Skip to content

<

Obce kolem nas - Svrkyne

A cache by StavrosNiarchos Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/23/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška se věnuje obci Svrkyně. Nezapomeňte si poznamenat bonusové číslo, může se vám v budoucnu hodit :)


Obec Svrkyně se nachází v okrese Praha-západ, kraji Středočeském, asi 15 km severozápadně od centra Prahy a 11 km jižně od Kralup nad Vltavou. Žije zde 283 obyvatel. Obcí prochází linka pražské příměstské autobusové dopravy.

 

Historie

V době prehistorické patřila celá severozápadní část okresu Praha-západ k tzv. prazemědělskému území, které bylo trvale obýváno a zemědělsky obděláváno už od mladší doby kamenné, tj. asi od poloviny 6. tisíciletí př. Kr. V nejbližším okolí byly nalezeny doklady osídlení ve střední době kamenné - neolitu (kultury lineární a jordanovské keramiky). Při záchranném výzkumu v roce 2011 byly nalezeny korálky. Ty byly součástí milodarů ve dvou hrobech dospělého muže a ženy, kteří zde žili ve starší době bronzové a byli součástí společnosti, kterou označujeme pojmem únětická kultura. 

skrcenec

Kostel sv. Michala je původně gotická stavba nejpozději z počátku 14. století. Zřejmě od samého počátku šlo o kostel farní, již roku 1311 je uváděn svrkyňský farář Křtěn, v registru papežského desátku je svrkyňská fara uváděna od r. 1352 do r. 1405. Krátce poté, během husitských válek, však fara (jako mnohé jiné) zanikla. Svrkyně poté spadala pod faru v Lidicích, od roku 1786 pak byl kostel filiálním pro farnost Neutonice, dnes kostel patří do farnosti Roztoky u Prahy. Kostelík byl přestavován roku 1856 a následně pak i v letech 1862 a 1897.

V místní části Hole se nachází kaple z počátku 19. stol. se zvoničkou.

 

Turistika

Obcí prochází cyklostezky 0077 a 0080. Po nich lze dojet na hrad Okoř (GCA721).

U cesty ze Svrkyně do Podholí (na Budeč) se nachází nová Boží muka (WMV1XC)zbudované Dušanem Seidlem. Boží muka - v podobě malé kapličky nebo kříže - byla stavěna ke cti a chvále Boží. Na venkově stávala většinou na konci vesnice nebo v polích. Bylo a pořád ještě je to místo nabízející zastavení, odpočinek, modlitbu ...

Muka

V okolí odedávna žili lidé. Na špici kopce zvaného Hradiště se v minulosti těžil kámen, při těžbě se nalézaly různé pravěké předměty. V 19. století  zde byl nalezen bronzový poklad, který je uložen v Národním muzeu. Této lokalitě se říká Rusavky (GCK545 , GC68R0E).

Na Kozinci se nachází kaple sv. Michaela Archanděla (GC65D3D), postavena řádem Jezuitů na počátku 18. století. V Holubicích nalezneme románskou rotundu Narození Panny Marie (GC40RPA), která byla postavena za vlády Přemysla Otakara I. Uvnitř se zachovaly zbytky původních románských fresek.

V širším okolí se nachází Turské pole (GCYW77), na kterém se podle pověsti měla odehrávat Lucká válka, Levý Hradec, starobylé hradiště Budeč (GCKT03).

Ke keši

Vaším úkolem bude prohlédnout si Boží muka a odpovědět na několik otázek.

 Na výchozích souřadnicích se nachází nová Boží muka. Vaším úkolem je zjistit potřebné údaje k výpočtu finále:

50°A.B

14°C.D

 A) Spočtěte kolika let se dožil sv. Vojtěch. Hodnotu vydělte 4.

 

 B) Kdy byla založena alej?

 2002 - 2014 -> B = 393

 1992 - 2004 -> B = 385

 2003 - 2013 -> B = 401

 

 C) Tuto alej založil:

 R.P. -> C = 15

 S.N. -> C = 17

 D.S. -> C = 16

 

 D) Na památku kolika obětí byla vystavěna tato muka?

 1996 -> od hodnoty odečti 1151

 2996 -> od hodnoty odečti 2213

 3996 -> od hodnoty odečti 3076

 

Nyní už můžete dosadit do vzorce a vyrazit na finále.

Zdroj: www.hrady.cz/?OID=11613, www.svrkyne.cz/, www.cestyarcheologie.cz/archeopojmy

Additional Hints (Decrypt)

nivmhbc rf ryrgfbx i .... narprif

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.