyttans bergsmansgård är en storslagen och välbevarad byggnad. Den är vackert belägen med utsikt över sjön Usken. Gården började byggas i slutet av 1700-talet och är en symbol för Bergslagens storhetstid. Mangårdsbyggnaden är en lång, timrad länga med en ovanligt lång loftgång. Loftgången räknas som en av Sveriges längsta. Byggnaden är bevarad och restaurerad vilket gör att besökare kan få gå in och uppleva hur ett rikt borgarhem såg ut på 1860-talet.

Norr om Siggebohyttan finns många gruvfält och gruvhål. Det har funnits så många som sju hyttor runt sjön Usken och en av dem var Siggebo hytta. Själva hyttan låg ca 200 meter från bergsmansgården och är daterad till 1538, men kan vara äldre än så.

Bergsmansgården började byggas på 1790-talet och blev mycket större än de andra bergsmansgårdarna i närheten. Anledningen till det var att ägaren, bergsmannen Anders Olsson, var väldigt förmögen. Gården behölls i släkten i över 100 år innan den såldes på auktion 1901. Siggebohyttan köptes av Örebro läns hembygdsförbund 1910 och den restaurerades 1929 för att användas som hembygdsmuseum. Gården ägs nu av Örebro länsmuseum.

Det finns flera olika byggnader på gården. Mangårdsbyggnaden inrymmer ett museum och en museibutik. Här finns även en loftbod, ett stall, en bagarstuga, en loge och en smedja.Start WP1: Vilket år slutade bergsmännen att använda Siggebo hytta? Årtalet = ABCD

Läs texten om hur det var att leva här för 150 år sedan. Vilken tid sov alla i huset? Tiden = E

WP2: Vilket år bodde det 3 drängar här enligt skylten? (Om skylten inte syns så öppna den lilla lådan på husets vägg.) Året = FGHI

WP3: Hur många rum har mangården? Antal rum (ej kök) = JK

Hur många kök finns i mangårdsbyggnaden? Antal kök = L

WP4: Ungefär för hur många år sedan byggdes stallet om? Antal år = MNO

Burken med loggbok finner du vid N59 LI.JMO E015 ND.HEG


The Miner’s Homestead of Siggebohyttan is a magnificent and well-preserved miner’s manor house. The manor house is beautifully situated near the lake Usken. It was built in the late 1700s and it’s a symbol of the glory days of Bergslagen. This manor house is very big and its long external gallery in front makes it unusual. It’s one of the longest external galleries in Sweden. The building is preserved and restored, which means that visitors can enter and experience what a rich bourgeois looked like in the 1860s.

There are many mine fields and mines north of Siggebohyttan. There have been as many as seven huts around the lake Usken and one of them was Siggebo foundry. There were about 200 meters from the foundry to the miner’s manor house and it’s dated to 1538, but may be older than that.

The Miner’s Homestead of Siggebohyttan was built in the 1790s and became much larger than the other miners’ houses nearby. The reason for this was that the owner, miner Anders Olsson, was very wealthy. The manor house remained in the family over 100 years before it was sold at auction in 1901. Siggebohyttan was bought 1910 by the assocation of local history at Örebro County. 1929 it was restored for use as a local history museum. The manor house is now owned by Örebro county museum.

There are several buildings at the residence. In the manor house it’s a museum and a shop. There is also a loft shed, a stable, a bakery, a barn and a forge.Start WP1: In what year was Siggebo hytta last used? Year = ABCD

Read the text about what life was like here 150 years ago. At what time were all asleep in the house? The time = E

WP2: In what year did three farm-workers live here, according to the sign? (If you don’t see the sign you can open the little box on the wall.) Year = FGHI

WP3: How many rooms does the manor house have? Number of rooms (except kitchen) = JK

How many kitchens does the manor house have? Number of kitchens = L

WP4: Approximately how many years ago was the stable rebuilt? Years = MNO

You will find the cache with the logbook at N59 LI.JMO E015 ND.HEGAdditional Hints (Decrypt)

[Cache SVE] Öccra v xbegfvqna.
[Cache ENG] Fubeg fvqr vf bcra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.